Vụ Tổ chức – Cán bộ tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020 – 2022

CẢNH DINH - Ngày 20/5/2020, tại trụ sở TANDTC, Vụ Tổ chức - Cán bộ TANDTC tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2022.

20 tháng 05 năm 2020 16:47 GMT+7    0 Bình luận

Tham dự Đại hội có bà Nguyễn Thúy Hiền, Ủy viên ban cán sự Đảng, Phó Chánh án TANDTC; ông Nguyễn Văn Du, Phó Chánh án TANDTC; ông Nguyễn Văn Thuân, Bí thư Đảng ủy TANDTC; ông Bùi Ngọc Hòa Phó Bí thư Đảng ủy TANDTC, cùng một số đại biểu là Thẩm phán TANDTC, lãnh đạo các đơn vị thuộc TANDTC.

Chi bộ Vụ Tổ chức – Cán bộ là Chi bộ trực thuộc Đảng bộ TANDTC. Chi bộ hiện có 27 đảng viên, gồm 25 đảng viên chính thức và 2 đảng viên dự bị.

Trong nhiệm kỳ qua, công tác giáo dục chính trị, tư tưởng tại Chi bộ tiếp tục được quan tâm, chú trọng – là nhiệm vụ thường xuyên nhằm nâng cao bản lĩnh chính trị, đạo đức, lối sống, ý thức trách nhiệm cho cán bộ, đảng viên. Chi bộ thường xuyên tổ chức quán triệt, triển khai kịp thời các nghị quyết, chỉ thị của Đảng ủy Khối, Đảng ủy TANDTC tới toàn thể cán bộ, đảng viên trong Chi bộ;100% đảng viên Chi bộ đã tham gia học tập nghiêm túc các nghị quyết của Đảng và có bản thu hoạch theo quy định.

                                                       Toàn cảnh Đại hội

Trong nhiệm kỳ vừa qua, Chi bộ đã thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra tại Nghị quyết Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2017-2020. Các nhiệm vụ đều đạt và vượt chỉ tiêu về số lượng và chất lượng. Hằng năm, Chi bộ luôn đạt danh hiệu trong sạch, vững mạnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, số lượng đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ luôn vượt mức 15% tổng số đảng viên trong Chi bộ; số lượng đảng viên được bồi dưỡng, kết nạp đảng vượt chỉ tiêu đề ra. Nhiều đảng viên trong đơn vị có thành tích cao, được Đảng ủy Tòa án nhân dân tối cao, Đảng ủy Khối các Cơ quan Trung ương khen thưởng.

Ban chi ủy Chi bộ đã  phối hợp chặt chẽ với lãnh đạo đơn vị làm tốt công tác tham mưu với Ban cán sự đảng, lãnh đạo và Đảng ủy TANDTC trong công tác tổ chức, cán bộ của TAND, trong đó có nhiều việc khó, việc mới; lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện các lĩnh vực công tác trong đơn vị, trọng tâm là công tác xây dựng Đảng, xây dựng Chi bộ trong sạch, vững mạnh; củng cố và xây dựng đoàn kết trong Chi bộ. Công tác sinh hoạt Chi bộ được duy trì thực hiện đầy đủ đúng quy định của Đảng; nâng cao chất lượng sinh hoạt Chi bộ.

Đại hội bầu Ban Chi ủy Chi bộ Vụ Tổ chức – Cán bộ nhiệm kỳ 2020 – 2022

Về phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp nhiệm kỳ 2020-2022, Vụ Tổ chức – Cán bộ tiếp tục phát huy sức mạnh đoàn kết, tăng cường phối hợp giữa Ban chi ủy với lãnh đạo đơn vị trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, chuyên môn. Thực hiện tốt nguyên tắc, quy định của Đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế dân chủ cơ sở. Tiếp tục làm tốt công tác xây dựng kế hoạch, chương trình hành động của Chi bộ và triển khai đến từng cán bộ, đảng viên để thực hiện tốt các nghị quyết, quy định, chỉ thị, kết luận của Đảng và của Ban cán sự đảng, Đảng ủy TANDTC. Tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng và quản lý, đánh giá, kiểm tra, giám sát đảng viên theo quy định; tiếp tục chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng cho cán bộ, đảng viên. Chú trọng công tác tổ chức xây dựng Đảng, xây dựng Chi bộ trong sạch, vững mạnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; làm tốt công tác phát triển đảng viên.Tập trung và tạo điều kiện cho các tổ chức đoàn thể hoạt động theo quy định, phát huy được sức mạnh của tổ chức, tạo không khí phấn khởi trong thực thi công vụ của cán bộ, đảng viên.

Đại hội  đã bầu Ban Chi ủy Chi bộ Vụ Tổ chức – Cán bộ nhiệm kỳ 2020 – 2022 gồm 5 người, do đồng chí Trần Anh Tuấn, Ủy viên Ban cán sự Đảng, Vụ trưởng  làm Bí thư.

Bình luận (0)