Thông báo về việc đính chính Nghị quyết số 01/2019/ NQ- HĐTP

NGỌC TRÚC - Tại Thông báo số 15/HĐTP ngày 05/6/2019, Hội đồng Thẩm phán TAND Tối cao đã thông báo về việc đính chính Nghị quyết số 01/2019/ NQ- HĐTP

09 tháng 06 năm 2019 18:50 GMT+7    0 Bình luận

Ngày 11/ 01/ 2019, Hội đồng Thẩm phán TAND Tối cao đã ban hành Nghị quyết 01/2019/ NQ- HĐTP, hướng dẫn áp dụng một số quy định về lãi, lãi suất, phạt vi phạm trong hợp đồng vay tài sản; lãi suất trung bình trên thị trường; quyết định lãi, lãi suất trong bản án, quyết định của tòa án. Nghị quyết có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/3/2019.

Tuy nhiên, do sơ suất trong lỗi đánh máy, soát xét nên Nghị quyết 01/2019/ NQ- HĐTP có sai sót về kỹ thuật. Do đó, ngày 5/6/2019, Hội đồng Thẩm phán TAND Tối cao đã ban hành Thông báo số 15/HĐTP để đính chính Nghị quyết này.

 

 

Thông báo số 15/HĐTP v/v đính chính Nghị quyết

 

Thứ nhất: Đính chính ví dụ 2 điểm c khoản 1 Điều 2 Nghị quyết 01/2019: từ 18%/năm đính chính lại là 8%/năm.

Ví dụ 2: Ngày 01-01-2003, ông A cho bà B vay 100.000.000 đồng (hợp đồng vay không kỳ hạn), lãi suất thỏa thuận là 8%/năm. Ngày 01-01-2018, ông A khởi kiện yêu cầu bà B trả gốc và lãi theo hợp đồng…

Thứ hai: Đính chính điểm b khoản 2 Điều 3 Nghị quyết 01/2019: từ lãi suấttiết kiệm có kỳ hạn đính chính lại là lãi suất nợ quá hạn.

Lãi trên nợ gốc quá hạn chưa trả theo lãi suất nợ quá hạn do Ngân hàng Nhà nước quy định tại thời điểm trả nợ tương ứng với thời gian chậm trả.

Tiền lãi trên nợ gốc quá hạn chưa trả = (nợ gốc quá hạn chưa trả) x (lãi suất nợ quá hạn do Ngân hàng Nhà nước quy định tại thời điểm trả nợ) x (thời gian chậm trả nợ gốc).

Hội đồng Thẩm phán TAND Tối cao yêu cầu các Tòa án khi nhận được thông báo này và nghị quyết đã được đính chính (gửi kèm theo thông báo này) tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện nghiệm túc.

Bình luận (0)