Chi cục dân số- KHHGĐ NGHỆ AN: Phấn đấu hoàn thành, vượt các chỉ tiêu về Dân số và phát triển được giao

HỒNG QUÂN - Năm 2018, Chi cục Dân Số - KHHGĐ Nghệ An đã hoàn thành và thực hiện được nhiều chương trình, đề án về dân số. Ngoài những thuận lợi đã có, ngành dân số ở Nghệ An đang gặp phải nhiều khó khăn, chính vậy để thực hiện, hoàn thành các chỉ tiêu đề ra ngành dân số cần nhiều sự hỗ trợ giúp đỡ từ nhiều cơ quan chức năng.

07 tháng 06 năm 2019 22:24 GMT+7    0 Bình luận

Một trong những khó khăn mà ngành dân số Nghệ An gặp trong 2018 như: Quá trình xây dựng Đề án, sáp nhập Trung tâm DS -KHHGĐ vào Trung tâm Y tế tuyến huyện đã vướng nhiều ý kiến trái chiều từ cơ sở. Điều này đã phần nào ảnh hưởng đến ổn định tổ chức bộ máy và tâm tư nguyện vọng của đội ngũ cán bộ làm công tác Dân số và phát triển ở cơ sở.Trong khi đó, kinh phí Chương trình mục tiêu Y tế – Dân số bị cắt giảm nhiều, cấp chậm, ảnh hưởng đến việc chủ động xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện các hoạt động, đặc biệt là ở cơ sở. Nhiều người dân đang còn nhận thức muốn đông con, vì vậy năm 2018 ngành dân số Nghệ An gặp rất nhiều khó khăn. Kết quả, theo báo cáo thống kê chuyên ngành của Trung tâm DS-KHHGĐ các huyện, thành, thị ở tỉnh Nghệ An kết quả thực hiện các chỉ tiêu đạt được như sau: Dân số trung bình: 3.139 nghìn người; Tổng số trẻ sinh ra là: 49.242 trẻ, giảm 4.809 trẻ so với năm  2017 (54.051 trẻ); Tỷ suất sinh thô 16,15%o, giảm 0,3%o so với năm 2017; Số trẻ sinh ra là con thứ 3 trở lên: 11.152 trẻ, tăng 2.585 trẻ so với năm 2017 (8.567 trẻ); Tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên là: 22,9%, tăng 5,3% so với năm 2017; Tỷ số giới tính khi sinh: 114 bé trai/100 bé gái; Tỷ lệ phát triển dân số: 1,0 %; Tỷ lệ thực hiện các BPTT HĐ: 67% đạt 95% kế hoạch năm.

 

Lãnh đạo Chi cục Dân Số – KHHGĐ Nghệ An tuyên truyền chính sách dân số đến với người dân.

Mặc dù gặp nhiều khó khăn, nhưng năm 2018 ngành dân số Nghệ An vẫn có nhiều thuận lợi như công tác Dân số và phát triển nhận được sự quan tâm của Tổng cục DS-KHHGĐ; lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời của cấp ủy Đảng, chính quyền từ tỉnh đến cơ sở và phối hợp tích cực của các ban, ngành, đoàn thể các cấp. Đội ngũ cán bộ làm công tác Dân số và phát triển các cấp, nhất là cơ sở đã được đào tạo đạt chuẩn viên chức dân số, chế độ chính sách, nhất là phụ cấp ưu đãi nghề được đảm bảo nên yên tâm, nhiệt tình và trách nhiệm với công việc.Đại bộ phận nhân dân ngày càng hiểu và tự nguyện hơn trong thực hiện chính sách Dân số và phát triển…

Chính vì vậy mà các chương trình như: Công tác tham mưu, chỉ đạo, quản lý và điều hành được tập trung triển khai quyết liệt và đạt được nhiều kết quả quan trọng. Công tác truyền thông, vận động có nhiều đổi mới thông qua nhiều nội dung, hình thức phù hợp, góp phần nâng cao nhận thức, chuyển đổi hành vi của nhân dân trong việc thực hiện chính sách Dân số và phát triển. Công tác phối hợp hoạt động với các ban, ngành, đoàn thể có hiệu quả, tạo được nhiều chuyển biến tích cực trong công tác Dân số và phát triển. Công tác cung cấp dịch vụ chăm sóc SKSS/KHHGĐ và nâng cao chất lượng dân số; tiếp thị xã hội phương tiện tránh thai được quan tâm.Đề án Sàng lọc trước sinh và sơ sinh:Đề án kiểm soát dân số vùng biển và ven biển (Đề án 52).Mô hình thử nghiệm cung cấp dịch vụ sức khỏe sinh sản và phương tiện tránh thai cho công nhân một số khu công nghiệp…được thực hiện nghiêm túc và triển khai rộng rãi đạt được nhiều kết quả thực thụ.

Để hoàn thành và vượt chỉ tiêu năm 2019, ngành dân số Nghệ An cần tiếp tục tập trung thực hiện các chỉ tiêu được giao; nhất là chỉ tiêu giảm sinh, giảm tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên, giảm tỷ số chênh lệch giới tính khi sinh và  từng bước nâng cao chất lượng dân số. Thực hiện có hiệu quả các dự án, đề án của Chương trình mục tiêu Dân số và phát triển và các đề án, mô hình do UBND tỉnh phê duyệt. Tập trung mọi nỗ lực trong chỉ đạo, điều hành và ưu tiên đầu tư cho công tác dân số vùng đặc thù có mức sinh cao.

Dù vậy, Chi cục Dân Số – KHHGĐ tỉnh kính đề nghị Tỉnh ủy, UBND tỉnh và Sở Y tế, Sở Tài chính và các Ban, Ngành cấp tỉnh, cấp huyện tiếp tục quan tâm, chỉ đạo đối với công tác Dân số và phát triển; đặc biệt là trong công tác tổ chức bộ máy và cán bộ, công tác tài chính; công tác tham mưu ban hành và thực hiện các chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước về công tác Dân số và phát triển trên địa bàn tỉnh.

 

 

Bình luận (0)