CIENCO1 tổ chức đại hội cổ đông đúng quy định của pháp luật

Nhóm PVPL - Nhận được thông tin phản ánh về việc Tổng Công ty Xây dựng công trình giao thông 1- Công ty cổ phần (CIENCO1) bị thao túng, tổ chức Đại hội cổ đông khi cổ phần của cổ đông đã bị kê biên là không đúng quy định của pháp luật, chúng tôi đã làm việc, đề nghị CIENCO1 cung cấp thông tin, để làm rõ vấn đề bạn đọc quan tâm.

01 tháng 10 năm 2020 08:00 GMT+7    0 Bình luận

Về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông

Lãnh đạo doanh nghiệp cho biết, Tổng công ty Xây dựng Công trình giao thông 1 (CIENCO1) là doanh nghiệp nhà nước đã cổ phần hóa (hiện nay không còn cổ đông vốn nhà nước). Những năm qua Tổng công ty kinh doanh liên tục thua lỗ, không những không phát triển mà ngập trong nợ nần, khó khăn đến mức lương người lao động hàng tháng cũng không có khả năng chi trả, khiến đời sống người lao động rất vất vả. Một trong số những nguyên nhân được xác định là do khả năng điều hành của Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban Tổng giám đốc Tổng công ty nhiệm kỳ 2014 – 2019 yếu kém. Chính vì lẽ đó mà các cổ đông mong muốn có một Ban lãnh đạo mới, đủ năng lực và uy tín để điều hành, giải quyết những khó khăn doanh nghiệp.

Trong khi đó, HĐQT nhiệm kỳ 2014-2019 kết thúc từ 29/4/2019. Theo quy định thì HĐQT phải triệu tập, tổ chức Đại hội cổ đông chậm nhất vào cuối tháng 6/2019, nhưng HĐQT và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2014-2019 bỏ qua, không thực hiện trách nhiệm đó.

Nhận thấy sự cần thiết và tính cấp bách của của việc tiến hành Đại hội cổ đông, Nhóm cổ đông (gồm Công ty Cổ phần An Hiền là cổ đông sở hữu 24,5908% vốn điều lệ và Công ty Cổ phần Đầu tư Cái Mép là cổ đông sở hữu 16,811% vốn điều lệ) thực hiện quyền của cổ đông được quy định tại Điều 114 Luật Doanh nghiệp 2014, đã có Công văn số 31/2019/AH ngày 26/9/2019 gửi Ban kiểm soát (BKS) đề nghị triệu tập Đại hội đồng cổ đông; Công văn số 32/2019/ĐN – AH ngày 27/9 /2019 gửi HĐQT và BKS Tổng công ty về việc “Đề nghị triệu tập đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019”. Ngày 23/10/2019, cổ đông ký thông báo gửi đến HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2014 – 2019 để đề nghị triệu tập Đại hội đồng cổ đông.

Trong các văn bản Nhóm cổ đông đã nêu rất rõ những vi phạm nghiêm trọng của HĐQT nhiệm kỳ 2014 – 2019 ảnh hưởng đến quyền lợi của cổ đông, xác định nghĩa vụ của người quản lý theo quy định tại điểm a khoản 3 Điều 114 Luật Doanh nghiệp 2014 trong việc cố tình không triệu tập, tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2019.

Ngày 25/12/2019, Nhóm cổ đông đã thành lập Ban tổ chức đại hội và đã có Thông bảo triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên và gửi đến các cổ đông CIENCO1 cùng với các tài liệu kèm theo gửi tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần tại CIENCO1.

Ngày 13/1/2020, Đại hội đồng cổ đông được tổ chức, tổng số cổ đông tham dự cuộc họp đại diện cho 48.997.480 cổ phần, đạt 69,9964% cổ phần có quyền biểu quyết. Đại hội tiến hành họp và thông qua một số nội dung với tỷ lệ biểu quyết là 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự cuộc họp, trong đó có nội dung thay đổi Người đại diện theo pháp luật từ ông Đào Việt Tiến – Tổng Giám đốc, ông Nguyễn Ngọc Hòa – Chủ tịch Hội đồng quản trị sang ông Đinh Ngọc Vượng.

