Ưu tiên xét xử các vụ án liên quan đến phòng, chống dịch bệnh Covid-19, các vụ án phục vụ nhiệm vụ chính trị của địa phương

PVA - Chánh án TANDTC Nguyễn Hòa Bình vừa có chỉ đạo mới về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 đối với các đơn vị thuộc hệ thống TANDTC và các TAND trong cả nước.

05 tháng 05 năm 2021 11:14 GMT+7    0 Bình luận

Trong những ngày gần đây, tình hình dịch bệnh Covid-19 đang tiếp tục có những diễn biến phức tạp, đã xuất hiện một số ca lấy nhiễm trong cộng đồng tại một số địa phương... Đế giữ vững và phát huy những thành quả đã đạt được, tiếp tục thực hiện nghiêm các quy định của Đảng và Nhà nước trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19; đồng thời duy trì các hoạt động bình thường của các TAND, Chánh án TANDTC yêu cầu:

-Quán triệt tới toàn thể công chức, người lao động thuộc quyền quản lý thực hiện nghiêm chỉ đạo của Ban Bí thư, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 và các quy định, quy chế về Phòng chống dịch của Bộ Y tế, đặc biệt là Điện của Thường trực Ban bí thư Trung ương đảng ngày 27/4/2021, Công điện số 570/CĐ-TTG ngày 2/5/2021, của Thủ tướng Chính phủ về việc chấn chỉnh, nâng cao hiệu quả công các phòng, chống dịch bệnh Covid-19 và các quy định của địa phương về công tác phòng, chống dịch bệnh; tuyệt đối không lơ là, chủ quan, mất cảnh giác trong công tác phòng, chống dịch bệnh.

-Yêu cầu công chức, người lao động thuộc quyền quản lý  làm tốt và vận động người thân và gia đình gương mẫu thực hiện tốt các quy định về phòng, chống dịch bệnh, nhất là quy định “5K: Khẩu trang – Khử khuẩn - Khoảng cách – Không tập trung – Khai báo y tế” theo quy định của Bộ Y tế.

-Có phương án để thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch bệnh nhưng vẫn phải đảm bảo việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ công tác tại cơ quan, đơn vị. Yêu cầu người tiến hành tố tụng, người tham gia tố tụng khi đến Tòa án phải tự giác khai báo thông tin về lịch sử đi lại đến địa điểm có nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh; thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch, kiểm tra thân nhiệt, sát khuẩn tay và đeo khẩu trang... trong thời gian làm việc tại Tòa án.

-Tạm dừng tất cả các đoàn đi công tác, học tập, tham quan đến các địa phương đang có ca lây nhiễm trong cộng đồng, trừ trường hợp đặc biệt được Chánh án TANDTC đồng ý. Khuyến cáo công chức, người lao động không đến các tỉnh có ghi nhận ca lây nhiễm virus SARS – COV-2 trong cộng đồng.

-Tổ chức việc xét xử, giải quyết các vụ án, vụ việc theo quy định của pháp luật tố tụng, nhưng phải thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch bệnh. Chỉ triệu tập đến dự phiên tòa, phiên họp đối với những người tiến hành tố tụng và người tham gia tố tụng khi thật sự cần thiết theo quy định và phải đảm bảo các điều kiện về phòng, chống dịch.

-Trong thời gian này, các Tòa án tiếp tục ưu tiên đưa ra xét xử, giải quyết các vụ việc, vụ án liên quan đến phòng, chống dịch bệnh Covid-19; các vụ án phục vụ nhiệm vụ chính trị của địa phương, các vụ việc nghiêm trọng dư luận xã hội quan tâm; hạn chế việc tổ chức hội họp và các hoạt động tập trung đông người tại cơ quan, đơn vị.

Thủ trưởng các đơn vị thuộc TANDTC, Chánh án TAND các cấp chịu trách nhiệm trước Chánh án TANDTC về việc tổ chức, quán triệt thực hiện các quy định về phòng, chống dịch bệnh tại cơ quan, đơn vị mình. Đối với những đơn vị không thực hiện nghiêm túc các quy định về phòng chống dịch thì người đứng đầu cấp ủy và đơn vị đó phải bị xem xét, xử lý trách nhiệm theo quy định.

Giao Thường trực Hội đông Thi đua khen thưởng TAND thường xuyên rà soát và để nghị Chánh án TANDTC quyết định khen thưởng đối với những cơ quan, đơn vị và cá nhân thực hiện nghiêm túc các quy định về phòng chống dịch và đạt các chỉ tiêu công tác của các TAND theo quy định.

 

Quang cảnh phiên tòa xét xử vụ án liên quan đến chống người thi hành công vụ trong phòng, chống dịch COVID-19. (Ảnh: Mạnh Minh/TTXVN)

Bình luận (0)

Ðiền thông tin gửi bình luận

Tên hiển thị: *
Ðịa chỉ email: *

Nội dung (trên 20 ký tự): *

* Bình luận của bạn sẽ được ban quản trị phê duyệt trong thời gian sớm nhất

Hủy