TAND TP. Bắc Giang: Đơn vị tiên phong về xét xử trực tuyến

TRỊNH ÂN - Không chỉ là đơn vị giải quyết các vụ án đạt tỷ lệ cao mà trong năm 2022, TAND thành phố Bắc Giang cũng trở thành điểm sáng khi là đơn vị tiên phong xét xử 03 phiên tòa trực tuyến đầu tiên của cả nước theo Nghị quyết số 33 trong đó có 01 phiên tòa trực tuyến toàn quốc (xét xử vào ngày 08/01/2022).

12 tháng 10 năm 2022 08:15 GMT+7    0 Bình luận

Tỷ lệ giải quyết các vụ án đạt 143%

Trong năm công tác 2022, TAND thành phố Bắc Giang đã thụ lý tổng số 987 vụ, việc các loại. Trong đó, công tác giải quyết án hình sự, đơn vị đã giải quyết 229vụ/413 bị can. Giải quyết được 228vụ/412 bị cáo. Còn 01 vụ/01 bị cáo đang giải quyết. Tỷ lệ giải quyết đạt 99,6%. Trong số 228 vụ án hình sự đã giải quyết, Tòa án đã xét xử 223vụ/403 bị cáo, đình chỉ 03vụ/03bị can và trả hồ sơ để điều tra bổ sung 02vụ/06 bị can. 403 bị cáo bị xét xử: Tòa án phạt tiền 02 bị cáo; phạt tù nhưng cho hưởng án treo 67 bị cáo (chiếm tỷ lệ 16,62%); phạt tù dưới 03 năm đối với 262 bị cáo; phạt tù từ 03 đến 07 năm đối với 55 bị cáo và phạt tù từ 07 đến 15 năm đối với 17 bị cáo.

Trong số các vụ án đã xét xử có 71vụ/127 bị cáo bị kháng cáo. Đã có kết quả phúc thẩm 48 vụ (tính cả năm 2021 chuyển sang). Trong đó: Y án sơ thẩm 34 vụ, sửa án do nguyên nhân khách quan (phát sinh tình tiết mới) 14 vụ. Còn lại 23 vụ chưa có kết quả phúc thẩm.

Không chỉ các vụ án hình sự được đưa ra xét xử có đạt tỷ lệ cao, công tác thụ lý, giải quyết các vụ việc dân sự, hôn nhân gia đình, kinh doanh thương mại và lao động cũng được TAND thành phố Bắc Giang chủ động xử lý, trong đó:

TAND thành phố Bắc Giang tiếp nhận 1050 đơn khởi kiện, đơn yêu cầu. Chuyển sang thủ tục hòa giải, đối thoại 183 đơn. Kết quả: Có 126 đơn hòa giải thành, còn 56 đơn chuyển sang thụ lý giải quyết theo luật tố tụng.

Đơn vị đã thụ lý 713 vụ, việc; Chuyển thẩm quyền 03 vụ, việc; Nhập vụ án 03 vụ. Đã giải quyết được 653 vụ, việc. Còn 38 vụ đang giải quyết và 16 vụ tạm đình chỉ. Trong số 653 vụ, việc đã giải quyết: Xét xử 147 vụ; Hòa giải thành 260 vụ, việc; Đình chỉ 239 vụ, việc và ra quyết định giải quyết 07 việc dân sự. Đã thụ lý, giải quyết từng loại như sau:

Vụ việc dân sự: Đơn vị tiếp nhận 394 đơn khởi kiện, đơn yêu cầu. Chuyển sang thủ tục hòa giải, đối thoại 25 đơn. Kết quả: Có 06 đơn hòa giải thành, còn 19 đơn chuyển sang giải quyết theo luật tố tụng. Đơn vị thụ lý 259 vụ việc (giảm 75 vụ việc, tương đương 22,45% so với cùng kỳ năm 2021). Nhập vụ án 03 vụ. Đã giải quyết 214 vụ việc (giảm 85 vụ việc, tương đương giảm 28,4% so với cùng kỳ năm 2021). Còn lại 32 vụ việc đang giải quyết và 10 vụ tạm đình chỉ. Trong số 214 vụ việc đã giải quyết: Xét xử 64 vụ, hoà giải thành 39 vụ, đình chỉ 104 vụ (do các đương sự rút đơn) và ra quyết định giải quyết 07 việc dân sự.

Vụ việc Hôn nhân và gia đình: Đơn vị tiếp nhận 624 đơn khởi kiện, đơn yêu cầu. Chuyển sang thủ tục hòa giải, đối thoại 157 đơn. Kết quả: Có 120 đơn hòa giải thành, còn 37 đơn chuyển sang giải quyết theo luật tố tụng. Đơn vị thụ lý 422 vụ việc, chuyển vụ án 01 vụ. Đã giải quyết 415 vụ việc. Còn 06 vụ đang giải quyết, trong số 415 vụ việc đã giải quyết: Xét xử 77 vụ, hoà giải thành và công nhận thuận tình ly hôn 213 vụ việc, đình chỉ 125 vụ việc (do các đương sự rút đơn).

Hội đồng xét xử trực tuyến TAND tỉnh Bắc Giang

Vụ việc kinh doanh, thương mại: Đơn vị tiếp nhận 31 đơn khởi kiện (không có đơn nào đương sự đồng ý chuyển sang thủ tục hòa giải, đối thoại). Đơn vị thụ lý 31 vụ việc (giảm 13 vụ việc, tương đương giảm 29,5% so với cùng kỳ năm 2021). Chuyển thẩm quyền 02 vụ. Đã giải quyết 23 vụ. Còn 06 vụ việc tạm đình chỉ. Trong số 23 vụ án đã giải quyết: Xét xử 05 vụ, hoà giải thành 08 vụ, đình chỉ 10 vụ (do các đương sự rút đơn).

