Tạp chí giấy

Giới thiệu nội dung Tạp chí Tòa án nhân dân số 17 năm 2020

Tạp chí Tòa án nhân dân số 17 năm 2020 xuất bản ngày 10 tháng 9 năm 2020. Đây là ấn phẩm đặc biệt Chào mừng kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống Tòa án nhân dân (13/9/1945 -13/9/2020). Trên Tạp chí số này, chúng tôi trân trọng giới thiệu đến quý độc giả các bài viết là các công trình nghiên cứu chuyên sâu về các vấn đề, lĩnh vực khác nhau.

Đọc tiếp