Tạp chí Tòa án nhân dân tổ chức Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2020 – 2025

CẢNH DINH - Ngày 26/5/2020, Tạp chí Tòa án nhân dân tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020 – 2025. Bà Nguyễn Thúy Hiền, Ủy viên ban cán sự Đảng, Phó Chánh án TANDTC tham dự và chỉ đạo Đại hội.

26 tháng 05 năm 2020 15:39 GMT+7    0 Bình luận

Tham dự Đại hội còn có ông Phạm Hồng Quyền Chánh Văn phòng Đảng ủy TANDTC.

Tạp chí TAND là cơ quan nghiên cứu lý luận về khoa học pháp lý, trao đổi kinh nghiệm xét xử, góp phần quan trọng vào việc nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho những người làm công tác pháp luật trong và ngoài hệ thống Tòa án, là cơ quan thông tin pháp lý, diễn đàn khoa học của hệ thống TAND, đồng thời góp phần xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật.

Bà Nguyễn Thúy Hiền phát biểu tại Đại hội

Chi bộ Tạp chí TAND xác định rõ công tác chính trị, tư tưởng có vai trò cốt yếu, góp phần quyết định trong việc thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị, luôn làm tốt việc quán triệt, xây dựng, thực hiện các chương trình, kế hoạch theo chủ trương, nghị quyết, quy định của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và nhiệm vụ chính trị được giao. Luôn giữ vững sự đoàn kết, thống nhất để lãnh đạo chỉ đạo đơn vị Tạp chí TAND vững mạnh về mọi mặt, tư tưởng của cán bộ, công chức, người lao động trong đơn vị tuyệt đối tin tưởng vào đường lối, chính sách của Đảng; yên tâm công tác, chấp hành nghiêm chỉnh những quy định của Đảng, của chính quyền, đoàn thể đề ra.

Phát biểu tại Đại hội, Ủy viên ban cán sự Đảng, Phó Chánh án TANDTC  Nguyễn Thúy Hiền đánh giá cao sự lãnh đạo của Chi ủy, Chi bộ với các mặt hoạt động đối với Tạp chí TAND trong nhiệm kỳ vừa qua. Trong đó nhấn mạnh về một số ưu điểm của Chi bộ Tạp chí TAND như công tác giáo dục chính trị tư tưởng, lãnh đạo việc thực hiện công tác chuyên môn sát sao, kịp thời, việc xây dựng cơ quan, kiện toàn về mặt tổ chức đơn vị trong sạch, vững mạnh.

Đại hội đã bầu Ban Chi ủy Chi bộ Tạp chí TAND nhiệm kỳ 2020 – 2025 gồm 3 đồng chí, do ông Trần Quốc Việt, Tổng Biên tập làm Bí thư.

Bình luận (0)