Ngày 15/1/2020, các thành viên HĐQT đã họp tại trụ sở chính của CIENCO1 để bầu Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2019 – 2024 và kết quả ông Đinh Ngọc Vượng được bầu làm Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2019 – 2024.

Từ thời điểm Đại hội cho đến thời điểm hiện nay, CIENCO1 cũng không nhận được bất kỳ bản án có hiệu lực nào của Toà án hoặc Trọng tài về việc tuyên huỷ bỏ toàn bộ hoặc một phần nội dung trong Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng ngày 13/1/2020 hoặc quyết định của cơ quan có thẩm quyền áp dụng các biện pháp khẩn cấp tạm thời.

Như vậy có thể thấy việc tiến hành triệu tập họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 vừa là nhiệm vụ vừa là yêu cầu cấp bách, chính đáng, hợp pháp của các cổ đông, hoàn toàn có cơ sở pháp lý, đúng trình tự thủ tục đúng quy định pháp luật và có giá trị thi hành theo đúng quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2014.

Thay đổi người đại diện theo pháp luật

Một trong những thông tin phản ánh cho rằng, ông Đinh Ngọc Vượng đã thao túng CIENCO1, trao đổi về nội dung này, lãnh đạo doanh nghiệp cho biết: Trước thời điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông ngày 13/1/2020, ông Đinh Ngọc Vượng hoàn toàn không tham gia vào bất kỳ hoạt động quản lý điều hành nào của CIENCO1. Do đó, thông tin cho rằng ông Đinh Ngọc Vượng thao túng doanh nghiệp hoàn toàn không có căn cứ.

Sau khi tiến hành Đại hội cổ đông thường niên ngày 13/1/2020 thành công, sau khi được bầu làm Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2019-2024, ông Đinh Ngọc Vượng được bầu mới tiếp quản quyền quản lý điều hành để rà soát và kiện toàn các kế hoạch kinh doanh, từng bước giải quyết quyền lợi cho người lao động nhằm đưa CIENCO1 đi vào ổn định và phát triển.

Về thông tin thay đổi người đại diện, CIENCO1 cho hay: Khi thực hiện việc nộp hồ sơ thay đổi Người đại diện theo pháp luật tại Phòng đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch – Đầu tư Tp Hà Nội, CIENCO1 hoàn toàn tuân thủ đúng quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Hơn nữa, trong quá trình nộp hồ sơ đề nghị thay đổi người đại diện theo pháp luật từ ngày 5/2/2020, Phòng đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp Hà Nội đã rất thận trọng và có 3 văn bản hỏi, xin ý kiến làm rõ một số vần đề pháp lý gửi đến các cơ quan có thẩm quyền, cụ thể:

-Ngày 5/3/2020, Sở có văn bản số 998/KH&ĐT-ĐKKD gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề nghị hướng dẫn về quyền dự họp và biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trong trường hợp cổ phần do cổ đông nắm giữ bị kê biên theo Quyết định của Cơ quan CSĐT Bộ Công an. Sau đó, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã có văn bản gửi Bộ Công an, Bộ Tư pháp để trao đổi về những nội dung mà Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội đề nghị hướng dẫn.

– Văn bản số 76/CV-ĐKKD ngày 6/3/2020 và Văn bản số 2407/KH&ĐT-ĐKKD ngày 18/5/2020 gửi Cơ quan CSĐT Bộ Công an (C01 và C03) đề nghị có ý kiến về (1). Quyền và nghĩa vụ của cổ đông trong trường hợp bị kê biên tài sản và (2) Tổng công ty Xây dựng công trình giao thông 1 – CTCP có được thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh hay tạm dừng việc thực hiện thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp của Tổng công ty này trong thời điểm Cơ quan CSĐT Bộ Công an đang xác minh, điều tra hay không?

Ngày 21/5/2020 Cơ quan CSĐT Bộ Công an (C01 và C03) có văn bản trả lời số 1622/CSKT – P12 và ngày 04/6/2020, Cơ quan này đã có công văn số 1955/CSKT-P12 (do Đại tá Nguyễn Văn Long – Cục trưởng C03 ký, đóng dấu) gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp Hà Nội trả lời văn bản số 2407/KH&ĐT-ĐKKD ngày 18/5/2020 về việc đăng ký doanh nghiệp của CIENCO1, trong đõ nêu rõ: “Việc kê biên không làm hạn chế các quyền cổ đông như tham gia dự họp, ứng cử, đề cử, biểu quyết (và quyền triệu tập Đại hội đồng cổ đông đối với cổ đông lớn)”.   

Ngày 19/6, Bộ Tư pháp có văn bản số 2214/BTP-PLHSHC trả lời Bộ Kế hoạch và Đầu tư nêu rõ: “Việc kê biên tài sản không phải là căn cứ chấm dứt quyền sở hữu đối với tài sản theo quy định của Bộ Luật Dân sự” (Điều 237 BLDS năm 2015).

Ngày 8/7/2020, Bộ Công an tiếp tục có văn bản số 2325/BCA-CSĐT (văn bản do Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc ký, đóng dấu) gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư, trong đó nêu rõ: Việc kê biên không làm hạn chế các quyền cổ đông như tham gia dự họp, ứng cử, đề cử, biểu quyết (và quyền triệu tập Đại hội đồng cổ đông đối với cổ đông lớn) và (2). Trong trường hợp nội dung đề nghị thay đổi đăng ký kinh doanh của CIENCO1 không làm ảnh hưởng tới số cổ phần bị kê biên, Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Hà Nội căn cứ theo quy định của pháp luật để giải quyết theo thẩm quyền.      

Ngày 16/7/2020, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã có văn bản số 4554/BKHĐT-ĐKKD trả lời về quyền dự họp và quyền biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ của cổ đông nắm giữ cổ phần bị kê biên gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp Hà Nội hướng dẫn các nội dung nêu tại văn bản số 998/KH&ĐT-ĐKKD ngày 5/3/2020 của Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Như vậy, những băn khoăn về tính pháp lý của hồ sơ thay đổi người đại diện theo pháp luật của CIENCO1 của Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp Hà Nội đã được các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền là Bộ Tư pháp, Bộ Công an và Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn và trả lời rất rõ ràng và đúng theo quy định của pháp luật.

CIENCO1 đã hoàn thiện hồ sơ theo yêu cầu của Phòng Đăng ký kinh doanh và hoàn toàn tuân thủ các quy định của pháp luật, đã được Phòng đăng ký kinh doanh chấp thuận hợp lệ. Do đó, ngày 3/9/2020, Phòng đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp Hà Nội đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh thay đổi lần thứ 11 cho CIENCO1, theo đó ông Đinh Ngọc Vượng – Chủ tịch HĐQT là Người đại diện theo pháp luật của CIENCO1 kể từ ngày 3/9/2020.

Như vậy hồ sơ thay đổi người đại diện theo pháp luật của CIENCO1 phù hợp theo quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2014 và các văn bản hướng dẫn, nên đã được Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp Hà Nội chấp thuận,  cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh thay đổi lần thứ 11 cho CIENCO1 vào ngày 3/9/2020.  Đại diện doanh nghiệp cho  biết là mới đây, trả lời báo An ninh Thủ đô, ông Trần Hà Thanh, Phó trưởng Phòng Đăng ký kinh doanh, Sở KH-ĐT Hà Nội đã khẳng định việc cấp Giấy chứng nhận doanh nghiệp cho Cienco1 được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật.[1]

Có hay không hai Biên bản, hai Nghị quyết?

