Tin quan tâm

Từng bước xây dựng Tòa án điện tử, Tòa án số, tiến tới xây dựng và vận hành Tòa án thông minh

Chiều 21/9, tiếp tục phiên họp thứ ba, UBTVQH cho ý kiến về đề xuất việc giao TANDTC chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành có liên quan xây dựng và ban hành Quy chế tổ chức phiên tòa trực tuyến.  Phó Chánh án TANDTC Nguyễn Trí Tuệ trình bày đề xuất tại phiên họp.

Đọc tiếp