Tạp chí giấy

Giới thiệu nội dung Tạp chí Tòa án nhân dân số 08 năm 2021

Tạp chí Tòa án nhân dân số 08 năm 2021 xuất bản ngày 25 tháng 04 năm 2021. Đây là ấn phẩm bản đặc biệt chào mừng kỷ niệm Ngày Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4) và Ngày Quốc tế lao động (1/5). Trên Tạp chí số đặc biệt này, chúng tôi trân trọng giới thiệu đến bạn đọc 09 bài viết và là các công trình nghiên cứu về các vấn đề, lĩnh vực khác nhau hiện đang nhận được nhiều sự quan tâm, nghiên cứu từ xã hội.

Đọc tiếp