Thực hiện tốt nhiệm vụ kiểm tra, giám sát nhằm phục vụ đại hội đảng bộ các cấp

MINH KHÔI - Ngày 10/7/2020, tại Đà Nẵng, UBKT Trung ương tổ chức Hội nghị toàn quốc sơ kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng 6 tháng đầu năm; triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020. Ông Trần Cẩm Tú, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm UBKT Trung ương chủ trì Hội nghị.

11 tháng 07 năm 2020 08:05 GMT+7    0 Bình luận

Xử lý nghiêm minh, kịp thời

Theo báo cáo tại Hội nghị, trong 6 tháng đầu năm 2020, tuy gặp nhiều khó khăn, nhưng cấp uỷ các cấp đã kiểm tra 12.762 tổ chức đảng và 54.664 đảng viên (có 11.611 cấp uỷ viên các cấp); giám sát 8.772 tổ chức đảng, 28.414 đảng viên (có 7.866 cấp ủy viên các cấp); giải quyết khiếu nại kỷ luật đảng 49 trường hợp.

UBKT các cấp kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm 566 tổ chức đảng và 2.755 đảng viên (có 1.299 cấp uỷ viên các cấp); trong đó, UBKT Trung ương kết luận 4 tổ chức đảng, 19 đảng viên vi phạm đến mức phải xử lý kỷ luật; đã quyết định thi hành kỷ luật theo thẩm quyền 9 đảng viên; đề nghị Bộ Chính trị, Ban Bí thư thi hành kỷ luật 1 tổ chức đảng, 2 đảng viên; yêu cầu tổ chức đảng cấp dưới thi hành kỷ luật 3 tổ chức đảng. Nội dung, đối tượng kiểm tra tập trung những địa bàn, lĩnh vực dễ xảy ra vi phạm, dư luận xã hội quan tâm, như: Công tác cán bộ; quản lý tài chính, tài sản công; dự án đầu tư; đất đai, tài nguyên, khoáng sản; công tác thanh tra, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án; công tác bầu cử tại đại hội đảng; giữ gìn phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống… Trong đó, có những vụ việc phức tạp, nghiêm trọng kéo dài qua nhiều nhiệm kỳ, liên quan đến nhiều cấp, nhiều ngành, nhiều địa phương, gây bức xúc trong xã hội đã được kiểm tra, kết luận, xử lý kỷ luật nghiêm minh, kịp thời.

Các nhiệm vụ khác theo Điều 32, Điều lệ Đảng cũng được UBKT các cấp chú trọng và tăng cường thực hiện đạt kết quả, như: Kiểm tra 9.828 tổ chức đảng thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng. Kiểm tra 879 tổ chức đảng về thu, chi ngân sách, sản xuất kinh doanh và 7.944 tổ chức đảng trong việc thu, nộp, quản lý và sử dụng đảng phí. Giải quyết tố cáo 27 tổ chức đảng, 766 đảng viên. Giải quyết khiếu nại kỷ luật đảng 54 trường hợp. Giám sát 6.913 tổ chức đảng, 11.840 đảng viên (có 4.811 cấp ủy viên các cấp).

Cấp ủy và UBKT các cấp đã thi hành kỷ luật 104 tổ chức đảng (khiển trách 71, cảnh cáo 32, giải tán 1) và 7.160 đảng viên (có 1.749 cấp ủy viên các cấp), bằng các hình thức: Khiển trách 4.903, cảnh cáo 1.331, cách chức 238 và khai trừ 688 trường hợp.

Những nhiệm vụ chủ yếu

Sáu tháng cuối năm 2020, cấp ủy và UBKT các cấp tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ chủ yếu:

Tiếp tục chỉ đạo, tổ chức thực hiện Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị và các văn bản, hướng dẫn của Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát phục vụ đại hội đảng bộ các cấp.

Tập trung phân loại, giải quyết dứt điểm, đúng quy định đơn thư tố cáo, khiếu nại, trước hết là những tổ chức đảng, đảng viên liên quan trực tiếp đến nhân sự đại hội.

Chủ động phòng ngừa và kiên quyết đấu tranh, ngăn chặn mọi âm mưu, thủ đoạn, hoạt động chống phá, tung tin giả của các thế lực thù địch, phản động, bất mãn, cơ hội chính trị, gây nghi ngờ, chia rẽ nội bộ và tác động tiêu cực đến công tác nhân sự đại hội.

Làm tốt công tác thẩm định nhân sự và thẩm tra tư cách đại biểu dự đại hội. Thực hiện toàn diện các nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ Đảng.

Chủ động nắm tình hình, kịp thời phát hiện, kiểm tra tổ chức đảng, đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm, nhất là các vi phạm trong công tác cán bộ, thực hiện các nguyên tắc, thủ tục bầu cử; tăng cường kiểm tra, giám sát, phát hiện và ngăn ngừa cán bộ, đảng viên có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

Tiếp tục tham mưu cấp ủy nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện các quy định, quy trình, hướng dẫn về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng để triển khai thực hiện kịp thời sau đại hội;

Tham gia ý kiến vào dự thảo báo cáo kiểm điểm kết quả lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện quy chế làm việc của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và cấp ủy các cấp nhiệm kỳ 2015-2020…

Các đại biểu dự hội nghị – Ảnh: Lương Đức

Hội nghị đã được nghe 10 ý kiến tham luận của các đại biểu đóng góp, bổ sung, làm rõ những đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng của các địa phương, đơn vị; nêu lên những khó khăn, hạn chế, tồn tại, vướng mắc trong thực tiễn thực hiện nhiệm vụ. Đồng thời, kiến nghị, đề xuất một số vấn đề: Trung ương nghiên cứu, bổ sung thêm biểu thống kê giải quyết tố cáo của cấp ủy; ban hành quy định về việc xin lỗi và phục hồi quyền lợi đối với đảng viên bị xử lý kỷ luật oan sai; thống nhất mô hình, tổ chức bộ máy cơ quan UBKT các cấp để triển khai trên phạm vi cả nước; bố trí một biên chế chuyên trách làm công tác kiểm tra, giám sát tại các đảng ủy xã, phường, thị trấn; hoàn thiện và triển khai hệ thống thông tin chuyên ngành Kiểm tra Đảng phục vụ công tác chuyên môn…

Nhiệm vụ trọng tâm

Phát biểu kết luận Hội nghị, ông Trần Cẩm Tú, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm UBKT Trung ương ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đạt được trong lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng của cấp ủy và UBKT các cấp trong thời gian qua. Ông Trần Cẩm Tú nhấn mạnh: Qua thực tiễn công tác, đội ngũ cán bộ kiểm tra ngày càng trưởng thành, khẳng định bản lĩnh chính trị kiên định, vững vàng không dao động trước mọi khó khăn, thách thức, luôn rèn luyện, giữ gìn phẩm chất đạo đức trong sáng, vượt qua mọi tác động tiêu cực, cám dỗ, chi phối, áp lực từ bên ngoài, chấp nhận hy sinh những tình cảm và lợi ích riêng tư, sẵn sàng vượt qua khó khăn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Nhiệm vụ trọng tâm xuyên suốt của UBKT các cấp từ nay đến hết nhiệm kỳ là tiếp tục phục vụ đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội XIII của Đảng, ông Trần Cẩm Tú đề nghị: UBKT các cấp tiếp tục tham mưu giúp cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ kiểm tra, giám sát; trọng tâm là kiểm tra, giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị nhằm phục vụ đại hội đảng bộ cấp trên cơ sở, cấp tỉnh và Đại hội XIII của Đảng thành công, tốt đẹp.

 

Bình luận (0)

Ðiền thông tin gửi bình luận

Tên hiển thị: *
Ðịa chỉ email: *

Nội dung (trên 20 ký tự): *

* Bình luận của bạn sẽ được ban quản trị phê duyệt trong thời gian sớm nhất

Hủy