Bàn về trách nhiệm bồi thường thiệt hại do ô nhiễm môi trường, suy thoái môi trường

Phân tích một số nội dung cơ bản về trách nhiệm bồi thường thiệt hại do ô nhiễm môi trường, suy thoái môi trường, từ đó nhóm tác giả đề...

PHẠM CAO TIỆP (Học viên Cao học Luật K37 Khoa Luật Hành chính - Nhà nước, Trường Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh) ĐINH HỒNG MẬN (Sinh viên 118-HC45(A) Khoa Luật Hành chính - Nhà nước, Trường Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh)

Sự tham dự của điều tra viên tại phiên tòa theo quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự

Trong phạm vi bài viết, tác giả phân tích những khó khăn, bất cập trong quy định của pháp luật về sự tham dự của điều tra viên tại phiên...

TS. HOÀNG ĐỨC MẠNH  (Trường Đại học Cảnh sát nhân dân)

Thẩm quyền xét xử của Tòa án quân sự

Tại Thông tư số 03/2023/TT-TANDTC ngày 28 tháng 12 năm 2023 của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao đã hướng dẫn thẩm quyền xét xử của Tòa án...

HÀ CHI

Thẩm quyền của Tòa án theo lãnh thổ đối với đối tượng tranh chấp là bất động sản

Điểm c khoản 1 Điều 39 Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015 quy định về thẩm quyền của Tòa án theo lãnh thổ như sau: “Đối tượng tranh...

Châu Nữ Thu Hân (Tòa án nhân dân tp Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp) Nguyễn Hoàng Hải (Tòa án nhân dân huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh)

Một số vấn đề về đặt cọc và vướng mắc

Đặt cọc là một biện pháp bảo đảm để thực hiện nghĩa vụ trong giao dịch dân sự. Đây là một trong những giao dịch phổ biến trong đời sống...

NGUYỄN VĂN HUY (TAND huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai)

Hoàn thiện hệ thống pháp luật đáp ứng yêu cầu tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam trong giai đoạn mới
(Kỳ 2)

Pháp luật giữ vai trò, vị trí, có giá trị, thực hiện chức năng như thế nào trong Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam là vấn...

GS.TS VÕ KHÁNH VINH

Hoàn thiện hệ thống pháp luật đáp ứng yêu cầu tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam trong giai đoạn mới
(Kỳ 1)

Pháp luật giữ vai trò, vị trí, có giá trị, thực hiện chức năng như thế nào trong Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam là vấn...

GS.TS VÕ KHÁNH VINH

Về quyết định hình phạt dưới mức thấp nhất của khung hình phạt tại Điều 54 BLHS năm 2015

Quyết định hình phạt nhẹ hơn quy định của BLHS là trường hợp Tòa án có thể áp dụng mức hình phạt dưới mức thấp nhất của khung hình phạt...

ThS. LÊ ĐÌNH NGHĨA (Tòa án quân sự Khu vực 1 Quân khu 5)

Những vấn đề bất cập bộc lộ từ một trường hợp trả lại đơn khởi kiện

Nhận, giải quyết đơn khởi kiện là một vấn đề lớn, liên quan trực tiếp đến Chiến lược cải cách tư pháp. Do đó tác giả đưa vấn đề này,...

HOÀNG QUẢNG LỰC