Trong một năm, Hà Nội đã xét xử và thu hồi hơn 7.623 tỷ đồng trong các vụ án tham nhũng

MINH KHÔI - Tính từ ngày 1/6/2009 đến ngày 1/6/2020, các đơn vị chức năng của Tp Hà Nội đã phát hiện sai phạm liên quan đến tham nhũng là hơn 3.597 tỷ đồng. Riêng TAND Tp Hà Nội đã xét xử sơ thẩm 352 vụ với 1.059 bị cáo liên quan đến tham nhũng, đã thu hồi được số tài sản thất thoát hơn 7.623 tỷ đồng.

17 tháng 04 năm 2021 17:33 GMT+7    0 Bình luận

Những con số cụ thể

Ngày 16/4, UBND TP Hà Nội tổ chức hội nghị tổng kết chiến lược quốc gia phòng, chống tham nhũng trên địa bàn đến năm 2020. Theo báo cáo đánh giá của UBND Tp Hà Nội, trong những năm qua, Hà Nội đã quyết liệt trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo phòng, chống tham nhũng; ban hành đồng bộ hệ thống văn bản chỉ đạo, đồng thời, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng... với phương châm xác định phòng, chống tham nhũng là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, là nhiệm vụ quan trọng, cấp bách, xuyên suốt quá trình phát triển kinh tế - xã hội Thủ đô.

Kết quả, từ ngày 01/6/2009 đến ngày 01/6/2020, các đơn vị thanh tra trên toàn Thành phố đã tổ chức triển khai 3.136 cuộc thanh tra, đã kết luận 3.078 cuộc. Qua thanh tra, đã phát hiện sai phạm trên 3.597 tỷ đồng, kiến nghị thu hồi nộp ngân sách nhà nước trên 2.380 tỷ đồng, kiến nghị khác trên 1.185 tỷ đồng; kiến nghị thu hồi trên 2.000 ha đất, xử lý hành chính 523 tập thể và 579 cá nhân; xử phạt vi phạm hành chính trên 375 tỷ đồng; chuyển cơ quan điều tra 57 cuộc.

Đối với kết quả phát hiện vi phạm qua công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo, từ ngày 01/6/2009 đến ngày 01/6/2020, các cơ quan hành chính của Thành phố đã tiếp 237.109 lượt công dân; tiếp nhận và xử lý 230.960 đơn các loại (khiếu nại 45.988 đơn, tố cáo 23.300 đơn, kiến nghị, phản ảnh 161.672 đơn); thụ lý và giải quyết 18.160/18.319 vụ khiếu nại và 6.612/6.647 vụ tố cáo thuộc thẩm quyền.

Qua giải quyết khiếu nại, tố cáo đã kiến nghị thu hồi 22,5 tỷ đồng và 17,5 ha đất; kiến nghị trả lại quyền lợi cho công dân 43,8 tỷ đồng và 3,7 ha đất; kiến nghị điều chỉnh 109 phương án bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng; bán bổ sung 08 nhà tái định cư, thu hồi và điều chỉnh 31 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; xử lý về hành chính 229 tập thể và 389 cá nhân; chuyển cơ quan điều tra 30 vụ

Về kết quả điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng, Công an Hà Nội đã thụ lý điều tra 256 vụ/627 bị can, trong đó khởi tố: 240 vụ/610 bị can. Đã giải quyết 221 vụ/601 bị can. VKSND Tp Hà Nội thụ lý 207 vụ/579 bị can. Truy tố, chuyển Tòa: 204 vụ/568 bị can.

TAND Tp Hà Nội đã xét xử sơ thẩm 352 vụ/1059 bị cáo; giải quyết: 342 vụ/1023 bị cáo (trong đó: xét xử 265 vụ 777 bị cáo, trả hồ sơ điều tra bổ sung 77 vụ 246 bị cáo); đang giải quyết 10 vụ 36 bị cáo. Số tiền tài sản trong các vụ án tham nhũng xét xử đã được thu hồi là hơn 7.623 tỷ đồng.

