Malaysia: Hỗ trợ doanh nghiệp chống hối lộ

NGỌC ANH - Viện Liêm chính Malaysia (IIM) cam kết trợ giúp các công ty trong việc xây dựng quy trình đầy đủ để ngăn chặn những hành vi tham nhũng, trong bối cảnh Mục 17A của Luật Ủy ban Chống tham nhũng Malaysia (MACC) năm 2009 có hiệu lực kể từ ngày 01/6. Theo đó, áp dụng các hình phạt nghiêm khắc đối với các doanh nghiệp tham nhũng.

24 tháng 06 năm 2020 14:18 GMT+7    0 Bình luận
Lãnh đạo cấp cao của IIM (phụ trách dịch vụ doanh nghiệp) – ông Hamilye Sham Harun cho biết, Viện cung cấp các công cụ và hệ thống quản lý, bao gồm: Đào tạo cho ban giám đốc doanh nghiệp về nhận thức và phòng ngừa, cũng như về các hệ thống quản lý chống hối lộ (ABMS), quản lý rủi ro tham nhũng (CRM) và hồ sơ liêm chính cá nhân (IIP).
Malaysia sẵn sàng hỗ trợ doanh nghiệp chống hối lộ
Malaysia sẵn sàng hỗ trợ doanh nghiệp chống hối lộ
    Quy định về trách nhiệm pháp lý của các công ty được nêu tại Mục 17A của Luật MACC năm 2009, được Quốc hội thông qua ngày 5/4/2018. Theo đó, sẽ hình sự hóa các tổ chức thương mại nếu nhân viên hoặc cộng sự của họ có hành vi tham nhũng.
    Vai trò và trách nhiệm của Đơn vị Quản trị liêm chính (IGU) được đặt dưới Ban Giám đốc cần phải tích cực và chủ động hơn trong việc phát triển và xây dựng các quy trình chống hối lộ cho các cơ quan tương ứng. IGU sẽ làm một báo cáo về hiệu quả của việc thực hiện các quy trình đó và trình bày những phát hiện này cho Ủy ban chống tham nhũng của các tổ chức tương ứng.
    Bất kỳ công ty nào bị kết án vì vi phạm theo Mục 17A đều có thể bị trừng phạt với mức không dưới 10 lần giá trị của khoản hối lộ, hoặc 1 triệu RM, tùy theo mức nào cao hơn hoặc bị phạt tù đến 20 năm, hoặc cả hai.
    Tuy nhiên, ông nói, các tổ chức doanh nghiệp sẽ có cơ hội đưa ra biện pháp tự bảo vệ mình nếu họ có thể chứng minh đã thực hiện đầy đủ các quy trình (chống lại những hành vi tham nhũng) trong hoạt động kinh doanh của họ.
                                                                                             
 Theo Noichinh.vn
Bình luận (0)

Ðiền thông tin gửi bình luận

Tên hiển thị: *
Ðịa chỉ email: *

Nội dung (trên 20 ký tự): *

* Bình luận của bạn sẽ được ban quản trị phê duyệt trong thời gian sớm nhất

Hủy