Kế hoạch tổ chức Hội nghị toàn quốc triển khai công tác Tòa án nhân dân năm 2024

Ngày 24/11/2023 TANDTC đã ban hành văn bản số 362/KH-TANDTC về kế hoạch tổ chức Hội nghị triển khai công tác Tòa án năm 2024. Hội nghị được tổ chức theo hình thức tập trung kết hợp với trực tuyến.

Hội nghị toàn quốc triển khai công tác Tòa án nhân dân năm 2024 được tổ chức với điểm cầu trung tâm đặt tại Khách sạn Royal Lotus Hotel Danang, số 120A Nguyễn Văn Thoại, phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng. Các điểm cầu thành phần tại trụ sở Tòa án nhân dân tối cao và Tòa án nhân dân và Tòa án quân sự các cấp. Hội nghị được tổ chức trong 1,5 ngày, dự kiến sẽ diễn ra từ ngày 25, 26 tháng 12 năm 2023.

Trụ sở Tòa án nhân dân tối cao

Thành phần tham dự Hội nghị theo dự kiến sẽ có đại diện lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự và phát biểu chỉ đạo, đại diện lãnh đạo một số bộ, ban, ngành, đoàn thể ở Trung ương và lãnh đạo, thành viên Hội đồng Thầm phán Tòa án nhân dân tối cao; Tòa án nhân dân các cấp và Tòa án quân sự các cấp; Thủ trưởng các đơn vị thuộc Tòa án nhân dân tối cao;…

Hội nghị sẽ tóm tắt báo cáo tổng kết công tác, những kết quả nổi bật trong năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm công tác năm 2024 của các Tòa án. Báo cáo chuyên đề về việc khắc phục, chấn chỉnh các hạn chế, thiếu sót trong công tác chuyên môn, nghiệp vụ của các Tòa án nhân dân năm 2023. Dự thảo Chỉ thị của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao về triển khai thực hiện nhiệm vụ trọng tâm công tác năm 2024 của Tòa án nhân dân.

Cùng với việc đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2023 và đề ra phương hướng, nhiệm vụ năm 2024. Hội nghị cũng bàn các giải pháp thực hiện ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Đảng, Nhà nước; Kết luận của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm công tác đã được đề ra tại Hội nghị toàn quốc triển khai công tác Tòa án năm 2024; Triển khai nội dung Chỉ thị của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao về tăng cường kỳ cương, kỷ luật công vụ gắn với trách nhiệm của người đứng đầu và công văn hướng dẫn việc triển khai thực hiện Quy định số 132-QĐ/TW ngày 27/10/2023 của Ban chấp hành Trung ương về kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong hoạt động đỉều tra, truy tố, xét xử, thi hành án. Tiến hành quy trình rà soát, bổ sung quy hoạch chức vụ Phó Chánh án Tòa án nhân dân tối cao giai đoạn 2021 - 2026 và giai đoạn 2026-2031.

Hội nghị sẽ nghe báo cáo tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2023, phát động phong trào thi đua năm 2024. Công bố các quyết định khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích cao trong năm 2023.

TRIỆU HỒ