Hoãn tổ chức hội diễn văn nghệ và hội thao, nhưng đôn đốc hưởng ứng sáng tác về Tòa án nhân dân

THÁI VŨ - Ngày 25 /3 /2020, TANDTC có Thông báo số 03/TB-VP về kết luận của Chánh án TANDTC về việc hoãn tổ chức hội diễn văn nghệ và hội thao Tòa án nhân dân lần thứ IV, đồng thời có Công văn đôn đốc hưởng ứng Cuộc thi sáng tác thơ, truyện ngắn và ký sự về TAND.

26 tháng 03 năm 2020 11:35 GMT+7    0 Bình luận

Thông báo cho biết, ngày 24 /3 /2020 ông Nguyễn Hòa Bình, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư ban cán sự Đảng, Chánh án TANDTC đã có buổi làm việc với Ban chỉ đạo Tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn, sự kiện lịch sử quan trọng trong năm 2020 và kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống TAND, liên quan đến việc tổ chức hội diễn văn nghệ và hội thao TAND lần thứ IV, Chánh án TANDTC có ý kiến chỉ đạo như sau:

Hiện nay do tình hình dịch vụ Covid 19 diễn ra phức tạp, Chánh án TANDTC đề nghị thủ trưởng các đơn vị thuộc TANDTC, Chánh án TAND các cấp, cụm trưởng các cụm thi đua TAND dừng công tác chuẩn bị và tổ chức đối với hội diễn văn nghệ và hội thao TAND lần thứ tư theo Quyết định số 36/TANDTC ngày 12/ 3/ 2020 và Kế hoạch số 274/KH-BTC-TANDTC ngày 9/10 /2019. Các hoạt động văn nghệ thể thao chào mừng 75 năm Ngày truyền thống TAND và Đại hội Thi đua yêu nước TAND lần thứ IV sẽ được thông báo sau khi tình hình dịch Covid 19 kết thúc.

TANDTC cũng có Công văn đôn đốc hưởng ứng Cuộc thi sáng tác thơ, truyện ngắn và ký sự về TAND thực hiện theo chỉ đạo  tại Công văn số 17/TANDTC-TCTA ngày 13/01/2020 của Chánh án TANDTC yêu cầu Chánh án các Tòa án và Thủ trưởng các đơn vị thuộc TANDTC triển khai thực hiện các nội dung sau đây:

Quán triệt, phổ biến sâu rộng và hiệu quả tới toàn thể cán bộ, công chức, người lao động trong đơn vị mình; kịp thời động viên các cá nhân trong và ngoài đơn vị có khả năng sáng tác về thơ, văn tích cực hưởng ứng Cuộc thi và đảm bảo mỗi đơn vị cấp tỉnh có 05 tác phẩm, đơn vị cấp Vụ và tương đương có ít nhất 03 tác phẩm dự thi nhằm khắc họa, truyền tải và nêu bật được vị thế, vai trò, hình ảnh, sự cống hiến của hệ thống Tòa án và của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động qua 75 năm xây dựng và phát triển. Thời hạn nộp tác phẩm chậm nhất là ngày 30/6/2020.

Các TAND cấp tỉnh chủ động làm việc, phối hợp với Hội Nhà văn, Hội Nhà báo thuộc tỉnh minh để phổ biến, cung cấp nội dung, thể lệ về Cuộc thi tới các nhà văn, nhà thơ, nhà báo trên địa bàn để các tác già tham gia Cuộc thi sáng tác thơ, truyện ngắn và ký sự về TAND tích cực và thuận lợi.

Tuy nhiên, hiện nay, số lượng tác phẩm dự thi gửi về chưa đạt chỉ tiêu đề ra.

TANDTC yêu cầu các đơn vị thực hiện nghiêm túc các nội dung nói trên, đồng thời, Chánh án TAND cấp tỉnh, Chánh án TAQS cấp quân khu phải đôn đốc các TAND cấp huyện, TAQS khu vực mỗi Tòa án phải có tối thiểu 02 tác phẩm dự thi

Đề nghị Thủ trưởng các đơn vị thuộc TANDTC, TAQSTW, Chánh án TAND; TAQS các cấp triển khai kịp thời, nghiêm túc các nội dung và báo cáo kết quả về TANDTC (qua Tạp chí Tòa án nhân dân để theo dõi, tổng hợp). Việc thực hiện nhiệm vụ này sẽ được xem xét là điểm thường/điểm trừ khi tính điểm thỉ đua năm 2020.

Chánh án TANDTC Nguyễn Hòa Bình trao Cờ lưu niệm cho các đơn vị tham gia Hội thao kỷ niệm 40 năm thành lập các TAND khu vực phía Nam năm 2016 tại Bà Rịa – Vũng Tàu. Ảnh:Huyền Trang

 

Bình luận (0)