Đề nghị theo dõi, nghiên cứu và viết bài về Hòa giải trên Tạp chí điện tử

Tạp chí TAND điện tử - Để có cơ sở thực tiễn và lý luận để Tòa án nhân dân tối cao đánh giá, rút kinh nghiệm, xây dựng Đề án tổng thể báo cáo Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương; thực hiện ý kiến chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Thúy Hiền, Phó Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, bắt đầu từ ngày 15/3/2018, chuyên mục Nghiên cứu- Xây dựng pháp luật của Tạp chí Tòa án nhân dân điện tử (http://tapchitoaan.vn) đã đăng tải các bài viết về chuyên đề “Đổi mới, tăng cường hòa giải, đối thoại trong giải quyết các tranh chấp dân sự, hành chính”. Mong quí độc giả đón đọc và viết bài chia sẻ, trao đổi...

21 tháng 03 năm 2018 17:08 GMT+7    0 Bình luận

Kính gửi:   – Các đơn vị thuộc Tòa án nhân dân tối cao;

                   – Các Tòa án nhân dân cấp cao;

                   – Các Tòa án nhân dân cấp tỉnh và cấp huyện.          

Tại phiên họp ngày 15/12/2017, Ban chỉ đạo cải cách tư pháp Trung ương đã kết luận: “Đồng ý giao cho Tòa án nhân dân tối cao nghiên cứu, xây dựng Đề án đổi mới, tăng cường hòa giải, đối thoại trong quá trình giải quyết các vụ án tranh chấp dân sự, hành chính; đề xuất việc hoàn thiện cơ sở pháp lý và các điều kiện bảo đảm triển khai thực hiện phù hợp với chủ trương, đường lối của Đảng và yêu cầu thực tiễn; Báo cáo Ban chỉ đạo cho ý kiến vào phiên họp thứ bảy (dự kiến tháng 9/2018)”.

Để có cơ sở thực tiễn và lý luận cho việc Tòa án nhân dân tối cao đánh giá, rút kinh nghiệm, xây dựng Đề án tổng thể báo cáo Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương, đồng thời nhằm triển khai, thực hiện tốt Kế hoạch số 11/KH-TANDTC ngày 22 tháng 01 năm 2018 và Công văn số 48/TANDTC-PC ngày 09/3/2018 của Tòa án nhân dân tối cao; Thực hiện ý kiến chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Thúy Hiền, Phó Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, bắt đầu từ ngày 15/3/2018, tại chuyên mục Nghiên cứu- Xây dựng pháp luật của Tạp chí Tòa án nhân dân điện tử (http://tapchitoaan.vn/) đã đăng tải các bài viết chuyên đề về Đổi mới, tăng cường hòa giải, đối thoại trong giải quyết các tranh chấp dân sự, hành chính.

Bài viết do các các Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao; Thẩm phán Tòa án nhân dân các cấp và các chuyên gia pháp luật có kinh nghiệm trong lĩnh vực hòa giải viết về các quy định của pháp luật về hòa giải; vấn đề đổi mới mô hình tổ chức hòa giải, nâng cao chất lượng, hiệu quả trong hòa giải, đối thoại cũng như các kỹ năng, kinh nghiệm trong hòa giải, đối thoại…

Vì vậy, Tạp chí Tòa án nhân dân trân trọng giới thiệu đến bạn đọc và đề nghị Thủ trưởng các đơn vị thuộc Tòa án nhân dân tối cao, Chánh án Tòa án nhân dân cấp cao, Chánh án Tòa án nhân dân cấp tỉnh và cấp huyện phổ biến, quán triệt Thẩm phán, cán bộ, công chức trong đơn vị Tòa  theo dõi các bài viết được đăng tải theo chuyên đề trên tại địa chỉ website http://tapchitoaan.vn/. Đồng thời, chúng tôi cũng rất mong nhận được sự cộng tác viết bài của quý vị về vấn đề “Đổi mới, tăng cường hòa giải, đối thoại trong giải quyết các tranh chấp dân sự, hành chính”.  Bài viết xin gửi về email: tapchitoaandientu@gmail.com.

     Trân trọng!

 

       

TỔNG BIÊN TẬP

(Đã ký)

     Trần Quốc Việt

Bình luận (0)

Ðiền thông tin gửi bình luận

Tên hiển thị: *
Ðịa chỉ email: *

Nội dung (trên 20 ký tự): *

* Bình luận của bạn sẽ được ban quản trị phê duyệt trong thời gian sớm nhất

Hủy