Quý IV/2021 sẽ tổ chức phiên tòa mẫu, rút kinh nghiệm về phiên tòa trực tuyến

QUANG MINH - Ngày 19/11, TANDTC đã ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Nghị quyết số 33/2021/QH15 về tổ chức phiên tòa trực tuyến. Theo đó, quý IV/2021 sẽ tổ chức phiên tòa mẫu, rút kinh nghiệm.

24 tháng 11 năm 2021 16:14 GMT+7    0 Bình luận

Cuối năm 2021 sẽ tổ chức phiên tòa mẫu, rút kinh nghiệm về phiên tòa trực tuyến

Tại kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV, Quốc hội cũng đã biểu quyết thông qua Nghị quyết về Tổ chức phiên tòa trực tuyến.

Theo đó, phiên tòa trực tuyến là phiên tòa được tổ chức tại phòng xử án, có sử dụng các thiết bị điện tử, liên kết với nhau thông qua môi trường mạng, cho phép bị cáo, bị hại, đương sự, người tham gia tố tụng khác tham gia phiên tòa tại địa điểm khác do tòa án quyết định, nhưng vẫn bảo đảm trực tiếp theo dõi đầy đủ hình ảnh, âm thanh và tham gia tất cả trình tự, thủ tục tố tụng của phiên tòa bằng lời nói, hành vi tố tụng trực diện, liên tục, công khai, có sự chứng kiến của các chủ thể vào cùng một thời điểm.

TAND tổ chức phiên tòa trực tuyến để xét xử sơ thẩm, xét xử phúc thẩm vụ án hình sự, dân sự và hành chính có tính chất, tình tiết đơn giản, tài liệu, chứng cứ trong hồ sơ vụ án rõ ràng.

Việc tổ chức phiên tòa trực tuyến phải tuân thủ các quy định của pháp luật; bảo đảm quyền con người, quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan; bảo đảm công khai, bình đẳng, dân chủ, nghiêm minh, khách quan, đúng pháp luật; bảo đảm an toàn, an ninh thông tin mạng và sự tôn nghiêm của tòa án.

Để chuẩn bị tốt phiên tòa trực tuyến, TANDTC tập trung thực hiện các nội dung sau: Phố biến, tuyên truyền Nghị quyết, văn bản quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Nghị quyết; xây dựng văn bản quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Nghị quyết; rà soát sửa đổi, bổ sung văn bản quy phạm pháp luật có liên quan.

Chuấn bị cơ sở vật chất, kinh phí triển khai thi hành Nghị quyết; hợp tác quốc tế trong triển khai thi hành Nghị quyết: đề nghị Chính phủ, các bộ, cơ quan ngang bộ thuộc Chính phủ phối hợp, triển khai thi hành Nghị quyết; đề nghị VKSNDTC phối hợp, triển khai thi hành Nghị quyết; đề nghị MTTQVN và các tổ chức thành viên, Liên đoàn Luật sư Việt Nam, Hội Luật gia Việt Nam phối hợp, triển khai thi hành Nghị quyết…

Bình luận (0)

Ðiền thông tin gửi bình luận

Tên hiển thị: *
Ðịa chỉ email: *

Nội dung (trên 20 ký tự): *

* Bình luận của bạn sẽ được ban quản trị phê duyệt trong thời gian sớm nhất

Hủy