Hiệu quả phong trào thi đua trở thành động lực để góp phần cho các đơn vị hoàn thành nhiệm vụ

THÁI VŨ - Ngày 17/10, tại Bắc Ninh, Cụm thi đua số I gồm TAND hai cấp thuộc 14 tỉnh, thành phố khu vực Đồng bằng và Trung du Bắc Bộ đã tổ chức hội nghị tổng kết. Nhiều đơn vị trong Cụm có tỷ lệ giải quyết án đạt 95% trở lên.

17 tháng 10 năm 2020 09:50 GMT+7    0 Bình luận

Chủ động xây dựng kế hoạch thi đua

Cụm thi đua số I gồm TAND hai cấp thuộc 14 tỉnh, thành phố khu vực Đồng bằng và Trung du Bắc Bộ. Bộ máy Tòa án hai cấp ở 14 tỉnh, thành phố thuộc Cụm thi đua số I có các tòa chuyên trách, các phòng giúp việc ở Tòa án cấp tỉnh; 189 đơn vị TAND cấp huyện (trong đó có 38 đơn vị miền núi, 02 huyện đảo). Tổng số cán bộ công chức, người lao động trong Cụm có 3.148 người, gồm 1.379 Thẩm phán; 1.769 Thẩm tra viên, Thư ký, cán bộ khác.

Toàn cảnh Hội nghị

Tòa án các tỉnh, thành phố thuộc Cụm thi đua số I luôn nhận được sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo, sâu sát của Ban cán sự Đảng, lãnh đạo TANDTC, Hội đồng Thi đua – Khen thưởng TAND, của cấp ủy, chính quyền địa phương, sự phối hợp của các sở, ban, ngành liên quan, nhất là các cơ quan tiến hành tố tụng.

Thực hiện Chỉ thị số 01/2020/CT-CA ngày 09/01/2020 của Chánh án TANDTC về việc triển khai tổ chức thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm công tác năm 2020 của các Tòa án, Kế hoạch số 38/KH-TANDTC-TĐKT ngày 18/02/2020 của Hội đồng thi đua khen thưởng TANDTC, Cụm thi đua số I đã ban hành Kế hoạch số 243/KH-TĐKT ngày 20/02/2020 về việc tổ chức phong trào thi đua năm 2020, chủ đề phát động thi đua là: “Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động Tòa án nhân dân phát huy tinh thần đoàn kết, chủ động, sáng tạo, thi đua phấn đấu tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác năm 2020, lập thành tích thiết thực chào mừng Kỷ niệm 75 năm ngày Truyền thống Tòa án nhân dân”. TAND các tỉnh, thành phố thuộc Cụm đã căn cứ vào tình hình thực tiễn của đơn vị mình, chủ động xây dựng kế hoạch phát động phong trào thi đua phù hợp.

Phó Chánh án TAND Tp Hải Phòng Trịnh Khắc Thịnh trình bày tham luận

Phó Chánh án TAND tỉnh Thanh Hóa trình bày tham luận

Chánh án TAND tỉnh Thanh Hóa  Nguyễn Thị  Nga phát biểu thảo luận

Nhìn chung, công tác lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực các phong trào thi đua của các đơn vị trong Cụm được thực hiện tinh thần đổi mới, khoa học, bài bản, chủ động. Đã kịp thời tuyên truyền, quán triệt đầy đủ các chủ trương phong trào thi đua đến toàn thể cán bộ, công chức, người lao động. Công tác phát động và triển khai thực hiện các phong trào thi đua được thực hiện sớm, kế hoạch cụ thể; mục tiêu thi đua rõ ràng; nội dung thi đua bám sát nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ xây dựng Đảng, đoàn thể, các nhiệm vụ trọng tâm của TAND; các phong trào đi đua được phát động toàn diện, đồng bộ với sự tham gia của các tổ chức đảng, chính quyền, các tổ chức đoàn thể làm động lực lôi cuốn, động viên toàn thể cán bộ, công chức, người lao động phấn khởi tham gia thi đua phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Công tác kiểm tra, giám sát, đôn đốc được thực hiện thường xuyên. Công tác tuyên truyền, phát hiện, bồi dưỡng, xây dựng điển hình tiên tiến được quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện đạt hiệu quả cao, tạo hiệu ứng lan tỏa và nhân rộng. Công tác khen thưởng bảo đảm khách quan, công bằng, đúng thực chất, kịp thời động viên các tập thể, cá nhân có thành tích đồng thời có tác dụng nêu gương, làm động lực phấn đấu cho các tập thể, cá nhân. Hiệu quả phong trào thi đua thực sự trở thành động lực để góp phần cho các đơn vị hoàn thành nhiệm vụ.

