Bàn về chứng cứ và nghĩa vụ chứng minh trong vụ án lao động

Vụ án lao động là một lĩnh vực đặc thù của án dân sự nói chung nên tất cả các hoạt động tố tụng tiến hành trong vụ án lao...

ThS. DƯƠNG THỊ CHIẾN (Công ty Luật TNHH Pros Legal, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh) ThS. CAO THỊ THỚI (Thẩm phán TAND huyện Bến Lức, tỉnh Long An)

Doanh nghiệp khởi kiện yêu cầu người lao động bồi thường thiệt hại

Trường hợp người lao động vi phạm các nghĩa vụ theo hợp đồng lao động và doanh nghiệp có quyền yêu cầu bồi thường thiệt hại, tuy nhiên, doanh nghiệp...

LS. NGUYỄN NHẬT DƯƠNG - CAO NGUYỄN BẢO LIÊN (Công ty Luật TNHH HM&P)

Chi bộ là pháo đài vững chắc trên mặt trận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Những năm qua, các thế lực thù địch, phản động không ngừng xuyên tạc, bôi nhọ chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, nhằm chống phá...

ĐẶNG THỊ THANH - NGUYỄN THƯỢNG HẢI - LÊ PHÚC HỶ (Trung tâm trợ giúp pháp lý cộng đồng & tư vấn pháp luật cho người chưa thành niên, Hội Luật gia Việt Nam)

Thời điểm có hiệu lực của hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất - Thực tiễn và kiến nghị

Hiện nay, việc xác định thời điểm phát sinh hiệu lực của hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất vẫn đang tồn tại một số quan điểm khác nhau...

ThS. TRẦN CHÍ THÀNH (Giảng viên Khoa luật Dân sự - Trường Đại học Luật, Đại học Huế)

Quyền im lặng của bị can - Một số vấn đề về hoạt động chứng minh trong giai đoạn điều tra vụ án hình sự

Trong bài viết này, nhóm tác giả tập trung làm sáng tỏ nội hàm quyền không buộc phải đưa ra lời khai chống lại chính mình hoặc buộc phải nhận...

ThS. LÝ BÍCH HƯỜNG và các sinh viên Đỗ Phương Quyên, Triệu Quang Trung, Phạm Thủy Tiên (Khoa Luật, Trường Đại học Mở Hà Nội)

Quy định mới nhất về đăng ký thi đua

Trong phạm vi bài viết này, tác giả đi sâu phân tích các quy định mới của Luật năm 2022 về “đăng ký thi đua”- một trong những chủ đề...

NGUYỄN VIỆT HÙNG (Vụ Thi đua-Khen thưởng TANDTC)

Bàn thêm về hợp đồng mua, bán quyền đòi nợ

Bài viết này xin trao đổi thêm về hợp đồng mua, bán quyền đòi nợ được viết trong bài “Quyền khởi kiện của chủ thể mua nợ trong hợp đồng...

NGUYỄN NGÔ THÀNH DANH (Chuyên gia bộ phận R&D của IPGeekLab)

Biện pháp bảo đảm nghĩa vụ ký quỹ trong Bộ luật Dân sự

Trong quan hệ ký quỹ, tổ chức tín dụng đóng vai trò như một bên trung gian nắm giữ tài sản bảo đảm và thực hiện thanh toán, bồi thường...

ThS. LIÊN ĐĂNG PHƯỚC HẢI (Trường Đại học Kinh tế - Luật, Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh)

Một số vấn đề về công chứng hợp đồng ủy quyền

Việc lập và công chứng hợp đồng ủy quyền được coi là căn cứ pháp lý và là chứng cứ xác thực, tin cậy cho việc thực hiện các giao...

ThS. NGUYỄN THÀNH MINH CHÁNH - NGUYỄN THỊ THÙY TRANG