Tạp chí giấy

Giới thiệu nội dung Tạp chí tòa án nhân dân số 20 năm 2020

Tạp chí Tòa án nhân dân số 20 năm 2020 xuất bản ngày 25 tháng 10 năm 2020 là ấn phẩm đặc biệt chào mừng Đại hội Thi đua yêu nước Tòa án nhân dân lần thứ IV. Trên Tạp chí số này, chúng tôi trân trọng giới thiệu đến bạn đọc 08 bài viết là các công trình nghiên cứu về các vấn đề, lĩnh vực khác nhau hiện đang nhận được nhiều sự quan tâm, tìm hiểu từ xã hội.

Đọc tiếp