Nghiên cứu - Xây dựng pháp luật

Xây dựng, ban hành hệ thống bảng lương mới theo vị trí việc làm, chức danh và chức vụ lãnh đạo thay thế hệ thống bảng lương hiện hành

Tại kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV, ngày 11/11/2022, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước năm 2023. Trong đó quy định việc xây dựng, ban hành hệ thống bảng lương mới; việc áp dụng một số quy định về lương mới trong năm 2023.

Đọc tiếp