Vấn đề thời sự

Thi hành án về tiền đạt thấp và giảm sâu

KIM DUNG - Các vụ án tham nhũng, kinh tế có giá trị thi hành lớn trong khi tài sản phát hiện để xử lý chỉ có giá trị rất thấp, tài sản phân tán ở nhiều địa phương, tình trạng pháp lý không rõ ràng… nên rất khó thu hồi tài sản thất thoát. Sáng 20/4, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Trần Tiến Dũng và Quyền Tổng cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự (THADS) Mai Lương Khôi đã đồng chủ trì Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác thi hành án dân sự 6 tháng đầu năm 2018.

Đọc tiếp