Tin quan tâm

Xử lý nghiêm đảng viên và tổ chức đảng vi phạm

Theo thông tin từ UBKTTW, hoạt động kiểm tra được tiến hành thường xuyên, liên tục ở các cấp, những sai phạm được phát hiện đề được xử lý nghiêm túc.

Đọc tiếp