Tin quan tâm

Điều động, miễn nhiệm, phê chuẩn nhân sự một số cơ quan của Quốc hội

Trong ngày 12/4/2019, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành các Nghị quyết về điều động, miễn nhiệm, phê chuẩn nhân sự một số cơ quan của Quốc hội.

Đọc tiếp