TANDTC ban hành Kế hoạch tổ chức hội nghị triển khai công tác Tòa án năm 2022

PV - Thực hiện Chương trình công tác năm 2021, TANDTC đã ban hành thông báo số 403/KH-TANDTC tới các đồng chí lãnh đạo, Thẩm phán Tòa án nhân tối cao, Tòa án quân sự Trung ương, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Tòa án nhân dân tối cao, Chánh án Tòa án nhân dân cấp cao, Chánh án Tòa án nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, Chánh án Tòa án quân sự cấp Quân khu và tương đương về các nội dung triển khai Hội nghị. Cụ thể như sau

23 tháng 11 năm 2021 11:09 GMT+7    0 Bình luận

1. Hình thức, địa điểm tổ chức Hội nghị

- Hội nghị được tổ chức theo hình thức tập trung kết hợp với trực tuyến giữa điểm cầu trung tâm tại TANDTC và các điểm cầu tại: Học viện Tòa án; các Tòa án nhân dân cấp cao; các Tòa án nhân dân và Tòa án quân sự các cấp.

- Địa điểm tổ chức Hội nghị: Hội trường B222 Trụ sở TANDTC, số 48 Lý Thường Kiệt, Hà Nội và các điểm cầu thuộc hệ thống truyền hình trực tuyến của các Tòa án.

2. Thời gian tổ chức Hội nghị: 

Thời gian 1,5 ngày làm việc trong khoảng thời gian dự kiến từ ngày 19/12/2021 đến 30/12/2021 (thời gian cụ thể sẽ có thông báo sau).

3.Thành phần tham dự Hội nghị

Tại điểm cầu Trung tâm - Hội trường B222 Trụ sở TANDTC

Khách mời tham dự:

- Đại diện lãnh đạo một số Bộ, Ban, Ngành, đoàn thể ở Trung ương (ủy ban Tư pháp của Quốc hội, ùy ban Pháp luật của Quốc hội, Viện Kiểm sát nhân dân tôi cao, Bộ Công an, Bộ Tư pháp,...);

- Các đồng chí thành viên Hội đồng tuyển chọn, giám sát Thẩm phán quốc gia.

Đại biểu Tòa án nhân dân:

Đối với TANDTC

-  Các đồng chí lãnh đạo và Thẩm phán TANDTC;

-  Lãnh đạo cấp Vụ của các đơn vị thuộc TANDTC;

- Các đồng chí Thư ký của các Phó Chánh án, Thẩm phán TANDTC; thành viên Hội đồng Thi đua khen thưởng Tòa án nhân dân; Uỷ viên Ban châp hành Đảng ủy Tòa án nhân dân tôi cao; Chủ tịch Công đoàn; Bí thư Đoàn thanh niên cơ quan TANDTC;

- Các đồng chí Trưởng phòng của các đơn vị thuộc TANDTC.

Đối với Tòa án quân sự Trung ương: Các đồng chí lãnh đạo Tòa án quân sự Trung ương.

Đối với Tòa án nhân dán cấp cao: Các đồng chí lãnh đạo các Tòa án nhân dân cấp cao.

Đối với các Tòa án nhân dân cấp tỉnh, Tòa án quân sự cấp quân khu: Đồng chí Chánh án Tòa án nhân dân cấp tỉnh và Chánh án Tòa án quân sự cấp quân khu.

Tại các điểm cầu Tòa án quân sự Trung ưong; Học viện Tòa án; các Tòa án nhân dân cấp cao; Tòa án nhân dân cấp tỉnh và Tòa án nhân dân cấp huyện; Tòa án quân sự cấp quân khu và Tòa án quân sự khu vực

Thành phần gồm: Tập thể lãnh đạo và công chức có chức danh tư pháp. Riêng điểm cầu tại Học viện Tòa án, tùy điều kiện cụ thể có thể triệu tập thêm các học viên, sinh viên.

4. Hội nghị bao gồm một số nội dung như sau: 

-    Đại diện lãnh đạo TANDTC trình bày tóm tắt Báo cáo tổng kết công tác năm 2021 và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm công tác năm 2022 của các Tòa án;

-    Quán triệt nội dung phát biểu của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị toàn quốc các cơ quan Nội chính triển khai Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng;

-    Quán triệt Nghị quyết của Ban cán sự đảng TANDTC về lãnh đạo, chỉ đạo việc thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm công tác năm 2022 của các Tòa án nhân dân;

-    Trình bày dự thảo Chi thị của Chánh án TANDTC về công tác năm 2022 của các Tòa án;

-    Báo cáo chuyên đề về việc khắc phục, chấn chình các hạn chế, thiếu sót trong công tác chuyên môn, nghiệp vụ của các Tòa án nhân dân năm 2021;

-    Báo cáo sơ kết triển khai thi hành Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án; thảo luận về công tác chuyên môn, nghiệp vụ; Luật Hòa giải, đổi thoại tại Tòa án và phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2022

-    Triển khai công tác tổ chức, cán bộ.

-    Đại diện Hội đồng thi đua khen thưởng Tòa án nhân dân Báo cáo tóm tắt tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2021 và phát động phong trào thi đua năm 2022; công bổ các quyết định khen thường cho các tập thê, cá nhân được khen thưởng thành tích cao năm 2021.

Một số lưu ý khi đự hội nghị:

Các Đại biểu phải có mặt và ổn định chỗ ngồi tại Hội trường ở các điểm cầu trước 10 phút, phải tắt điện thoại di động hoặc để ở chế độ rung. Khi dự Hội nghị tại điểm cầu trung tâm, các Thẩm phán mặc Lễ phục Tòa án, các Đại biêu khác mặc trang phục mùa đông của Tòa án nhân dân (quân âu, áo veston, sơmi trắng, thắt caravat), đeo huy hiệu Tòa án; các Đại biểu của các Tòa án quân sự mặc quân phục mùa đông.

Thủ trưởng các đơn vị phải bố trí kế hoạch công tác để đảm bảo tất cả các công chức thuộc thành phần Đại biểu dự Hội nghị tham dự đầy đủ và đảm bảo thực hiện nghiêm các yêu cầu về phòng chổng dịch Covid-19. Thủ trường các đơn vị thuộc các điểm cầu chịu trách nhiệm trước Chánh án TANDTC về số lượng Đại biểu tham dự Hội nghị, cũng như duy tri kỷ luật Hội nghị tại các điểm cầu.

Hướng dẫn tổ chức Hội nghị triển khai công tác năm 2022 tại các Tòa án

Các Tòa án nhân dân cấp cao và Tòa án nhân dân cấp tỉnh tổ chức Hội nghị triển khai công tác năm 2022 sau Hội nghị toàn quốc triển khai công tác Tòa án năm 2022. Các đơn vị cần chủ động dự kiên thời gian tô chức Hội nghị, báo cáo cấp ủy (đối với các Tòa án nhân dân cấp tỉnh) và đăng ký với TANDTC (thông qua Văn phòng). Riêng đối với các Tòa án quân sự, căn cứ vào quỵ định của Bộ Quốc phòng, đông chí Chánh án Tòa án quân sự Trung ương quyêt định hình thức tô chức Hội nghị triển khai công tác năm 2022 của các Tòa án quân sự cho phù hợp.

Nội dung Hội nghị triển khai công tác năm 2022 của các Tòa án nhân dân cấp cao và các Tòa án nhân dân câp tỉnh tập trung vào những vấn đề sau:

- Đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2021 và đề ra phương hướng, nhiệm vụ năm 2022;

- Bàn các giải pháp thực hiện ý kiến chì đạo của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, kết luận của Chánh án Tòa án nhân dân tổi cao và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm công tác đã được đề ra tại Hội nghị toàn quôc triên khai công tác Tòa án năm 2022;

- Thực hiện các nội dung về thi đua, khen thưởng.

 

Ảnh: Hội nghị triển khai công tác năm 2021 tại TANDTC

Bình luận (0)

Ðiền thông tin gửi bình luận

Tên hiển thị: *
Ðịa chỉ email: *

Nội dung (trên 20 ký tự): *

* Bình luận của bạn sẽ được ban quản trị phê duyệt trong thời gian sớm nhất

Hủy