Xây dựng pháp luật

Luật Phòng chống tác hại của bia, rượu – Cần góp ý để hoàn thiện

Bộ Y tế đã xây dựng Dự thảo lần 2 Luật Phòng chống tác hại của bia, rượu để lấy ý kiến rộng rãi, trước khi trình Quốc hội cho ý kiến năm 2018 và thông qua vào năm 2019. Luật gồm 6 chương và 22 điều.

Đọc tiếp