Nghiên cứu - Xây dựng pháp luật

Một số vấn đề về giải thích hợp đồng trong Bộ luật Dân sự 2015 và kiến nghị hoàn thiện

Việc giải thích hợp đồng trở nên cần thiết khi các bên tham gia hợp đồng có nhiều cách khác nhau để giải thích ý nghĩa thực sự của các từ ngữ, cách diễn đạt hoặc các điều khoản hợp đồng cụ thể. Bài viết phân tích một số điểm vướng mắc trong quy định về giải thích hợp đồng để từ đó đưa ra kiến nghị hoàn thiện quy định của pháp luật.

Đọc tiếp