Kết quả tích cực

 Theo Báo cáo tổng kết do lãnh đạo Tòa án tỉnh Bắc Ninh – đơn vị Cụm trưởng trình bày tại Hội nghị, kết quả thực hiện các chỉ tiêu thi đua về công tác chuyên môn nghiệp vụ: Từ 01/10/2019 đến 30/9/2020, Tòa án nhân dân 14 tỉnh thuộc Cụm đã giải quyết, xét xử 115.013/123.382 vụ, việc các loại, đạt tỷ lệ 93.2%.  So với cùng kỳ năm 2019, số thụ lý tăng 5.617 vụ việc, số giải quyết tăng 3.676 vụ việc. Bình quân mỗi Thẩm phán trong Cụm đã giải quyết số lượng vụ việc trong năm là 80.44 vụ việc (115.013 vụ, việc/1.379 Thẩm phán).

Trong điều kiện số việc thụ lý giải quyết tăng nhiều, biên chế giảm nhưng với tinh thần cố gắng nỗ lực các đơn vị trong Cụm đã vượt qua khó khăn thách thức, cơ bản hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu công tác. Nhiều đơn vị có tỷ lệ giải quyết án đạt 95% trở lên, như TAND hai cấp tỉnh Hà Nam 95,7%, TAND hai cấp tỉnh Hà Tĩnh 97,4%; TAND hai cấp tỉnh Hải Phòng 96,8%; TAND hai cấp tỉnh Nam Đinh 98.8%; TAND hai cấp tỉnh Nghệ An 95,9%; TAND hai cấp tỉnh Ninh Bình 96,4%….

Kết quả giải quyết cụ thể từng loại vụ việc như sau:

 Công tác xét xử án hình sự: Đã giải quyết, xét xử 27.764 vụ/28.208 vụ, đạt tỷ lệ 98,4%. Trong đó các TAND cấp tỉnh đã giải quyết, xét xử 5.353/5.578 vụ, đạt tỷ lệ 96%; các TAND cấp huyện đã giải quyết, xét xử 22.411/22.630 vụ, đạt tỷ lệ 99%.

 Công tác giải quyết, xét xử các vụ, việc dân sự: (Bao gồm án dân sự, hôn nhân, kinh doanh thương mại, lao động ) Đã giải quyết 81.272/88.071 vụ việc, đạt tỷ lệ 92,3%. Trong đó các TAND cấp tỉnh đã giải quyết, xét xử 5.465/6838 vụ việc, đạt tỷ lệ 79,9%; các TAND cấp huyện đã giải quyết, xét xử 75.807/81.232 vụ việc, đạt tỷ lệ 93,3%. Số vụ hòa giải thành là 32.455/81.272, tỷ lệ 39,9%.

 Công tác giải quyết, xét xử án hành chính: Đã giải quyết 1.730/2.847 vụ, đạt tỷ lệ 60,8%. Trong đó các TAND cấp tỉnh đã giải quyết, xét xử 1.481/2.558 vụ, đạt tỷ lệ 57,9%; các TAND cấp huyện đã giải quyết, xét xử 249/289 vụ việc, đạt tỷ lệ 86,2%.

 Việc giải quyết, áp dụng các biện pháp xử lý hành chính tại Tòa án: Đã giải quyết 5.559/5568 trường hợp, đạt tỷ lệ 99,8%. Trong đó các TAND cấp tỉnh đã giải quyết 231/234 việc, đạt tỷ lệ 98,7%; các TAND cấp huyện đã giải quyết 5.328/5.335 việc, đạt tỷ lệ 99,9%.

 Công tác thi hành án hình sự: Tòa án hai cấp trong Cụm thi đua đã chủ động phối hợp với Công an và Viện kiểm sát rà soát, phân loại và xử lý đối với từng bị án. Đảm bảo 100% bị án đều có quyết định và hồ sơ thi hành án hình sự, hồ sơ xét hoãn, tạm đình chỉ thi hành hình phạt tù, miễn chấp hành hình phạt, giảm thời hạn chấp hành hình phạt, rút ngắn thời gian thử thách của án treo, hồ sơ xét miễn, giảm nghĩa vụ thi hành án đối với khoản thu nộp ngân sách nhà nước bảo đảm đúng quy định của pháp luật. Việc thu thập chứng cứ theo yêu cầu ủy thác đúng thời hạn.

Công tác giải quyết, xét xử án hình sự đảm bảo xét xử đúng người, đúng tội, đúng pháp luật, không xử oan người vô tội, không bỏ lọt tội phạm, đáp ứng được yêu cầu phòng chống tội phạm. Công tác xét xử án dân sự, hôn nhân gia đình, kinh doanh thương mại, lao động, các đơn vị trong Cụm đã coi trọng và làm tốt công tác hoà giải, số lượng các vụ việc hòa giải thành tăng nhiều so với năm trước.

