Kể từ 1/10 thí điểm thu, nộp tạm ứng án phí, lệ phí Tòa án trực tuyến

THÁI VŨ - Từ ngày 01/10 đến hết 31/10/2022, 5 Tòa án được lựa chọn, sẽ  triển khai  quyết định của TANDTC về thí điểm dịch vụ tư pháp công trực tuyến thu, nộp tạm ứng án phí, lệ phí Tòa án trên Cổng dịch vụ công Quốc gia.

28 tháng 09 năm 2022 10:03 GMT+7    0 Bình luận

Triển khai thực hiện Quyết định số 422/QĐTTg ngày 04/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt danh mục dịch vụ công trực tuyến tích hợp, cung cấp trên Cổng dịch vụ công Quốc gia trong đó có dịch vụ tư pháp công thu, nộp tạm ứng án phí, lệ phí Tòa án, trong thời gian từ năm 2021-2022, Vụ Tổng hợp TANDTC đã phối hợp với Tổng cục Thi hành án dân sự Bộ Tư pháp, Cục Kiểm soát thủ tục hành chính - Văn phòng Chính phủ và các đơn vị có liên quan hoàn thiện việc xây dựng dịch vụ tư pháp công thu, nộp tạm ứng án phí, lệ phí Tòa án trên Cổng dịch vụ công Quốc gia. Đến nay, phần mềm cung cấp dịch vụ tư pháp công này đã hoàn thiện, sẵn sàng đưa vào sử dụng.

5 đơn vị cấp quận thuộc TAND Tp Hà Nội gồm:  Long Biên, Đống Đa, Hoàn Kiếm, Gia Lâm và Hai Bà Trưng thực hiện thí điểm, thời gian thí điểm là tháng 10/2022.

Chánh án các TAND được chọn triển khai thí điểm chịu trách nhiệm: Chủ trì, phối hợp với Vụ Tổng hợp TANDTC tổ chức triển khai dịch vụ tư pháp công trực tuyến thu, nộp tạm ứng án phí, lệ phí Tòa án trên Cổng dịch vụ công Quốc gia tại đơn vị. Chỉ đạo các cán bộ, công chức thực hiện nghiêm túc việc triển khai thí điểm dịch vụ tư pháp công trực tuyến thu, nộp tạm ứng án phí, lệ phí Tòa án trên Cổng dịch vụ công Quốc gia. Tuyên truyền, hướng dẫn cho người dân, doanh nghiệp về các lợi ích, tiện ích khi sử dụng dịch vụ tư pháp công trực tuyến thu, nộp tạm ứng án phí, lệ phí Tòa án trên Cổng dịch vụ công Quốc gia.

Sau khi việc triển khai thí điểm dịch vụ công nêu trên tại các đơn vị quận, huyện thuộc thành phố Hà Nội hoàn thành, sẽ tổng hợp tổng kết, đánh giá và báo cáo lãnh đạo hai cơ quan cho triển khai trên phạm vi toàn quốc.

Việc đưa vào sử dụng dịch vụ tư pháp công thu, nộp tạm ứng án phí, lệ phí Tòa án trên Cổng dịch vụ công Quốc gia sẽ giúp người dân, doanh nghiệp thực hiện nộp tiền tạm ứng án phí nhanh chóng, tiện lợi, tiết kiệm chi phí và thời gian di chuyển, chờ đợi so với phương thức nộp tiền tạm ứng án phí truyền thống.

 

TANDTC và Tổng cục Thi hành án dân sự Bộ Tư pháp tổ chức cuộc họp công bố Quyết định triển khai thí điểm dịch vụ tư pháp công trực tuyến thu, nộp tạm ứng án phí, lệ phí Tòa án trên Cổng dịch vụ công Quốc gia - Ảnh: Nguyên Anh

Bình luận (0)

Ðiền thông tin gửi bình luận

Tên hiển thị: *
Ðịa chỉ email: *

Nội dung (trên 20 ký tự): *

* Bình luận của bạn sẽ được ban quản trị phê duyệt trong thời gian sớm nhất

Hủy