Khó khăn trong xử lý hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự

Trước những ảnh hưởng của “tín dụng đen” đến đời sống xã hội, bài viết phân tích thực trạng xử lý tội phạm này; đồng thời, chỉ ra những khó...

ThS. TRẦN TRỌNG HOÀN - NGUYỄN MẠNH TÙNG

Những bất cập trong thực hiện quyền thế chấp tài sản của các chủ thể hộ gia đình là quyền sử dụng đất và giải pháp khắc phục

Trong thực tiễn việc thực hiện quyền thế chấp tài sản là quyền sử dụng đất tại các tổ chức tín dụng, ngân hàng đối với các trường hợp các...

NGUYỄN DIỄM THÚY

Lấy ý kiến góp ý đối với dự thảo Quy tắc đạo đức Hòa giải viên tại Tòa án

Ngày 01/12, tại Hà Nội, TANDTC phối hợp với Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP) và Liên minh châu Âu (trong khuôn khổ dự án JULE) tổ chức...

NGUYÊN ANH

Pháp luật về trách nhiệm bồi thường thiệt hại của doanh nghiệp gây ô nhiễm môi trường

Ô nhiễm môi trường và các hậu quả của nó đã và đang ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khoẻ con người, tuy nhiên, việc yêu cầu bồi thường thiệt...

TRẦN TIẾN DŨNG

Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới

Diễn đàn pháp luật năm 2023 với chủ đề: “Xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới” do Bộ Tư...

PV

Bàn về việc trừ thời hạn giảm thời hạn chấp hành án phạt tù khi xét xử lại

Trong thời gian chấp hành án phạt tù, người chấp hành án đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo quy định tại Điều 63 BLHS thì sẽ được giảm...

NGUYỄN HỒNG THẮM*

Bản chất pháp lý của mô hình Condotel nhìn từ góc độ căn hộ du lịch trong Dự thảo Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi)

Dự án Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi) được trình Quốc hội khóa XV cho ý kiến tại kỳ họp thứ 5 và xem xét thông qua tại...

DOÃN HỒNG NHUNG* - TRẦN VĂN DŨNG**- LÊ HƯƠNG GIANG***

Một số đề xuất nhằm định hướng công tác lập pháp của Quốc hội đáp ứng yêu cầu xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN trong thời gian tới

Xuất phát từ bản chất của hoạt động tư duy lập pháp, hoạt động lập pháp của Quốc hội, bài viết đưa ra các đề xuất nhằm định hướng công...

TS. PHẠM TRỌNG NGHĨA* ThS. TRẦN HÀ THU**

Bàn về quyền con người trong tố tụng hình sự

Việc bảo vệ quyền con người trong TTHS có một ý nghĩa đặc biệt quan trọng vì trong lĩnh vực này, quyền con người dễ bị xâm phạm, dễ bị...

ĐẶNG ĐÌNH THÁI*