Dự báo tình hình tham nhũng vẫn phức tạp

UBND Tp Hà Nội dự báo tình hình tham nhũng trên địa bàn vẫn diễn biến phức tạp và tiềm ẩn trong nhiều lĩnh vực như: tín dụng, ngân hàng; quản lý, sử dụng đất đai, giải phóng mặt bằng; đầu tư xây dựng; tài chính, thuế... với tính chất ngày càng phức tạp; thủ đoạn tinh vi hơn; phạm vi, lĩnh vực ngày càng rộng. Đặc biệt, vẫn còn dư luận về tình trạng nhũng nhiễu của một bộ phận cán bộ, công chức trong thực thi công vụ, nhiệm vụ. Một số vụ tham nhũng được phát hiện trong lĩnh vực y tế, thực hiện chế độ chính sách người có công đã gây bức xúc dư luận. Đã xuất hiện tình trạng tham nhũng có tính lợi ích nhóm trong một số lĩnh vực.

Nguyên nhân phát sinh tham nhũng là do công tác quản lý nhà nước còn nhiều kẽ hở, trình độ quản lý còn hạn chế; một bộ phận cán bộ, công chức thiếu tu dưỡng, rèn luyện, lợi dụng sơ hở trong quản lý, cơ chế, chính sách hoặc lợi dụng nhiệm vụ được giao để nhũng nhiễu, vòi vĩnh...

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Trọng Đông nhận định bên cạnh những kết quả đã đạt được, công tác phòng chống tham nhũng vẫn còn một số tồn tại, hạn chế như: Trách nhiệm người đứng đầu ở một số cơ quan, đơn vị trong việc chỉ đạo triển khai các giải pháp phòng ngừa tham nhũng có lúc chưa quyết liệt; việc tự kiểm tra, phát hiện tham nhũng trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị còn hạn chế, việc thu hồi tài sản tham nhũng hiệu quả chưa cao.

Để khắc phục các tồn tại này, Hà Nội  cần phải tiếp tục hoàn thiện thể chế, cơ chế, chính sách, pháp luật trên các lĩnh vực, xóa bỏ tình trạng "xin - cho", tập trung trong các lĩnh vực đầu tư xây dựng, quản lý đất đai, tài nguyên, khoáng sản, tín dụng - ngân hàng, quản lý tài chính, mua sắm tài sản công; tổ chức cán bộ, quản lý doanh nghiệp nhà nước. Cùng với đó, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trên các lĩnh vực dễ phát sinh tiêu cực; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, kiểm toán; xử lý nghiêm minh, kịp thời các hành vi tham nhũng, thu hồi triệt để tài sản của nhà nước, tập thể, cá nhân bị chiếm đoạt và thất thoát.

Ông Đông nhấn mạnh: Cần phát huy mạnh mẽ vai trò, trách nhiệm của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể, các tổ chức xã hội, hiệp hội doanh nghiệp, hiệp hội ngành nghề, nhân dân; đặc biệt là vai trò, trách nhiệm của các cơ quan báo chí, truyền thông và mỗi cán bộ, đảng viên trong phòng chống tham nhũng; phát động, tổ chức các Chương trình sáng kiến phòng chống tham nhũng, biểu dương, khen thưởng những tấm gương điển hình và có biện pháp bảo vệ người tố cáo để khuyến khích các cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia…

Các bị cáo Nguyễn Bắc Son, Lê Nam Trà và Trương Minh Tuấn (từ trái qua phải)  tại phiên tòa sơ thẩm- Ảnh: TTXVN

 

Bình luận (0)

Ðiền thông tin gửi bình luận

Tên hiển thị: *
Ðịa chỉ email: *

Nội dung (trên 20 ký tự): *

* Bình luận của bạn sẽ được ban quản trị phê duyệt trong thời gian sớm nhất

Hủy