Văn phòng TANDTC tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2025

CẢNH DINH - Ngày 28/5/2020 tại trụ sở TANDTC 48 Lý Thường Kiệt, Văn phòng TANDTC tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2025.

28 tháng 05 năm 2020 15:51 GMT+7    0 Bình luận

Tham dự chỉ đạo Đại hội có ông Nguyễn Hòa Bình – Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Chánh án TANDTC, ông Lê Hồng Quang – Ủy viên ban chấp hành trung ương Đảng, Phó Bí thư ban cán sự Đảng, Phó Chánh án thường trực TANDTC, ông Bùi Ngọc Hòa – Phó Bí thư Đảng ủy, Thẩm phán TANDTC.

Trong nhiệm kỳ qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ, toàn thể cán bộ, đảng viên đã thực hiện tốt quy chế dân chủ, nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy tính chủ động sáng tạo, không ngừng cải tiến lề lối, đổi mới phong cách làm việc, nâng cao chất lượng hiệu quả trên các lĩnh vực công tác được giao: Phục vụ, giúp việc  lãnh đạo và Thẩm phán TANDTC; tham mưu, tổng hợp; tác hành chính – tư pháp, quản lý công văn, quản lý hồ sơ, tài liệu, công tác xử lý bước đầu, thụ lý đơn khiếu nại về tư pháp; công tác tài vụ; quản trị, lễ tân và khánh tiết; quản lý phương tiện; thông tin – truyền thông, quản lý Cổng thông tin điện tử TANDTC.

Toàn cảnh Đại hội

Bên cạnh đó, Đảng bộ Văn phòng đã lãnh đạo, chỉ đạo đơn vị chủ trì, tích cực tham gia và hoàn thành nhiều nhiệm vụ lớn khác của cơ quan như: Chủ trì giúp Chánh án TANDTC xây dựng đề án trang phục xét xử, tổ chức thi tuyển chọn mẫu áo choàng xét xử, xây dựng các Nghị quyết của UBTVQH về thí điểm, sử dụng thống nhất trang phục xét xử của Thẩm phán trên phạm vi cả nước, góp phần xây dựng hình ảnh người Thẩm phán.

Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng luôn được Đảng ủy coi trọng. Đặc biệt, thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, Đảng ủy đã xây dựng kế hoạch và chuyên đề theo từng năm.

Để tăng cường hơn nữa công tác lãnh đạo, chỉ đạo, năm 2019 Ban Chi ủy Chi bộ Văn phòng đã xây dựng Đề án nâng cấp Chi bộ thành Đảng bộ Văn phòng, trình Đảng ủy Tòa án nhân dân tối cao xem xét thông qua, thành lập Đảng bộ Văn phòng vào tháng 11-2019.

Về phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp nhiệm kỳ 2020 – 2025. Tiếp tục phát huy sức mạnh đoàn kết toàn Đảng bộ, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu và vai trò hạt nhân chính trị của các tổ chức đảng, quan tâm xây dựng đội ngũ đảng viên đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ mới. Làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao bản lĩnh chính trị, năng lực hoạt động thực tiễn và ý thức tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Đảng, xác định công tác kiểm tra, giám sát là chức năng lãnh đạo quan trọng của các cấp ủy đảng.

Đẩy mạnh việc đổi mới nội dung và phương thức lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy; phát huy vai trò của các đoàn thể quần chúng, xây dựng tổ chức đảng, cơ quan, đoàn thể thực sự vững mạnh về chính, trị, tư tưởng và tổ chức.

Ông Bùi Ngọc Hòa phát biểu tại Đại hội

Phát biểu tại Đại hội, ông Bùi Ngọc Hòa đánh giá cao nội dung các báo cáo trình bày tại Đại hội; Ghi nhận và biểu dương những kết quả tích cực mà Chi bộ đã đạt được.

Ông Bùi Ngọc Hòa cũng nhất trí với nội dung phương hướng, mục tiêu công tác nhiệm kỳ 2020-2025 đã trình bày trong báo cáo. Đồng thời nhấn mạnh một số nội dung như: tiếp tục đẩy mạnh thực hiện nhiệm vụ cải cách tư pháp; cần có biện pháp cụ thể để sớm khắc phục các hạn chế Đại hội đã chỉ ra; Tiếp tục chỉ đạo thực hiện nghiêm túc việc đẩy mạnh học tập và làm theo tấm tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh; Thực hiện nghiêm túc nguyên tắc tập trung dân chủ, chế độ phê bình và tự phê bình; Quan tâm làm rõ công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện nghị quyết của Chi bộ.

Với tinh thần làm việc nghiêm túc, khách quan, khẩn trương, Đại hội đã tiến hành bầu Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2020 – 2025. Công tác nhân sự và bầu cử được thực hiện đúng Điều lệ, quy chế, quy định của Đảng và hướng dẫn của cấp ủy cấp trên.

Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới gồm 9 thành viên. Ông Ngô Tiến Hùng được tín nhiệm giữ chức Bí thư Đảng ủy. Đại hội cũng đã bầu ra các đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ TANDTC và thông qua chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội.

Bình luận (0)