Hoàn thiện hệ thống pháp luật đáp ứng yêu cầu tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam trong giai đoạn mới
(Kỳ 2)

Pháp luật giữ vai trò, vị trí, có giá trị, thực hiện chức năng như thế nào trong Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam là vấn...

GS.TS VÕ KHÁNH VINH

Hoàn thiện hệ thống pháp luật đáp ứng yêu cầu tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam trong giai đoạn mới
(Kỳ 1)

Pháp luật giữ vai trò, vị trí, có giá trị, thực hiện chức năng như thế nào trong Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam là vấn...

GS.TS VÕ KHÁNH VINH

Về quyết định hình phạt dưới mức thấp nhất của khung hình phạt tại Điều 54 BLHS năm 2015

Quyết định hình phạt nhẹ hơn quy định của BLHS là trường hợp Tòa án có thể áp dụng mức hình phạt dưới mức thấp nhất của khung hình phạt...

ThS. LÊ ĐÌNH NGHĨA (Tòa án quân sự Khu vực 1 Quân khu 5)

Những vấn đề bất cập bộc lộ từ một trường hợp trả lại đơn khởi kiện

Nhận, giải quyết đơn khởi kiện là một vấn đề lớn, liên quan trực tiếp đến Chiến lược cải cách tư pháp. Do đó tác giả đưa vấn đề này,...

HOÀNG QUẢNG LỰC

Vướng mắc, bất cập trong tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ

Thực tiễn khi giải quyết các vụ án vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ có thể thấy rằng pháp luật còn bộc lộ một số...

ĐẶNG ĐÌNH THÁI (Tòa án quân sự Khu vực Quân khu 4)

Hoàn thiện quy định của pháp luật về các tội phạm trong lĩnh vực bảo hiểm

Bài viết phân tích, đánh giá những hạn chế trong quy định của BLHS năm 2015 về các tội phạm trong lĩnh vực bảo hiểm; từ đó đưa ra các...

TS. NGUYỄN THỊ ÁNH HỒNG 

Dự thảo Thông tư quy định công tác thi đua, khen thưởng của Tòa án nhân dân

Tòa án nhân dân tối cao đang lấy ý kiến đối với Dự thảo Thông tư quy định công tác thi đua, khen thưởng của Tòa án nhân dân

HÀ CHI

Nhận diện dấu hiệu tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản

Nhận diện rõ dấu hiệu của hành vi “dùng thủ đoạn gian dối” hoặc “đến thời hạn trả lại tài sản mặc dù có điều kiện, khả năng nhưng cố...

TRẦN TÚ ANH - HUỲNH MINH KHÁNH (TAND huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang)

Dự thảo Quy tắc đạo đức và ứng xử của Hòa giải viên tại Tòa án

Hòa giải viên tại Tòa án do Tòa án tuyển chọn, bổn nhiệm và chỉ định để tiến hành hòa giải, đối thoại, giúp các bên tranh chấp, khiếu kiện...

HÀ CHI