Tin quan tâm

Tòa án nhân dân Việt Nam phát huy truyền thống cách mạng, vững bước đi lên

Cách đây 75 năm, ngày 13/9/1945, chỉ sau 11 ngày đọc Tuyên ngôn Độc lập, khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ký Sắc lệnh số 33C thành lập Tòa án quân sự ở Bắc bộ, Trung bộ và Nam bộ. Đây là sự kiện lịch sử trọng đại, đánh dấu sự ra đời của hệ thống Tòa án và từ đó đến nay, ngày 13/9 hàng năm trở thành Ngày truyền thống của Tòa án nhân dân.

Đọc tiếp