Về thẩm quyền xét xử bị cáo phạm nhiều tội thuộc thẩm quyền của TAND và TAQS

Xét xử bị cáo phạm nhiều tội thuộc thẩm quyền của TAND, TAQS được quy định tại Điều 273 BLTTHS năm 2015. Tuy nhiên trên thực tế, trong quá trình...

ThS. HOÀNG THỊ HOA- TRẦN KHẮC QUYẾT

Nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật về phòng, chống tham nhũng trong giai đoạn hiện nay

Bài viết khái quát quá trình hình thành pháp luật về phòng, chống tham nhũng ở Việt Nam từ năm 1945 đến nay, đánh giá thực tiễn công cuộc đấu...

ThS. HOÀNG THỊ THÙY LINH (Tòa án nhân dân Tp Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình)

Chiến dịch Điện Biên Phủ và ý nghĩa đối với sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa

 Chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu” đã để lại nhiều bài học quý báu cho cách mạng Việt Nam và phong trào cách...

Đại tá, TS. THÁI DOÃN TƯỚC (Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam)

Chức năng của Tòa án và một số nguyên tắc cơ bản trong tố tụng hình sự

Hiến pháp năm 2013 quy định: Tòa án là cơ quan xét xử của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, thực hiện quyền tư pháp, có nhiệm...

TRẦN HOÀNG GIANG (Tòa án quân sự Trung ương)

Bàn về cơ sở và điều kiện chịu trách nhiệm hình sự của pháp nhân thương mại

Hiện nay, cơ sở và điều kiện chịu trách nhiệm hình sự của pháp nhân thương mại còn một số vấn đề có nhận thức chưa thống nhất như: Việc...

TS. VŨ VĂN TƯ - TS. VŨ VĂN CÔNG

Bàn về chứng cứ và nghĩa vụ chứng minh trong vụ án lao động

Vụ án lao động là một lĩnh vực đặc thù của án dân sự nói chung nên tất cả các hoạt động tố tụng tiến hành trong vụ án lao...

ThS. DƯƠNG THỊ CHIẾN (Công ty Luật TNHH Pros Legal, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh) ThS. CAO THỊ THỚI (Thẩm phán TAND huyện Bến Lức, tỉnh Long An)

Doanh nghiệp khởi kiện yêu cầu người lao động bồi thường thiệt hại

Trường hợp người lao động vi phạm các nghĩa vụ theo hợp đồng lao động và doanh nghiệp có quyền yêu cầu bồi thường thiệt hại, tuy nhiên, doanh nghiệp...

LS. NGUYỄN NHẬT DƯƠNG - CAO NGUYỄN BẢO LIÊN (Công ty Luật TNHH HM&P)

Chi bộ là pháo đài vững chắc trên mặt trận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Những năm qua, các thế lực thù địch, phản động không ngừng xuyên tạc, bôi nhọ chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, nhằm chống phá...

ĐẶNG THỊ THANH - NGUYỄN THƯỢNG HẢI - LÊ PHÚC HỶ (Trung tâm trợ giúp pháp lý cộng đồng & tư vấn pháp luật cho người chưa thành niên, Hội Luật gia Việt Nam)

Thời điểm có hiệu lực của hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất - Thực tiễn và kiến nghị

Hiện nay, việc xác định thời điểm phát sinh hiệu lực của hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất vẫn đang tồn tại một số quan điểm khác nhau...

ThS. TRẦN CHÍ THÀNH (Giảng viên Khoa luật Dân sự - Trường Đại học Luật, Đại học Huế)