Pháp luật về bồi thường thiệt hại môi trường ở Việt Nam hiện nay - Bất cập và một số kiến nghị

Trách nhiệm bồi thường thiệt hại do làm ô nhiễm môi trường được xác định là một trường hợp cụ thể của trách nhiệm bồi thường ngoài hợp đồng. Đây...

VŨ THỊ NGỌC DUNG (Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh)

Tăng cường cơ chế bảo vệ dữ liệu cá nhân nhạy cảm theo quy định của pháp luật Việt Nam hiện nay

Bài viết nhằm mục đích cung cấp đánh giá về cơ chế bảo vệ đối với nhóm dữ liệu cá nhân nhạy cảm theo trên cơ sở phân tích thực...

ThS. LÝ VƯƠNG THẢO (Giảng viên Khoa Luật Trường Đại học Ngoại thương)

Tiền sử dụng đất, tiền thuê đất cần điều chỉnh phù hợp với Luật Đất đai năm 2024

Luật Đất đai năm 2024 đã có những nội dung thay đổi lớn liên quan đến tài chính về đất đai, do đó chính sách thu tiền sử dụng đất,...

CAO THANH LOAN

Kiểm tra chuyên ngành đất đai theo Luật Đất đai năm 2024

Một trong những điểm mới của Luật Đất đai năm 2024 là bổ sung quy định về kiểm tra chuyên ngành đất đai. Quy định này đã thể chế hóa...

ThS.NCS. TẠ ĐÌNH TUYÊN (TANDTC) ThS. LÊ THỊ THUẬN (Thư ký viên TAND huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai)

Về quy định tại khoản 1 Điều 9 dự thảo Nghị quyết hướng dẫn một số quy định tại Điều 321 và Điều 322 của BLHS

Dự thảo Nghị quyết của Hội đồng Thẩm phán TANDTC hướng dẫn áp dụng một số quy định tại Điều 321 và Điều 322 của BLHS đang được lấy ý...

ThS. PHAN THÀNH NHÂN (TAND huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp)

Bình luận về Tội vi phạm quy định về cạnh tranh
CÁC TRƯỜNG HỢP PHẠM TỘI CỤ THỂ

Trong phần trước tác giả đã bình luận về các dấu hiệu cơ bản của tội vi phạm quy định về cạnh tranh, trong phần này là các trường hợp...

ĐINH VĂN QUẾ

Bình luận Tội vi phạm quy định về cạnh tranh
CÁC DẤU HIỆU CƠ BẢN CỦA TỘI PHẠM

Bản chất của cạnh tranh là sự thi đua, đấu tranh giữa các nhà kinh doanh về mặt kinh tế để có thể đạt được những điều kiện thuận lợi...

ĐINH VĂN QUẾ

Áp dụng lẽ công bằng trong giải quyết các vụ việc dân sự

Lẽ công bằng là một nguồn luật, có thể được sử dụng để giải quyết các tranh chấp dân sự khi chưa có luật áp dụng, không có thỏa thuận...

ThS. Trần Linh Huân - Nguyễn Thị Thùy Duyên

Luận bàn về cơ chế kiểm soát quyền lực nhà nước đối với người đứng đầu thời nhà Nguyễn

Nhà Nguyễn là triều đại phong kiến cuối cùng trong lịch sử phong kiến Việt Nam. Để bộ máy nhà nước hoạt động hiệu quả, nhà Nguyễn có những cơ...

ThS. NHÂM THUÝ LAN (Khoa Nhà nước và Pháp luật, Học viện Hành chính Quốc gia)