Vấn đề thời sự

Hàng loạt cán bộ Chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai tại TP.HCM chờ được bổ nhiệm lại

Tại TP.HCM việc chậm trễ trong khâu bổ nhiệm các cán bộ ở Chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai đang khiến cho công việc bị đình trệ.

Đọc tiếp