Án lao động: Đơn vị thụ lý 01 vụ, đã giải quyết 01 vụ (xét xử). Đơn vị tiếp nhận 01 đơn khởi kiện (đương sự không đồng ý chuyển sang thủ tục hòa giải, đối thoại). Tỷ lệ giải quyết đạt 100%.

Riêng về công tác thụ lý, giải quyết án hành chính, Đơn vị thụ lý 01 vụ. Đã giải quyết 01 vụ (đình chỉ). Tỷ lệ giải quyết đạt 100%. Ngoài ra, Đơn vị tiếp nhận 02 đơn khởi kiện. Chuyển sang thủ tục hòa giải, đối thoại 01 đơn. Kết quả: Chuyển sang giải quyết theo luật tố tụng 01 đơn.

Ngoài ra, đơn vị thụ lý và giải quyết xong 53 việc xét miễn, giảm nghĩa vụ thi hành án đối với các khoản thu nộp ngân sách nhà nước và 101 việc xét rút ngắn thời gian thử thách của án treo, rút ngắn thời gian cải tạo không giam giữ và chuyển án treo thành án giam.

Xét xử trực tuyến điểm của cả nước

Thực hiện Nghị quyết số 33/2021/QH15 ngày 12/11/2021 về tổ chức phiên tòa trực tuyến, đơn vị đã tích cực triển khai, chủ động nghiên cứu Nghị quyết số 33 và Thông tư số 05/2021/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-BCA-BQP-BTP ngày 15/12/2021 của Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Tư pháp quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành tổ chức phiên tòa trực tuyến. Đơn vị đã tiên phong xét xử 3 phiên tòa trực tuyến đầu tiên của cả nước theo Nghị quyết số 33, trong đó có 1 phiên tòa trực tuyến toàn quốc (xét xử vào ngày 08/01/2022). Ngay từ đầu năm, đơn vị đã triển khai nhiệm vụ năm 2022, lãnh đạo đơn vị đã có kế hoạch xét xử trực tuyến và giao chỉ tiêu cho mỗi Thẩm phán ít nhất phải xét xử 2 phiên tòa trực tuyến, lấy đó là tiêu chí đánh giá, phân loại công chức năm 2022. Do vậy, năm 2022 đơn vị đã xét xử trực tuyến được 56 vụ án (01 vụ hôn nhân gia đình và 55 vụ án hình sự).

Một Bị cáo trong phiên tòa xét xử trực tuyến được TAND TP. Bắc Giang đưa ra xét xử.

Ông Lương Xuân Lộc, Chánh án TAND tỉnh Bắc Giang cho biết, việc tổ chức phiên tòa xét xử trực tuyến luôn nhận được sự quan tâm sát sao của Lãnh đạo TAND tối cao, Thường trực Tỉnh uỷ, Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp tỉnh, UBND tỉnh và các cơ quan tư pháp trong tỉnh. Công tác tổ chức đã tuân thủ đúng, đầy đủ các quy định của pháp luật; bảo đảm an ninh, an toàn thông tin mạng và các điều kiện cơ sở vật chất, kỹ thuật; bảo đảm sự tôn nghiêm và thành công của phiên tòa. Có sự phối hợp chặt chẽ, đồng bộ, hiệu quả giữa cơ quan tố tụng các cấp với Sở Thông tin - Truyền thông và các cơ quan, đơn vị có liên quan trong công tác chuẩn bị và tổ chức thực hiện phiên toà. Có tổ chức các điểm cầu theo dõi trên phạm vi toàn tỉnh để tổ chức hội nghị trực tuyến nhằm đánh giá, rút kinh nghiệm sau khi kết thúc phiên tòa.

Đánh giá về kết quả của công tác xét xử trực tuyến, ông Dương Văn Thái, Bí thư Tỉnh ủy Bắc Giang cho biết, Xét xử trực tuyến có rất nhiều ưu điểm so với xét xử trực tiếp, qua đó đổi mới và nâng cao chất lượng công tác xét xử. Đặc biệt, việc không tập trung đông người tại một phòng xử án giúp đảm bảo an ninh, an toàn cho người tiến hành và tham gia tố tụng; kiểm soát, phòng ngừa dịch bệnh, nhất là hiện nay dịch bệnh Covid-19 đang diễn ra hết sức nguy hiểm. Mục đích cao nhất của xét xử trực tuyến chính là để phục vụ người dân tốt hơn nữa, góp phần xây dựng nền tư pháp Việt Nam chuyên nghiệp, công bằng, nghiêm minh, liêm chính, phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân; đảm bảo quyền con người, bảo vệ công lý theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII.

Trước những kết quả đã đạt được trong năm qua, TAND thành phố Bắc Giang đã đề nghị hình thức khen thưởng tặng Bằng khen của Chánh án TAND tối cao đối với 7 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác năm 2022. Trong đó, đề nghị Chánh án TAND tối cao tặng Bằng khen 2 cá nhân đã hoàn thành xuất sắc công tác xét xử vụ án trực tuyến đầu tiên trong cả nước.

Bình luận (0)

Ðiền thông tin gửi bình luận

Tên hiển thị: *
Ðịa chỉ email: *

Nội dung (trên 20 ký tự): *

* Bình luận của bạn sẽ được ban quản trị phê duyệt trong thời gian sớm nhất

Hủy