TP.HCM : Hội nghị triển khai Đề án sắp xếp, phát triển và quản lý báo chí thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2025

MINH THẮNG - Sáng ngày 29/05/2020, Sở Thông tin - Truyền thông TP.HCM phối hợp với Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM tổ chức Hội nghị triển khai Đề án sắp xếp, phát triển và quản lý báo chí thành phố Hồ Chí Minh theo Quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025.

30 tháng 05 năm 2020 07:31 GMT+7    0 Bình luận

Phát biểu khai mạc Hội nghị, ông Từ Lương, Phó Giám đốc Sở TTTT TP HCM, Giám đốc Trung tâm Báo chí TP cho biết, thành phố đã triển khai quyết liệt quyết định số 362/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025.

Đề án được phê duyệt theo quyết định số 1786/QĐ-UBND của UBND TP.HCM với lộ trình sắp xếp gồm 2 giai đoạn nhằm nâng cao hiệu quả lãnh đạo, quản lý báo chí. Theo đó Thành phố còn 19 cơ quan báo chí gồm 01 đài phát thanh, 01 đài truyền hình, 07 báo in (02 báo thuộc tổ chức tôn giáo) và 10 tạp chí.

Toàn cảnh Hội nghị

Thông qua Đề án nhằm sắp xếp hệ thống báo chí TP. Hồ Chí Minh gắn với đổi mới mô hình tổ chức, nâng cao hiệu quả hoạt động lãnh đạo, quản lý báo chí để phát triển hệ thống báo in, báo hình, báo nói, báo điện tử, khắc phục tình trạng chồng chéo, đầu tư dàn trải, buông lỏng quản lý, hoạt động xa rời tôn chỉ, mục đích. Đồng thời, nghiên cứu xây dựng cơ quan báo chí chủ lực, đa phương tiện làm nòng cốt, có vai trò định hướng dư luận xã hội, thông tin đối ngoại; xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý, phóng viên, biên tập viên có đủ phẩm chất, năng lực đáp ứng yêu cầu phát triển báo chí trong tình hình mới.

Quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025 nhằm sắp xếp hệ thống báo chí, nâng cao hiệu quả lãnh đạo, quản lý báo chí để phát triển báo chí phù hợp với xu thế khoa học công nghệ và thông tin, truyền thông thế giới. Kết hợp chặt chẽ các loại hình báo chí đồng thời phát huy lợi thế của các phương tiện, dịch vụ thông tin Internet nhằm chủ động cung cấp thông tin chính thống, có định hướng, tăng diện bao phủ trong nước và quốc tế; hạn chế ảnh hưởng tiêu cực và bảo đảm an toàn, an ninh thông tin mạng.

Những năm qua, báo chí TP phát triển mạnh mẽ cả về số lượng và chất lượng, hình thức và nội dung, đáp ứng nhu cầu thông tin ngày càng cao của nhân dân; và trở thành vũ khí sắc bén trên mặt trận tư tưởng – văn hóa của Đảng. Các cơ quan báo chí trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh rất đa dạng và phong phú với 161 cơ quan báo chí Trung ương đặt Văn phòng đại diện và cử phóng viên thường trú; 10 chi nhánh đơn vị hoạt động truyền hình trả tiền, 46 đơn vị hoạt động truyền hình thu qua vệ tinh; 28 cơ quan báo chí của địa phương (gồm 16 báo, 01 Đài truyền hình, 01 Đài tiếng nói nhân dân và 10 Tạp chí).

Bình luận (0)