Kiểm tra chuyên ngành đất đai theo Luật Đất đai năm 2024

Một trong những điểm mới của Luật Đất đai năm 2024 là bổ sung quy định về kiểm tra chuyên ngành đất đai. Quy định này đã thể chế hóa...

ThS.NCS. TẠ ĐÌNH TUYÊN (TANDTC) ThS. LÊ THỊ THUẬN (Thư ký viên TAND huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai)

Bình luận về Tội vi phạm quy định về cạnh tranh
CÁC TRƯỜNG HỢP PHẠM TỘI CỤ THỂ

Trong phần trước tác giả đã bình luận về các dấu hiệu cơ bản của tội vi phạm quy định về cạnh tranh, trong phần này là các trường hợp...

ĐINH VĂN QUẾ

Bình luận Tội vi phạm quy định về cạnh tranh
CÁC DẤU HIỆU CƠ BẢN CỦA TỘI PHẠM

Bản chất của cạnh tranh là sự thi đua, đấu tranh giữa các nhà kinh doanh về mặt kinh tế để có thể đạt được những điều kiện thuận lợi...

ĐINH VĂN QUẾ

Áp dụng lẽ công bằng trong giải quyết các vụ việc dân sự

Lẽ công bằng là một nguồn luật, có thể được sử dụng để giải quyết các tranh chấp dân sự khi chưa có luật áp dụng, không có thỏa thuận...

ThS. Trần Linh Huân - Nguyễn Thị Thùy Duyên

Luận bàn về cơ chế kiểm soát quyền lực nhà nước đối với người đứng đầu thời nhà Nguyễn

Nhà Nguyễn là triều đại phong kiến cuối cùng trong lịch sử phong kiến Việt Nam. Để bộ máy nhà nước hoạt động hiệu quả, nhà Nguyễn có những cơ...

ThS. NHÂM THUÝ LAN (Khoa Nhà nước và Pháp luật, Học viện Hành chính Quốc gia)

Về thẩm quyền xét xử bị cáo phạm nhiều tội thuộc thẩm quyền của TAND và TAQS

Xét xử bị cáo phạm nhiều tội thuộc thẩm quyền của TAND, TAQS được quy định tại Điều 273 BLTTHS năm 2015. Tuy nhiên trên thực tế, trong quá trình...

ThS. HOÀNG THỊ HOA- TRẦN KHẮC QUYẾT

Nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật về phòng, chống tham nhũng trong giai đoạn hiện nay

Bài viết khái quát quá trình hình thành pháp luật về phòng, chống tham nhũng ở Việt Nam từ năm 1945 đến nay, đánh giá thực tiễn công cuộc đấu...

ThS. HOÀNG THỊ THÙY LINH (Tòa án nhân dân Tp Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình)

Chiến dịch Điện Biên Phủ và ý nghĩa đối với sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa

 Chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu” đã để lại nhiều bài học quý báu cho cách mạng Việt Nam và phong trào cách...

Đại tá, TS. THÁI DOÃN TƯỚC (Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam)

Chức năng của Tòa án và một số nguyên tắc cơ bản trong tố tụng hình sự

Hiến pháp năm 2013 quy định: Tòa án là cơ quan xét xử của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, thực hiện quyền tư pháp, có nhiệm...

TRẦN HOÀNG GIANG (Tòa án quân sự Trung ương)