Có thông tin nêu ý kiến nghi ngờ về việc có hai Biên bản, hai Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông ngày 13/1/2020, đại diện CIENCO1 cho biết: Khi xem xét về nội dung và hình thức trong hồ sơ thay đổi người đại diện theo pháp luật của CIENCO1, Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp Hà Nội có thông báo gửi đến doanh nghiệp yêu cầu giải trình và làm rõ một vài nội dung do diễn đạt chưa rõ nghĩa, hình thức văn bản chưa đúng quy định. Sau khi nghiên cứu các quy định của pháp luật, ngày 23/8/2020, doanh nghiệp đã triệu tập các thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019 – 2024 họp và thống nhất đồng ý chỉnh sửa về mặt hình thức, diễn đạt lại nội dung của Biên bản và Nghị quyết HĐQT ngày 15/01/2020 nhưng không làm thay đổi bản chất nội dung đã thông qua.

Ngày 25 /8 /2020 các thành viên HĐQT, Trưởng ban kiểm soát đã cùng nhau tiến hành kiểm phiếu và lập Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, theo đó 100% các cổ đông tán thành việc chỉnh sửa về mặt hình thức, diễn đạt lại nội dung của Biên bản, Nghị quyết ngày 13/01/2020 cho rõ nghĩa và phù hợp với quy định của pháp luật. Căn cứ vào Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, ông Đinh Ngọc Vượng với tư cách là Chủ tịch HĐQT đã ký và ban hành Nghị quyết thông qua vấn đề nêu trên và ký ban hành Biên bản, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông ngày 13/1/2020 (gọi là bản đã sửa).

Như vậy, việc chỉnh sửa hồ sơ hoàn toàn hợp pháp theo đúng quy định của pháp luật. Bản chất của việc tồn tại Biên bản, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông ngày 13/1/2020 và Biên bản, Nghị quyết của HĐQT ngày 15/1/2020 gọi là bản gốc với Biên bản, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông ngày 13/1/2020 và Biên bản, Nghị quyết của HĐQT ngày 15/1/2020 gọi là bản sửa đổi, điều chỉnh. Bản sửa đổi, điều chỉnh này thực chất đây chỉ là phiên bản được sao lại, sửa đổi, điều chỉnh về mặt hình thức, diễn đạt lại nội dung cho rõ nghĩa nhưng không làm thay đổi bản chất nội dung của bản gốc, phù hợp với Điều 146, Điều 154 Luật Doanh nghiệp. Phiên bản này có hiệu lực pháp luật để thi hành và được phát hành rộng rãi (trong đó có Hồ sơ thay đổi người đại diện theo pháp luật của CIENCO1 được nộp tại Phòng Đăng ký kinh doanh).

Trên cơ sở đó, ngày 25/8/2020, doanh nghiệp đã xin rút hồ sơ thay đổi người đại diện theo pháp luật và huỷ toàn bộ hồ sơ đã nộp các lần trước đây, sau đó nộp hồ sơ thay đổi người đại diện theo pháp luật tại Phòng Đăng ký kinh doanh và tiếp tục hoàn thiện một số lỗi nhỏ trong hồ sơ, cho đến ngày 3/9/2020 hồ sơ đã được Phòng đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp Hà Nội chấp thuận hợp lệ và cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh thay đổi lần thứ 11 cho CIENCO1, theo đó ông Đinh Ngọc Vượng – Chủ tịch HĐQT là Người đại diện theo pháp luật của CIENCO1.

**

Như vậy, theo phản hồi và các tài liệu CIENCO1 cung cấp, có thể thấy việc tiến hành Đại hội cổ đông thường niên, bầu Chủ tịch HĐQT, cử người đại diện pháp luật của doanh nghiệp đã được tiến hành chặt chẽ, đúng quy định của pháp luật, trên cơ sở ý kiến của các cơ quan Trung ương có thẩm quyền.

 

1.https://anninhthudo.vn/cap-giay-chung-nhan-thay-doi-nguoi-dai-dien-tai-cienco1-so-ke-hoach-dau-tu-ha-noi-noi-lam-dung-quy-dinh-post444476.antd

 

Bình luận (0)