Nghiên cứu - Xây dựng pháp luật

Hội đồng Thẩm phán TANDTC giải đáp một số vướng mắc trong quá trình giải quyết các vụ án hình sự

Ngày 28/3/2022, Hội đồng Thẩm phán TANDTC đã tổ chức Hội nghị trực tuyến giải đáp một số vướng mắc trong quá trình giải quyết các vụ án hình sự, dân sự, kinh doanh thương mại, hành chính và công tác hòa giải, đối thoại tại Tòa án. Dưới đây Tạp chí giới thiệu phần giải đáp vướng mắc trong quá trình giải quyết các vụ án hình sự.

Đọc tiếp