Thi hành án đối với người được hưởng án treo trước ngày 01/ 01/2018 vi phạm nghĩa vụ

THÁI VŨ - TANDTC vừa có Văn bản số 276/TANDTC-PC ngày 24/12/2018 hướng dẫn về thi hành án đối với người bị kết án phạt tù nhưng cho hưởng án treo trước ngày 01 tháng 01 năm 2018 vi phạm nghĩa vụ.

25 tháng 12 năm 2018 13:47 GMT+7    0 Bình luận

Tòa án nhân dân tối cao nhận được ý kiến phản ánh của một số Tòa án vướng mắc trong việc thi hành án đối với người bị kết án phạt tù nhưng cho hưởng án treo trước ngày 01 tháng 01 năm 2018 vi phạm nghĩa vụ, Tòa án nhân dân tối cao có ý kiến như sau:

Theo quy định tại khoản 2 Điều 7 của Bộ luật Hình sự năm 2015 và điểm c khoản 1 Điều 2 của Nghị quyết số 41 /2017/QH 14 ngày 20 tháng 6 năm 2017 của Quốc hội thì: “ tội phạm mới … và các quy định khác không có lợi cho người phạm tội thì không áp dụng đối với những hành vi phạm tội xảy ra trước 0 giờ 00 phút ngày 01 tháng 01  năm 2018 mà sau thời điểm đó mới bị phát hiện, đang bị điều tra, truy tố xét xử hoặc đối với người đang được xét giảm thời hạn chấp hành hình phạt tù, xóa án tích; trong trường hợp này, vẫn áp dụng quy định tương ứng của các văn bản quy phạm pháp luật về hình sự có hiệu lực trước 0 giờ 00 phút ngày 01 tháng 01 năm 2018 để giải quyết”.

Người bị kết án phạt tù nhưng cho hưởng án treo trước ngày 01 tháng 01 năm 2018 bỏ đi khỏi nơi cư trú không khai báo, mặc dù là vi phạm nghĩa vụ của người được hưởng án treo theo quy định của Luật Thi hành án hình sự theo các quy định nêu trên và hướng dẫn tại khoản 4 Điều 12 Nghị quyết số 02/ 2018/NQ-HĐTP ngày 15 tháng năm 2018 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao thì không áp dụng quy định tại khoản 5 Điều 65 của Bộ luật Hình sự 2015 để buộc người này phải chấp hành hình phạt tù của bản án đã cho hưởng án treo với lý do vi phạm nghĩa vụ 2 lần trở lên. Trong trường hợp này Chánh án Tòa án đã ra quyết định thi hành án căn cứ khoản 3 Điều 364 của Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015, làm văn bản yêu cầu Cơ quan Thi hành án hình sự Công an cấp tỉnh nơi người bị kết án phạt tù hưởng án treo tại ngoại ra quyết định truy nã.

Đây là ý kiến của TANDTC để các TAND nghiên cứu, tham khảo trong quá trình giải quyết vụ án thuộc thẩm quyền.

Bình luận (0)