Những trường hợp bị thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật

HÀ CHI - Thời gian gần đây một số bạn đọc nhắn tin thắc mắc vì bị thu hồi đất và hỏi về những trường hợp nào thì nhà nước thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Tạp chí Tòa án nhân dân điện tử giới thiệu bài của tác giả Hà Chi về những trường hợp bị thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất như sau

08 tháng 10 năm 2019 08:10 GMT+7    2 Bình luận

Theo khoản 2 Điều 106 Luật Đất đai năm 2013, Nhà nước thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đã cấp trong các trường hợp sau:

– Trường hợp 1. Nhà nước thu hồi toàn bộ diện tích đất trên GCNQSDĐ đã cấp;

– Trường hợp 2. Cấp đổi GCNQSDĐ đã cấp;

– Trường hợp 3. Người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất mà phải cấp mới GCNQSDĐ;

– Trường hợp 4. GCNQSDĐ đã cấp không đúng quy định của pháp luật về đất đai, cụ thể: Cấp không đúng thẩm quyền; Không đúng đối tượng sử dụng đất, Không đúng diện tích đất; Không đủ điều kiện được cấp; Không đúng mục đích sử dụng đất hoặc thời hạn sử dụng đất hoặc nguồn gốc sử dụng đất theo quy định của pháp luật đất đai, trừ trường hợp người được cấp GCNQSDĐ đó đã thực hiện chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất theo quy định.

Ngoài các trường hợp trên thì việc thu hồi GCNQSDĐ đã cấp chỉ được thực hiện khi có bản án hoặc quyết định của Tòa án nhân dân đã được thi hành (khoản 6 Điều 87 Nghị định 43/2014/NĐ-CP).

Thủ tục thu hồi GCNQSDĐ 

– Khi Nhà nước thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh và thu hồi đất để phát triển kinh tế xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng thì người sử dụng đất có nghĩa vụ nộp GCNQSDĐ đã cấp trước khi được nhận tiền bồi thường, hỗ trợ. Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng có trách nhiệm thu GCNQSDĐ đã cấp chuyển cho Văn phòng đăng ký đất đai để quản lý.

– Trường hợp Nhà nước thu hồi đất do vi phạm pháp luật về đất đai và thu hồi đất do chấm dứt việc sử dụng đất theo pháp luật, tự nguyện trả lại đất, có nguy cơ đe dọa tính mạng con người thì người sử dụng đất nộp Sổ đỏ đã cấp trước khi bàn giao đất cho Nhà nước. Tổ chức được giao nhiệm vụ thực hiện thu hồi đất có trách nhiệm thu GCNQSDĐ đã cấp và chuyển cho Văn phòng đăng ký đất đai để quản lý, trừ trường hợp cá nhân sử dụng đất chết mà không có người thừa kế.

– Trường hợp cấp đổi GCNQSDĐ đã cấp hoặc đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất mà phải cấp GCNQSDĐ mới thì người sử dụng đất nộp GCNQSDĐ đã cấp trước đây cùng với hồ sơ đề nghị cấp đổi GCNQSDĐ, hồ sơ đăng ký biến động.

Theo khoản 4 Điều 87 Nghị định 43/2014/NĐ-CP (điểm b, điểm c khoản 4 được sửa đổi bởi khoản 56 Điều 2 Nghị định 01/2017/NĐ-CP) thủ tục thu hồi GCNQSDĐ đã cấp không đúng quy định của pháp luật được quy định như sau:

Trường hợp cơ quan điều tra, cơ quan thanh tra có văn bản kết luận Sổ đỏ đã cấp không đúng quy định của pháp luật đất đai thì cơ quan nhà nước có thẩm quyền có trách nhiệm xem xét:

Nếu kết luận của cơ quan điều tra, cơ quan thanh tra là đúng thì quyết định thu hồi GCNQSDĐ đã cấp;

Trường hợp xem xét, xác định GCNQSDĐ đã cấp là đúng quy định của pháp luật thì phải thông báo lại cho cơ quan điều tra, cơ quan thanh tra.

Trường hợp cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp GCNQSDĐ phát hiện cấp không đúng quy định của pháp luật về đất đai thì: Kiểm tra lại; Thông báo cho người sử dụng đất biết rõ lý do và quyết định thu hồi Sổ đỏ đã cấp không đúng quy định.

Bình luận (2)
  1. https://plo.vn/phap-luat/thua-kien-doanh-nghiep-ubnd-tp-da-nang-nop-don-khang-cao-864738.htmlTrao đổi PL nhân UBND Đà Nẵng kháng cáo phúc thẩm vụ tòa sơ thẩm tuyên UBND ĐN phải bãi bỏ quyết định hủy công nhận kết quả đấu giá.Hình như vị Luậ sư đại diện UBNĐ Tp Đà Nẵng không hiểu về cách áp dụng pháp luật là phải áp dụng văn bản có hiệu lực pháp lý cao hơn(?). Theo Luật ban hành văn bản quy phạm PL, ở điều 156 Áp dụng văn bản quy phạm pháp luật, khoản 2 “Trong trường hợp các văn bản quy phạm pháp luật có quy định khác nhau về cùng một vấn đề thì áp dụng văn bản có hiệu lực pháp lý cao hơn.”.Chưa cần phân tích sâu tính mâu thuẫn (nhưng chắc vị luật sư đại diện cho UBND Đà Nẵng chưa hiểu kỹ chứ không phải mâu thuẫn đâu) nếu trái luật rõ ràng thì áp trước chứ cần gì tìm hiểu nghị định thông tư.

    Bao Công 11:28 18/10.2019 GMT+7 Trả lời

  2. https://plo.vn/phap-luat/thua-kien-doanh-nghiep-ubnd-tp-da-nang-nop-don-khang-cao-864738.htmlTrao đổi PL nhân UBND Đà Nẵng kháng cáo phúc thẩm vụ tòa sơ thẩm tuyên UBND ĐN phải bãi bỏ quyết định hủy công nhận kết quả đấu giá.Hình như vị Luậ sư đại diện UBNĐ Tp Đà Nẵng không hiểu về cách áp dụng pháp luật là phải áp dụng văn bản có hiệu lực pháp lý cao hơn(?). Theo Luật ban hành văn bản quy phạm PL, ở điều 156 Áp dụng văn bản quy phạm pháp luật, khoản 2 “Trong trường hợp các văn bản quy phạm pháp luật có quy định khác nhau về cùng một vấn đề thì áp dụng văn bản có hiệu lực pháp lý cao hơn.”.Chưa cần phân tích sâu tính mâu thuẫn (nhưng chắc vị luật sư đại diện cho UBND Đà Nẵng chưa hiểu kỹ chứ không phải mâu thuẫn đâu) nếu trái luật rõ ràng thì áp trước chứ cần gì tìm hiểu nghị định thông tư.

    Bao Công 11:30 18/10.2019 GMT+7 Trả lời