Nghị quyết giải thích khoản 1 Điều 289 của Bộ luật Hình sự 2015

BẢO THƯ - Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ ký ban hành Nghị quyết số 80/2021/NQ-UBTVQH15 ngày 26/11/2021 của UBTVQH giải thích khoản 1 Điều 289 của Bộ luật Hình sự năm 2015.

02 tháng 12 năm 2021 11:16 GMT+7    0 Bình luận

Nghị quyết giải thích khoản 1 Điều 289 của Bộ luật Hình sự số 100/2015/QH13 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 12/2017/QH14 như sau:

"Hành vi cố ý vượt qua cảnh báo, mã truy cập, tường lửa, sử dụng quyền quản trị của người khác hoặc bằng phương thức khác xâm nhập trái phép vào mạng máy tính, mạng viễn thông hoặc phương tiện điện tử của người khác lấy cắp dữ liệu quy định tại khoản 1 Điều 289 của Bộ luật Hình sự được hiểu là bao gồm cả hành vi cố ý vượt qua cảnh báo, mã truy cập, tường lửa, sử dụng quyền quản trị của người khác hoặc bằng phương thức khác xâm nhập trái phép vào mạng máy tính, mạng viễn thông hoặc phương tiện điện tử của người khác chiếm đoạt dữ liệu có chứa bí mật kinh doanh, kể cả nghe, đọc, ghi chép, chụp ảnh, ghi âm, ghi hình dữ liệu có chứa bí mật kinh doanh".

"Chính phủ, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình, có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này".

Nghị quyết  có hiệu lực thi hành từ ngày 14 tháng 01 năm 2022.

Nghị quyết này được áp dụng cùng với Bộ luật Hình sự số 100/2015/QH13 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 12/2017/QH14.

Trước đó, qua thảo luận tại UBTVQH, các ý kiến đều cho rằng, việc trình dự thảo Nghị quyết giải thích khoản 1 Điều 289 của Bộ luật Hình sự năm 2015 ra UBTVQH để xem xét là cần thiết và đúng thẩm quyền nhằm bảo đảm thực hiện các cam kết quốc tế trong Hiệp định đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP).

Đồng thời bảo đảm sự phù hợp, thống nhất trong hệ thống pháp luật, bảo đảm sự rõ ràng, minh bạch để áp dụng thống nhất các quy định của Bộ luật Hình sự và phù hợp với tình hình thực tế của Việt Nam. 

 

Phiên họp UBTVQH thông qua Nghị quyết - Ảnh: CP

Bình luận (0)

Ðiền thông tin gửi bình luận

Tên hiển thị: *
Ðịa chỉ email: *

Nội dung (trên 20 ký tự): *

* Bình luận của bạn sẽ được ban quản trị phê duyệt trong thời gian sớm nhất

Hủy