Nghiên cứu - Xây dựng pháp luật

Bàn về đấu giá biển số xe qua phương diện pháp lý

Bên cạnh những lợi ích kinh tế cũng như việc quản lý dân cư thông qua “đấu giá biển số xe” mang lại, thì việc công nhận quyền sở hữu từ hình thức đấu giá loại vật đặc thù này cũng ngầm mang đến những bất cập, rủi ro khó lường. Bài viết sẽ phân tích những bất cập thực tiễn và đưa ra kiến nghị hoàn thiện cho quy định mới này.

Đọc tiếp