Tạp chí giấy

Giới thiệu Tạp chí Tòa án nhân dân số 7 năm 2019

Tạp chí Tòa án nhân dân số 7 năm 2019 được phát hành ngày 10 tháng 4 năm 2019. Trong số này, Tạp chí TAND trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc 07 bài viết có chất lượng cao đăng tải trên các chuyên mục: Nghiên cứu, Diễn đàn và Trao đổi ý kiến.

Đọc tiếp