Luật Sở hữu trí tuệ – Bất cập và hướng hoàn thiện

Sự ra đời của Luật Sở hữu trí tuệ vào năm 2005 được xem là một bước tiến lớn trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ tại Việt Nam. Tuy...

ThS. NGUYỄN TRỌNG LUẬN (Khoa Luật Dân sự, Đại học Luật TPHCM)

Hướng dẫn áp dụng quy định của pháp luật về lãi suất, phạt vi phạm

TANDTC đã công bố Dự thảo lần 3 Nghị quyết HĐTP về hướng dẫn áp dụng một số quy định của pháp luật về lãi suất, phạt vi phạm, để...

THÁI VŨ

Nâng cao hiệu lực quan lý an toàn thực phẩm trên cơ sở pháp luật

An toàn thực phẩm đã và đang trở thành vấn đề quan tâm hàng đầu của người tiêu dùng, người sản xuất chế biến, người quản lý và các cấp...

NGUYỄN THỊ XUÂN (Khoa Luật- Học viện Cảnh sát nhân dân)

Trại giam liên kết với doanh nghiệp, cho phạm nhân lao động ngoài trại giam

Dự thảo Luật Thi hành án hình sự sửa đổi (THAHS) sẽ được Chính phủ trình Quốc hội cho ý kiến tại kỳ họp tháng 10 năm 2018. Bên cạnh...

ThS. NGUYỄN THỊ GIANG ( Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật - Bộ Tư pháp)

Đề nghị không đặc xá đối với người bị kết án tử hình đã được giảm xuống chung thân

Ngày 07/11, Quốc hội thảo luận về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo Luật Đặc xá (sửa đổi). Có những nội dung sửa đổi,...

NGUYỄN TIẾN DŨNG

Nghị quyết của HĐTP hướng dẫn về tội vi phạm quy định về bảo vệ động vật hoang dã quý hiếm

Ngày 05 tháng 11 năm 2018, Hội đồng Thẩm phán TANDTC ban hành Nghị quyết số 05/2018/NQ-HĐTP hướng dẫn áp dụng Điều 234 về tội vi phạm quy định về...

NGÔ BÁCH

Vướng mắc trong thủ tục tố tụng hình sự về xác định tuổi bị cáo

Nhà nước ta có chính sách pháp luật hình sự đặc biệt dành cho người chưa thành niên phạm tội chủ yếu nhằm giáo dục, giúp đỡ họ nhận ra...

XUÂN BÁCH

Bàn về xử lý tài sản, thu nhập tăng thêm giải trình không hợp lý về nguồn gốc

Ngày 25/10/2018, tại kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa XIV thảo luận ở Hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của Dự thảo lần...

BÍCH PHƯỢNG – NGỌC TRÂM

Dự thảo Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án

Tòa án nhân dân tối cao đã xây dựng Dự thảo Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án để xin ý kiến đóng góp của các nhà nghiên cứu,...

PV