Hội thảo tham vấn “Những kinh nghiệm tốt về hành chính tư pháp nhằm tăng cường liêm chính của Tòa án”

CẢNH DINH - Sáng 23/7, TANDTC tổ chức Hội thảo tham vấn ý kiến về dự thảo Báo cáo “Những thực tiễn tốt về thủ tục hành chính tư pháp nhằm tăng cường tính liêm chính của Tòa án”, với sự phối hợp của Chương trình phát triển Liên Hợp Quốc (UNDP), Đại sứ quán Anh tại Hà Nội, và Dự án thúc đẩy môi trường kinh doanh công bằng ở Asean.

23 tháng 07 năm 2020 14:09 GMT+7    0 Bình luận

Ông Trần Văn Thư, Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế chủ trì hội thảo. Phát biểu khai mạc ông Trần Văn Thư, cho biết: Chiến lược cải cách tư pháp theo Nghị quyết 49 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng ngày 02/6/2005 đã xác định: “… Đổi mới thủ tục hành chính trong các cơ quan tư pháp nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người dân tiếp cận công lý”; “phải ban hành và thực hiện Chiến lược Cải cách tư pháp đến năm 2020 phù hợp với quá trình đổi mới công tác lập pháp và chương trình cải cách hành chính”;“cải cách tư pháp phải xuất phát từ yêu cầu phát triển kinh tế – xã hội, xây dựng xã hội công bằng, dân chủ, văn minh; góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế – xã hội, bảo vệ vững chắc Tổ quốc; gắn với đổi mới công tác lập pháp, cải cách hành chính…”, “khuyến khích việc giải quyết một số tranh chấp thông qua thương lượng, hòa giải, trọng tài”. Như vậy, Nghị quyết đã gắn hoạt động cải cách tư pháp với cải cách hành chính, đổi mới công tác lập pháp và yêu cầu phát triển kinh tế-xã hội.

Ông Trần Văn Thư, Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế

Trong những năm gần đây, nhiều Toà án địa phương và Toà án cấp cao đã triển khai công tác cải cách các thủ tục hành chính tư pháp, hiện đại hoá trang thông tin điện tử, thí điểm công tác hòa giải, đối thoại tại Tòa án ở 16 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Để có thể tìm hiểu, xác định và phát huy được những thực tiễn tốt về cải cách thủ tục hành chính tư pháp tại Toà án, nghiên cứu được triển khai và tập trung vào 4 nhóm thủ tục hành chính tư pháp: Thủ tục tiếp nhận đơn khởi kiện, thụ lý vụ án; Phân công Thẩm phán tại Toà án; Quản lý thời gian giải quyết vụ án và Cấp trích lục, giao, gửi bản án và công khai bản án.

Phát biểu tại hội thảo, bà Catherine Phuong, Trợ lý đại diện thường trú của UNDP tại Việt Nam, nhấn mạnh: “Ở mọi quốc gia, Tòa án có vai trò trung tâm trong việc thực thi luật pháp và đảm bảo tiếp cận công lý. Tăng cường khả năng tiếp cận công lý là một mục tiêu chính của các mục tiêu phát triển bền vững, đặc biệt là mục tiêu 16 về hòa bình, công lý và các thể chế mạnh mẽ, UNDP sẵn sàng hỗ trợ các nỗ lực của Việt Nam để cải thiện liêm chính tư pháp”.

Bà Catherine Phuong, Trợ lý đại diện thường trú của UNDP tại Việt Nam

Hội thảo tham vấn các nội dung ứng dụng công nghệ thông tin trong công khai quy trình giải quyết vụ án hoặc sử dụng phần mềm chuyên biệt giúp quản lý thời gian giải quyết vụ án, đem lại những kết quả tích cực trong công tác quản trị Tòa án.

Nghiên cứu do UNDP thực hiện với sự hỗ trợ của Quỹ Thịnh vượng của Vương quốc Anh trong bối cảnh có những cải cách mạnh mẽ như đã nêu ở trên nhằm nâng cao khả năng tiếp cận công lý, minh bạch hoạt động và tính liêm chính của Toà án; đồng thời chỉ ra việc công khai bản án trên Cổng thông tin điện tử của TANDTC là một bước chuyển biến quan trọng của hệ thống TAND, thúc đẩy tính liêm chính, minh bạch, tăng cường thực thi công lý, tôn trọng nhân quyền của ngành Toà án. Thêm vào đó, công khai bản án cũng giúp cho việc phát triển án lệ, thống nhất áp dụng pháp luật trên toàn quốc.

Tại hội thảo, các đại biểu đến từ TAND cấp tỉnh, quận, huyện; các luật sư; các chuyên gia trong nước và quốc tế đã thảo luận, đóng góp ý kiến cho báo cáo nghiên cứu. Báo cáo sẽ được hoàn thiện và trở thành tài liệu tham khảo quý giá cho các cấp Tòa án trong quá trình cải cách thủ tục hành chính tư pháp, tăng cường tính liêm chính của hệ thống Tòa án.

Hội thảo là một trong những hoạt động trọng tâm của Dự án vùng “Thúc đẩy Môi trường Kinh doanh Công bằng ở ASEAN”, được Quỹ Thịnh vượng Vương Quốc Anh tài trợ cho khu vực Đông Nam Á thuộc Chương trình cải cách kinh tế, do UNDP hợp tác với Chính phủ Anh thực hiện từ năm 2018 – 2021 nhằm hỗ trợ cải thiện cơ chế giải quyết tranh chấp, xây dựng môi trường kinh doanh công bằng tại Việt Nam.

Bình luận (0)

Ðiền thông tin gửi bình luận

Tên hiển thị: *
Ðịa chỉ email: *

Nội dung (trên 20 ký tự): *

* Bình luận của bạn sẽ được ban quản trị phê duyệt trong thời gian sớm nhất

Hủy