Quy định của BLHS 2015 về chuẩn bị phạm tội - So sánh với quy định về chuẩn bị phạm tội trong BLHS của Nhật Bản

Quy định về chuẩn bị phạm tội trong BLHS 2015 có nhiều điểm tương đồng với quy định về chuẩn bị phạm tội trong BLHS của Nhật Bản. Tuy nhiên,...

NGÔ CƯỜNG

Quyền im lặng dưới góc nhìn khoa học luật tố tụng hình sự và những vấn đề đặt ra

Bài viết phân tích bản chất của quyền im lặng dưới góc nhìn khoa luật luật tố tụng hình sự, góp phần có cái nhìn đúng đắn hơn về nội...

VÕ HOÀNG QUỐC (Vụ I, Văn phòng Chính phủ)

Kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án

Ngày 27 tháng 10 năm 2023, thay mặt Bộ Chính trị, bà Trương Thị Mai đã ký, ban hành Quy định số: 132-QĐ/TW quy định về kiểm soát quyền lực,...

HẢI HÀ

Vấn đề hủy Quyết định hoãn chấp hành án phạt tù bất cập và kiến nghị

Trong thời gian được hoãn chấp hành án phạt tù, thì người bị kết án bị khởi tố về hành vi phạm tội trước hành vi đã được xét xử...

Th.S ĐỖ NGỌC BÌNH (Tòa án quân sự Thủ đô Hà Nội)

Miễn nhiệm đối với người đứng đầu khi để cấp dưới trực tiếp xảy ra tham nhũng, tiêu cực rất nghiêm trọng

Miễn nhiệm đối với người đứng đầu khi để cấp dưới trực tiếp xảy ra tham nhũng, tiêu cực rất nghiêm trọng là một trong số các nội dung của...

HÀ CHI

Quyền của các bên trong biện pháp bảo đảm  cầm cố tài sản theo pháp luật Việt Nam và một số quốc gia

Trong bài viết này, tác giả sẽ phân tích các hạn chế trong việc tiếp cận quyền của các bên trong biện pháp bảo đảm cầm cố tài sản theo...

ThS. LIÊN ĐĂNG PHƯỚC HẢI (Trường Đại học Kinh tế - Luật, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh)

Về trường hợp người khởi kiện rút đơn khởi kiện trong giai đoạn giải quyết phúc thẩm vụ án hành chính

Bài viết bàn luận về Điều 234, Điều 243 Luật TTHC, trong đó đề cập về trường hợp người khởi kiện rút đơn khởi kiện trong giai đoạn phúc thẩm...

Ths LÊ THỊ MƠ (Giảng viên Khoa Luật Hành chính – Nhà nước, Đại học Luật Tp HCM)

Thực hiện điều khoản loại trừ trách nhiệm bảo hiểm trong hợp đồng bảo hiểm

Từ việc phân tích một số quy định của pháp luật về điều khoản loại trừ trách nhiệm bảo hiểm trong hợp đồng bảo hiểm, trên cơ sở đánh giá...

ThS. TRẦN LINH HUÂN - ĐOÀN THỊ THU HIỀN

Thẩm quyền quyết định hiệu lực thi hành của thỏa thuận tiền tố tụng trọng tài

Trong các hợp đồng kinh doanh thương mại nhằm giúp các bên giải quyết tranh chấp một cách hiệu quả, các điều khoản trọng tài đa tầng (Multi-tiered dispute resolution...

NGUYỄN MẠNH TUẤN (Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh)