Toà án nhân dân hai cấp tỉnh Hải Dương đạt nhiều thành tích trong công tác

KIM CHI - Sáng ngày 15 tháng 1 năm 2021, tại trụ sở tòa án nhân dân tỉnh, Tòa án Nhân dan hai cấp tỉnh Hải Dương đã tổ chức Hội nghị triển khai công tác năm 2021. Tới dự và chỉ đạo Hội nghị, có đồng chí: Nguyễn Văn Du – Phó Chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao; đồng chí: Lê Văn Hiệu – Phó Bí thư thường trực tỉnh ủy Hải Dương.

16 tháng 01 năm 2021 18:20 GMT+7    0 Bình luận

Năm 2020, Tòa án hai cấp tỉnh Hải Dương triển khai thực hiện nhiệm vụ trong bối cảnh trong nước, trong tỉnh có nhiều diễn biến phức tạp; tình hình tội phạm tuy không tăng về số lượng nhưng ngày càng phức tạp về tính chất và gia tăng về mức độ nguy hiểm; các tranh chấp dân sự, kinh doanh thương mại, lao động và hành chính phát sinh nhiều. Đặc biệt đại dịch Covid-19 với hai lần thực hiện giãn cách xã hội, đã tác động trực tiếp đến tình hình thụ lý, giải quyết các vụ, việc thuộc thẩm quyền. Tuy nhiên, được sự quan tâm chỉ đạo thường xuyên, kịp thời của Ban cán sự Đảng, lãnh đạo Tòa án nhân dân tối cao; sự quan tâm, chỉ đạo của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh, sự phối hợp chặt chẽ, có hiệu quả của các cơ quan tiến hành tố tụng, đặc biệt là sự đoàn kết nhất trí, sự cố gắng, nỗ lực của toàn thể công chức, người lao động nên Tòa án hai cấp tỉnh Hải Dương đã hoàn thành tốt, vượt mức các kế hoạch, chỉ tiêu công tác năm 2020, nhiệm kỳ 2016 - 2020 đã đề ra, góp phần quan trọng vào thành tích chung của hệ thống Tòa án nhân dân.

Đồng chí Nguyễn Văn Du – Phó chánh án Tòa án Tối cao trao Huân chương Lao động cho các cá nhân Tòa án nhân dân hai cấp tỉnh Hải Dương

Trong nhiệm kỳ 2016 - 2020, Tòa án hai cấp tỉnh Hải Dương đã thụ lý 34.400 vụ việc, đã giải quyết được 32.819 vụ việc các loại, đạt tỷ lệ 95,4% (so với nhiệm kỳ trước, số vụ việc đã thụ lý tăng 12.322 vụ việc, số giải quyết tăng 11.312 vụ việc). Trong đó, năm 2020, Tòa án hai cấp tỉnh Hải Dương đã giải quyết, xét xử tổng số 6.657/ 7.019 vụ việc các loại, đạt tỷ lệ 94,8%. Định mức lao động bình quân của Thẩm phán Tòa án hai cấp là 82,2 vụ/Thẩm phán/năm.

Về việc công khai bản án, quyết định có hiệu lực của Tòa án trên Cổng thông tin điện tử, Tòa án đã thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả chủ trương công khai bản án theo hướng dẫn tại Nghị quyết số 03/2017/NQ-HĐTP ngày 16/3/2017 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao về việc công bố bản án, quyết định trên Cổng thông tin điện tử Tòa án nhân dân tối cao. Đây là bước đột phá trong hoạt động chỉ đạo điều hành của lãnh đạo Tòa án nhân dân nhằm nâng cao năng lực, trách nhiệm của các Thẩm phán, tăng tính thống nhất trong việc áp dụng pháp luật cũng như tạo điều kiện để nhân dân tham gia giám sát hoạt động xét xử của Tòa án. Từ năm 2017 đến năm 2020 Tòa án nhân dân hai cấp tỉnh Hải Dương đã công khai được 6.053 bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật trên Cổng thông tin điện tử Tòa án nhân dân tối cao.

Từ năm 2017 đến năm 2020 án hai cấp tỉnh Hải Dương đã tổ chức 656 phiên tòa rút kinh nghiệm đối với các loại vụ án, việc tổ chức các phiên tòa này đã giúp các Thẩm phán tích lũy thêm kinh nghiệm thực tiễn, đảm bảo các phiên tòa đều được diễn ra khách quan, đúng quy định của pháp luật, góp phần tăng cường hiệu quả hoạt động của Tòa án.

Trong năm thi đua 2020, nhiều Phần thưởng, danh hiệu thi đua cao quý đã được trao tặng cho tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua như Huân chương lao động, Cờ thi đua của Chính phủ, Cờ thi đua của Ủy ban nhân dân tỉnh; các danh hiệu Thẩm phán tiêu biểu, Thẩm phán mẫu mực, Bằng khen của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Bằng khen của Ủy ban nhân dân tỉnh; danh hiệu Chiến sỹ thi đua cơ sở, danh hiệu Lao động tiên tiến đã được trao tặng cho các tập thể, cá nhân.

Đồng chí Lê Văn Hiệu – Phó Bí thư thường trực tỉnh ủy Hải Dương trao Cờ Thi đua cho Tòa án Nhân dân tỉnh Hải Dương 

Để hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị của Tòa án, đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp và các chỉ tiêu, yêu cầu mà các Nghị quyết của Quốc hội, Tỉnh ủy và Tòa án nhân dân tối cao đề ra. Phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm công tác trong năm 2021 của Tòa án nhân dân hai cấp tỉnh Hải Dương được xác định là:

Tiếp tục quán triệt và tổ chức thực hiện các Nghị quyết của Đảng, Quốc hội, của Tỉnh ủy về công tác tư pháp và cải cách tư pháp theo Nghị quyết 49-NQ/TW, Kết luận số 79-KL/TW và Kết luận số 92-KL/TW của Bộ chính trị, Nghị quyết số 96/2015/QH13 của Quốc hội về tăng cường biện pháp phòng, chống oan, sai và đảm bảo bồi thường cho người bị thiệt hại trong hoạt động tố tụng hình sự. Tăng cường giáo dục đội ngũ công chức, người lao động, đặc biệt là đội ngũ Thẩm phán, công chức có chức danh tư pháp về chính trị tư tưởng, đạo đức lối sống, ý thức chấp hành kỷ cương, kỷ luật công vụ; đổi với công tác quản lý, điều hành, trọng tâm là rà soát, phân loại các vụ việc đã thụ lý để có kế hoạch giải quyết kịp thời. Đẩy nhanh tiến độ và nâng cao chất lượng giải quyết, xét xử các loại vụ án, phấn đấu đạt và vượt các chỉ tiêu thi đua, bảo đảm 100% các vụ việc được giải quyết trong thời hạn luật định. Triển khai thực hiện có hiệu quả Luật hòa giải, đối thoại số 58/2020/QH14 ngày 16/6/2020 có hiệu lực ngày 1/01/2021 và các văn bản hướng dẫn. Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan hữu quan, đặc biệt là các cơ quan tiến hành tố tụng giải quyết kịp thời các vụ án hình sự nghiêm trọng, phức tạp, được dư luận xã hội quan tâm. Nâng cao chất lượng bản án, quyết định của Tòa án, đảm bảo đúng pháp luật, chặt chẽ, rõ ràng, khả thi.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, các đồng chí Nguyễn Văn Du, Phó Chánh án TAND tối cao biểu dương, đánh giá cao những kết quả, thành tích TAND hai cấp tỉnh Hải Dương đạt được trong thời gian qua. Đồng chí đề nghị, thời gian tới, TAND hai cấp cần tiếp tục triển khai nghiêm túc, hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và chỉ thị, kế hoạch, nhiệm vụ của ngành về các nhiệm vụ trọng tâm năm 2021. Ngành phấn đấu đạt và vượt chỉ tiêu cơ bản mà Chỉ thị của Chánh án TAND tối cao đã đề ra. Đẩy nhanh tiến độ giải quyết, xét xử các loại án bảo đảm các vụ việc được thụ lý, giải quyết đúng thời hạn pháp luật quy định. Đồng chí Phó Chánh án TAND tối cao lưu ý, TAND hai cấp tỉnh Hải Dương tiếp tục nâng cao hiệu quả việc tổ chức các phiên tòa theo yêu cầu cải cách tư pháp, coi đây là giải pháp đột phá và thiết thực để các thẩm phán nâng cao tinh thần trách nhiệm, tích lũy kiến thức, kinh nghiệm, tạo bước chuyển biến lớn trong công tác xét xử.

Đồng chí Lê Văn Hiệu - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy cũng đánh giá cao kết quả mà Tòa án nhân dân hai cấp tỉnh Hải Dương đạt được, đồng thời nhấn mạnh tinh thần chủ động, tích cực tranh thủ sự lãnh đạo, chỉ đạo, quan tâm của cấp ủy đảng, chính quyền trong việc hỗ trợ xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị. Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan tiến hành tố tụng và các cơ quan liên quan trong quá trình giải quyết vụ án. Người đứng đầu cũng như đội ngũ cán bộ, thẩm phán thực hiện nghiêm túc việc nêu gương, tự soi, tự sửa để không ngừng hoàn thiện, khắc phục hạn chế, thiếu sót. Công tác xét xử cần bảo đảm thượng tôn pháp luật, bảo đảm môi trường khách quan, công bằng, không ngừng nâng cao chất lượng xét xử.

 

Bình luận (0)

Ðiền thông tin gửi bình luận

Tên hiển thị: *
Ðịa chỉ email: *

Nội dung (trên 20 ký tự): *

* Bình luận của bạn sẽ được ban quản trị phê duyệt trong thời gian sớm nhất

Hủy