Tin quan tâm

Triển khai Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác tổ chức và cán bộ

Chiều 15/8, tại Hà Nội đã diễn ra Hội nghị triển khai Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc bổ nhiệm lãnh đạo Cục C10 và C11. Đồng thời, quyết định cho 5 lãnh đạo tổng cục và cục về hưu sớm theo nguyện vọng.

Đọc tiếp