Nghiên cứu - Xây dựng pháp luật

Thông tư quy định chi tiết về điều kiện bổ nhiệm Hòa giải viên tại Tòa án

Tòa án nhân dân tối cao đang tiến hành lấy ý kiến góp ý cho dự thảo 2 về Thông tư quy định chi tiết luật hòa giải, đối thoại tại Tòa án về điều kiện bổ nhiệm hòa giải viên.

Đọc tiếp