Luật an ninh mạng: Khoảng trống về điện toán đám mây

Luật An ninh mạng (LANM) mới được Quốc hội thông qua vào ngày 12/06/2018. Nhưng để có thể thực hiện được những gì ghi trong luật, cần một cái nhìn...

LÊ TRUNG NGHĨA

Hướng dẫn áp dụng một số quy định của BLHS về tội mua bán người và tội mua bán người dưới 16 tuổi

TANDTC vừa có Công văn gửi đến VKSNDTC, Bộ Công an, Bộ Tư pháp, Hội Luật gia Việt Nam và Liên đoàn Luật sư Việt Nam đề nghị đóng góp...

THÁI VŨ

Những vướng mắc trong triển khai Luật An toàn vệ sinh lao động và kiến nghị hoàn thiện chính sách

Luật An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) đã được Quốc hội khóa XIII, kỳ họp thứ 9 thông qua và có hiệu lực từ ngày 01/07/2016 với nhiều nội...

TS. HÀ TẤT THẮNG ( Cục trưởng Cục An toàn lao động)

Cần hoàn thiện pháp luật ưu đãi người có công

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đang triển khai kế hoạch Tổng kết 5 năm thực hiện Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng...

Th.S NGUYỄN VĂN LIN (CĐ DLHN)

Luật Viên chức – những bất cập cần sửa đổi

Sau một thời gian triển khai thực hiện, một số quy định của Luật Viên chức đã bộc lộ những hạn chế, bất cập, chưa đáp ứng kịp thời yêu...

Ths. NGUYỄN THỊ HOA (CĐ DLHN)

Hoàn thiện chế định kiểm soát xung đột lợi ích công trong Dự thảo Luật Phòng, chống tham nhũng sửa đổi

Mức độ đầy đủ, toàn diện và thống nhất của Luật Phòng, chống tham nhũng về kiểm soát xung đột lợi ích sẽ ảnh hưởng mạnh mẽ đến hiệu quả...

TS. ĐẶNG CÔNG CƯỜNG (Trường Đại học Luật – Đại học Huế)

Luật Phòng chống tác hại của bia, rượu – Cần góp ý để hoàn thiện

Bộ Y tế đã xây dựng Dự thảo lần 2 Luật Phòng chống tác hại của bia, rượu để lấy ý kiến rộng rãi, trước khi trình Quốc hội cho...

ThS. LÊ THỊ THANH HUYỀN ( CĐ DLHN)

Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước trong hoàn thuế trái pháp luật?

Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước (Luật TNBTCNN) năm 2017 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2018. Đạo Luật này đã kế thừa và phát huy những...

NGA PHẠM

Bản chất pháp lý của quyền sử dụng đất ở Việt Nam

Trước khi Hiến pháp năm 1980 ra đời, trong hệ thống pháp luật Việt Nam, khái niệm “quyền sử dụng đất” chưa được sử dụng để chỉ những quyền năng...

NGUYỄN THÀNH LUÂN ( Đoàn 871, Tổng cục Chính trị, Bộ Quốc phòng)