Quy định mới nhất về đăng ký thi đua

Trong phạm vi bài viết này, tác giả đi sâu phân tích các quy định mới của Luật năm 2022 về “đăng ký thi đua”- một trong những chủ đề...

NGUYỄN VIỆT HÙNG (Vụ Thi đua-Khen thưởng TANDTC)

Bàn thêm về hợp đồng mua, bán quyền đòi nợ

Bài viết này xin trao đổi thêm về hợp đồng mua, bán quyền đòi nợ được viết trong bài “Quyền khởi kiện của chủ thể mua nợ trong hợp đồng...

NGUYỄN NGÔ THÀNH DANH (Chuyên gia bộ phận R&D của IPGeekLab)

Biện pháp bảo đảm nghĩa vụ ký quỹ trong Bộ luật Dân sự

Trong quan hệ ký quỹ, tổ chức tín dụng đóng vai trò như một bên trung gian nắm giữ tài sản bảo đảm và thực hiện thanh toán, bồi thường...

ThS. LIÊN ĐĂNG PHƯỚC HẢI (Trường Đại học Kinh tế - Luật, Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh)

Một số vấn đề về công chứng hợp đồng ủy quyền

Việc lập và công chứng hợp đồng ủy quyền được coi là căn cứ pháp lý và là chứng cứ xác thực, tin cậy cho việc thực hiện các giao...

ThS. NGUYỄN THÀNH MINH CHÁNH - NGUYỄN THỊ THÙY TRANG 

Một số kiến nghị hoàn thiện biện pháp xử lý hành chính giáo dục tại xã, phường, thị trấn

Biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn là một trong những biện pháp cưỡng chế hành chính được Chủ tịch UBND cấp xã áp dụng đối với các...

ThS. PHÍ MẠNH LONG (GV Khoa Luật - Trường Đại học An ninh nhân dân)

Một số vấn đề về thủ tục tạm ngừng phiên tòa dân sự

Thực tiễn áp dụng pháp luật cho thấy một số quy định về thủ tục tạm ngừng phiên tòa trong Bộ luật Tố tụng dân sự (BLTTDS) năm 2015 còn...

ThS. PHẠM THỊ THÚY  

Hoàn thiện quy định về áp dụng tập quán trong giải quyết vụ việc dân sự

Áp dụng tập quán được xem là một giải pháp nhằm giải quyết kịp thời những tranh chấp mà pháp luật chưa có quy định điều chỉnh, cũng là cơ...

Ths. NGUYỄN TẤN HOÀNG HẢI  - Ths. NGUYỄN PHƯƠNG ÂN

Dự thảo Nghị quyết Hướng dẫn áp dụng về các tình tiết giảm nhẹ, tăng nặng trách nhiệm hình sự

Để áp dụng đúng và thống nhất áp dụng về các tình tiết giảm nhẹ, tăng nặng trách nhiệm hình sự của Bộ luật Hình sự; TANDTC dự thảo Nghị...

HÀ CHI

Nghiên cứu đề xuất ngày truyền thống Học viện Toà án

Học viện Toà án được thành lập trên cơ sở Trường Cán bộ Toà án đã trải qua quá trình lịch sử lâu dài gắn với lịch sử ra đời...

TS. Nguyễn Văn Nghĩa - Giảng viên Học viện Toà án