Tạp chí giấy

Giới thiệu nội dung cơ bản trong các bài viết đăng trên Tạp chí Tòa án nhân dân số 11 năm 2021

Tạp chí Tòa án nhân dân số 11 năm 2021 xuất bản ngày 10 tháng 6 năm 2021; đây là ấn phẩm đặc biệt Chào mừng kỷ niệm 96 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam. Trên Tạp chí số này, chúng tôi trân trọng giới thiệu đến bạn đọc 11 bài viết là các công trình nghiên cứu về các vấn đề, lĩnh vực khác nhau hiện đang nhận được nhiều sự quan tâm, nghiên cứu của các chuyên gia, nhà khoa học.

Đọc tiếp