Tạp chí giấy

Giới thiệu Tạp chí Tòa án nhân dân số 19 năm 2019

Tạp chí Tòa án nhân dân số 19 năm 2019 xuất bản ngày 10 tháng 10 năm 2019. Trong số này, Tạp chí trân trọng giới thiệu tới bạn đọc 08 bài viết về các lĩnh vực pháp luật khác nhau với những nội dung cụ thể mang tính thời sự sâu sắc và Quyết định của Tòa án nhân dân tối cao ban hành Thể lệ Cuộc thi sáng tác thơ, truyện ngắn và ký sự về Tòa án nhân dân.

Đọc tiếp