Khởi kiện trọng tài viên, trung tâm trọng tài thương mại - liệu có khả thi?

Việc phán quyết trọng tài bị hủy có thể khiến một hoặc các bên tranh chấp gánh chịu các chi phí hoặc thiệt hại phát sinh. Vấn đề đặt ra...

LS. NGUYỄN VĂN PHÚC, LS. NGUYỄN NHẬT DƯƠNG (Công ty Luật TNHH HM&P)

Nguyên nhân, điều kiện phạm tội của người chưa thành niên và giải pháp phòng ngừa

Bài viết đề cập đến nguyên nhân và điều kiện phạm tội của người chưa thành niên dựa trên các khía cạnh kinh tế - xã hội, quản lý nhà...

LÊ BÁ ĐỨC & PHẠM QUỲNH HƯƠNG (Trường Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh)

Pháp luật Triều Nguyễn và một số giá trị cơ bản của nó

Nói đến luật pháp trong thời kỳ phong kiến ở nước ta, phải kể đến Bộ Hoàng Việt luật lệ (Luật Gia Long) thời nhà Nguyễn, là bộ luật cuối...

ĐỖ VIỆT HÀ

Bàn về quyền “chuyển nhượng quyền thuê trong hợp đồng thuê đất” theo Luật Đất đai năm 2024

Trong phạm vi bài viết này, nhóm tác giả tập trung làm rõ những vấn đề liên quan đến quy định chuyển nhượng quyền thuê trong hợp đồng thuê đất...

ThS. NGÔ GIA HOÀNG (Giảng viên Khoa Luật Thương mại, Trường Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh) ThS. DƯƠNG THỊ CHIẾN (Công ty Luật TNHH Pros Legal, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh)

Kiến nghị hoàn thiện pháp luật về việc trả hồ sơ để điều tra bổ sung

Từ thực tiễn công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp cho thấy, việc thực hiện các quy định về trả hồ sơ để điều...

NGUYỄN HOÀNG DƯƠNG

Bàn về trách nhiệm bồi thường thiệt hại do ô nhiễm môi trường, suy thoái môi trường

Phân tích một số nội dung cơ bản về trách nhiệm bồi thường thiệt hại do ô nhiễm môi trường, suy thoái môi trường, từ đó nhóm tác giả đề...

PHẠM CAO TIỆP (Học viên Cao học Luật K37 Khoa Luật Hành chính - Nhà nước, Trường Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh) ĐINH HỒNG MẬN (Sinh viên 118-HC45(A) Khoa Luật Hành chính - Nhà nước, Trường Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh)

Sự tham dự của điều tra viên tại phiên tòa theo quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự

Trong phạm vi bài viết, tác giả phân tích những khó khăn, bất cập trong quy định của pháp luật về sự tham dự của điều tra viên tại phiên...

TS. HOÀNG ĐỨC MẠNH  (Trường Đại học Cảnh sát nhân dân)

Thẩm quyền xét xử của Tòa án quân sự

Tại Thông tư số 03/2023/TT-TANDTC ngày 28 tháng 12 năm 2023 của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao đã hướng dẫn thẩm quyền xét xử của Tòa án...

HÀ CHI

Thẩm quyền của Tòa án theo lãnh thổ đối với đối tượng tranh chấp là bất động sản

Điểm c khoản 1 Điều 39 Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015 quy định về thẩm quyền của Tòa án theo lãnh thổ như sau: “Đối tượng tranh...

Châu Nữ Thu Hân (Tòa án nhân dân tp Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp) Nguyễn Hoàng Hải (Tòa án nhân dân huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh)