Tin quan tâm

Xóa nợ thuế và thanh tra lại trong Luật Quản lý thuế

Luật Quản lý thuế gồm 17 chương với 152 điều, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2020. Vấn đề xóa nợ thuế và vấn đề thanh tra lại trong Luật này đã được thảo luận kỹ tại Quốc hội cũng như quan tâm của phóng viên trong buổi họp báo về việc công bố Luật sáng 4/7.

Đọc tiếp