H là đồng phạm trong tội Mua bán trái phép chất ma túy với T

Sau khi nghiên cứu bài viết của các tác giả Đặng Đình Thái, đăng ngày 28/3/2024 đặt vấn đề H có là đồng phạm tội Mua bán trái phép chất ma túy hay không, tác giả đồng tình với quan điểm thứ nhất.

H phạm vào các tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy” quy định tại Điều 249 BLHS và tội “Mua bán trái phép chất ma túy” với T theo Điều 251 BLHS với vai trò đồng phạm giúp sức vì những lý do sau:

Thứ nhất, theo như tình huống, T không nói cho H biết mục đích mua ma túy để làm gì, nhưng xét về hoàn cảnh thực tế nếu không có H thì T không biết nơi để mua ma túy. Việc T mua ma túy về để bán, không phụ thuộc H có biết mục đích T mua ma túy về để bán hay không. Căn cứ quy định của Thông tư liên tịch số 17/2007/TTLT-BCA-VKSNDTC-TANDTC-BTP ngày 24/12/2007 của liên ngành tư pháp về hướng dẫn áp dụng một số quy định về các tội phạm ma túy, tại Mục 3.3 phần II thì mua bán trái phép chất ma túy được quy định như sau:

- Bán trái phép chất ma túy cho người khác (không phụ thuộc vào nguồn gốc chất ma túy do đâu mà có) bao gồm cả việc bán hộ chất ma túy cho người khác để hưởng tiền công hoặc các lợi ích khác;

- Mua chất ma túy nhằm bán trái phép cho người khác;

- Xin chất ma túy nhằm bán trái phép cho người khác;

- Dùng chất ma túy nhằm trao đổi thanh toán trái phép (không phụ thuộc vào nguồn gốc chất ma túy do đâu mà có);

- Dùng tài sản không phải là tiền đem trao đổi, thanh toán, … lấy chất ma túy nhằm bán lại trái phép cho người khác;

- Tàng trữ chất ma túy nhằm bán trái phép cho người khác;

- Vận chuyển chất ma túy nhằm bán trái phép cho người khác.

Người tổ chức, người xúi giục, người giúp sức cho người thực hiện một trong các hành vi mua bán trái phép chất ma túy nêu trên đều bị truy cứu trách nhiệm hình sự về Tội mua bán trái phép chất ma túy.

Do vậy, hành vi của H đủ yếu tố cấu thành tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy” quy định tại Điều 249 BLHS và tội “Mua bán trái phép chất ma túy” với T theo Điều 251 BLHS với vài trò đồng phạm giúp sức là có cơ sở.

Thứ hai, cũng theo tình huống đã nêu, trên đường đi về, có người lạ gọi hỏi T để mua ma túy, lúc này H mới biết T mua ma túy về để bán. Mặc dù H đã biết T mua về để bán nhưng không có ý kiến gì mà vẫn tiếp tục trở T về, về đến huyện TT thì bị bắt quả tang. Rõ ràng trong trường hợp này về mặt ý thức chủ quan của H đã biết việc T mua ma túy nhằm mục đích bán kiếm lời nhưng không có bất kỳ lời nói hay hành động nào để phản đối việc T mua ma túy về để bán mà vẫn đồng ý trở T về, đây là dạng hành vi giúp sức về tinh thần của H đối với T.

Người giúp sức được hiểu là người tạo ra những điều kiện tinh thần hoặc vật chất cho việc thực hiện tội phạm. Hành vi của người giúp sức có thể ở dưới dạng như cung cấp công cụ, phương tiện, thông tin cần thiết để thực hiện tội phạm hoặc khắc phục những trở ngại cho việc thực hiện tội phạm; hứa che giấu người phạm tội hoặc hứa tiêu thụ tài sản do tội phạm mà có… Hành vi này không trực tiếp gây thiệt hại cho khách thể mà chỉ tạo điều kiện thuận lợi cho tội phạm.

Từ những phân tích nêu trên có đủ cơ sở để chứng minh hành vi của Đoàn Minh H đã phạm vào tội “Mua bán trái phép chất ma túy” với T theo Điều 251 BLHS với vai trò đồng phạm giúp sức là có căn cứ.

Trên đây là trao đổi của tác giả, rất mong quý đồng nghiệp và bạn đọc trao đổi, góp ý.

NGUYỄN NGỌC HOÀNG (Tòa án Quân sự Quân khu 7)

Tòa án nhân dân tỉnh Yên Bái  xét xử vụ án Mua bán trái phép chất ma túy - Ảnh: Thúy Nga