Không có căn cứ giảm nhẹ trách nhiệm hình sự cho A theo khoản 2 Điều 51 BLHS

TRẦN VĂN NAM (Đại học Cảnh sát nhân dân) - Sau khi đọc bài viết “A có được hưởng tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự theo khoản 2 Điều 51 BLHS” của tác giả Văn Linh đăng ngày 22/7/2020, tôi cho rằng không có căn cứ giảm nhẹ trách nhiệm hình sự cho A theo khoản 2 Điều 51 BLHS.

27 tháng 07 năm 2020 09:10 GMT+7    0 Bình luận

Theo nội dung vụ án được tác giả Văn Linh đưa ra, khi tham gia giao thông đường bộ, A đã có hành vi gây thiệt hại cho B (chết) và C (thương tật 25 %).

Điều 260 BLHS quy định: 1. Người nào tham gia giao thông đường bộ mà vi phạm quy định về an toàn giao thông đường bộ gây thiệt hại cho người khác thuộc một trong các trường hợp sau đâya) Làm chết người;b) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 01 người mà tỷ lệ tổn thương cơ thể 61% trở lên;c) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 02 người trở lên mà tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể của những người này từ 61% đến 121%…”

Với thiệt hại đã gây ra cho B và C, A phạm tội Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ theo điểm a khoản 1 Điều 260 BLHS.

Tác giả cho rằng khi C xin giảm nhẹ hình phạt cho A, căn cứ vào quy địnhNgười bị hại hoặc đại diện hợp pháp của người bị hại xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo trong trường hợp chỉ gây tổn hại về sức khoẻ của người bị hại, gây thiệt hại về tài sản(theo điểm c mục 5 Nghị quyết số 01/2000/NQ-HĐTP ngày 04-8-2000 của Hội đồng Thẩm phán TANDTC hướng dẫn áp dụng một số quy định trong phần chung của Bộ luật Hình sự năm 1999, gọi tắt là điểm c.5 Nghị quyết 01)  để chấp nhận áp dụng tình tiết giảm nhẹ theo khoản 2 Điều 51 BLHS cho A.

Song, chúng tôi cho rằng khi đánh giá tính chất nguy hiểm của hành vi phạm tội đối với xã hội cùng một loại tội phạm, hành vi phạm tội gây hậu quả chết người thì có tính chất nguy hiểm cao hơn hành vi phạm tội chỉ gây thiệt hại về tài sản hoặc tổn hại về sức khỏe, do đó, trách nhiệm hình sự trong trường hợp phạm tội gây hậu quả chết người cũng cao hơn. Vì vậy, quy định trên chỉ được xem là tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự cho bị cáo trong trường hợp vụ án chỉ có thiệt hại về tài sản, tổn hại về sức khỏe, còn trường hợp hậu quả trong vụ án đã bao gồm cả chết người thì không được áp dụng tình tiết này.

Đối với vụ án trên, ngoài thương tật 25% sức khỏe của bị hại C, hậu quả còn là cái chết của B, nên không thỏa mãn tinh thần điểm c.5 Nghị quyết 01. Vì vậy, việc C đề nghị giảm nhẹ trách nhiệm hình sự cho A không là căn cứ để áp dụng khoản 2 Điều 51 BLHS cho A.

Trên đây là quan điểm của người viết mong nhận được phẩn hồi từ tác giả bài viết và các bạn đọc./.

 

Một vụ tai nạn giao thông – Ảnh minh họa của Hương Chi (Tiền Phong)

 

Bình luận (0)