Đối với việc giải quyết, xét xử án hành chính: Năm 2020, TAND các tỉnh, thành phố thụ lý án hành chính tăng, các đơn vị đã áp nhiều biện pháp đẩy nhanh tiến độ giải quyết đối với loại  án này, tăng cường đối thoại để giải quyết, một số đơn vị có số vụ đối thoại thành cao như: TAND hai cấp thành phố Hải phòng đối thoại thành 91/230 vụ, đạt tỷ lệ: 39,56%; TAND hai cấp tỉnh Hải Dương đã đối thoại thành 22/41 vụ, đạt tỷ lệ 53,7%…

Chất lượng giải quyết, xét xử các loại án tiếp tục được nâng lên. Số bản án, quyết định bị hủy, sửa do lỗi  chủ quan của Thẩm phán là 396 vụ chiến tỷ lệ 0,34% số vụ giải quyết, so với năm 2019 giảm 202 vụ. Trong đó Tòa án cấp tỉnh bị hủy, sửa 72 vụ, Tòa án cấp huyện bị hủy 324 vụ. Tỷ lệ án hủy, sửa thấp hơn nhiều so với tỷ lệ cho phép của TAND tối cao. Nhiều đơn vị Tòa án cấp huyện không có bị hủy.

 Các Tòa án cấp tỉnh trong Cụm thi đua đã tiến hành kiểm tra công tác giải quyết, xét xử đối với các Tòa án cấp huyện; đã kiểm tra 100% các bản án, quyết định đã có hiệu lực của Tòa án cấp huyện. Các Tòa án trong Cụm đã công khai 61.313 bản án, quyết định có hiệu lực pháp luật được công bố trên cổng thông tin điện tử TAND.

Các đơn vị đã chỉ đạo hoàn thành tốt công tác xây dựng ngành, đào tạo, bồi dưỡng, quy hoạch, bổ nhiệm cán bộ; thực hiện phân công nhiệm vụ đối với Hội thẩm nhân dân và tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ xét xử của Hội thẩm theo quy định. Hầu hết các đơn vị đã triển khai tổ chức 02 đợt tập huấn nghiệp vụ cho Hội thẩm.

Bên cạnh việc phát động triển khai các phong trào thi đua hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn, các đơn vị trong Cụm đã phát động các phong trào vì cộng đồng, tiếp tục thực hiện và tổ chức tổng kết phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Cả nước chung tay vì người nghèo – Không để ai bị bỏ lại phía sau”; tổ chức đánh giá sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới công tác thi đua khen thưởng; tổ chức tổng kết phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015-2020 và phương hướng thực hiện phong trào thi đua giai đoạn 2020-2025; tiến hành bình xét tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến báo cáo tại Đại hội thi đua yêu nước Tòa án nhân dân.

Hội nghị đã nghe tham luận của TAND Tp Hải Phòng về kinh nghiệm thúc đẩy thi đua một cách thực chất; TAND tỉnh Nghệ An về kinh nghiệm nâng cao chất lượng  xét xử các vụ án hình sự và thảo luận về các vấn đề bất cập, vướng mắc các đơn vị đang gặp phải.

Ông Phạm Hồng Quyền, Q. Vụ trưởng Vụ Thi đua – Khen thưởng TANDTC đã phát biểu trao đổi về các nội dung các đại biểu quan tâm.

Hội nghị đã tiến hành bỏ phiếu, kết quả  thống nhất suy tôn, đề nghị khen thưởng:

Cờ thi đua TAND đối với Tòa án tỉnh Bắc Ninh, Hải Phòng, Nghệ An, Thanh Hóa, Quảng Ninh.

Cờ thi đua Chính phủ đối với Tòa án tỉnh Bắc Ninh và Tòa án tp Hải Phòng

Cờ thi đua của Chính phủ đối với Tòa án huyện Chí Linh ( Hải Dương) và Tòa án quận Long Biên ( Hà Nội).

Hội nghị đã tiến hành Ký kết giao ước thi đua năm 2021 Cụm thi đua số I và bầu TAND tỉnh Vĩnh Phúc  là Cụm trưởng, TAND tỉnh Hà Tĩnh  là Cụm phó năm 2021

 

TS Phạm Minh Tuyên, Chánh án TAND tỉnh Bắc Ninh phát biểu khai mạc

 

Bình luận (0)

Ðiền thông tin gửi bình luận

Tên hiển thị: *
Ðịa chỉ email: *

Nội dung (trên 20 ký tự): *

* Bình luận của bạn sẽ được ban quản trị phê duyệt trong thời gian sớm nhất

Hủy