Lễ hội đền thờ Lê Hoàn đón Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia

Ngày 27/4, UBND tỉnh Thanh Hóa tổ chức Lễ hội đền thờ Lê Hoàn năm 2023 và đón nhận Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia Lễ hội đền thờ Lê Hoàn.

Lễ hội đền thờ Lê Hoàn năm 2023, kỷ niệm 1018 năm ngày mất của Anh hùng dân tộc Hoàng đế Lê Đại Hành và đón nhận Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Hoàng đế Lê Đại Hành, (941-1005) sinh tại làng Trung Lập, thuộc Ái Châu, nay là xã Xuân Lập, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa. Ông xuất thân trong một gia đình nghèo, cha mẹ qua đời sớm, được một vị quan tên là Lê Đột nhận về chăm sóc, nuôi dưỡng. Lê Hoàn lên ngôi vào năm Canh Thìn (năm 980) thay thế nhà Đinh, trong bối cảnh quân Tống mang quân xâm lược nước ta. Sau khi lên ngôi, Lê Hoàn tự làm tướng đánh tan quân Tống, chém tướng Hầu Nhân Bảo, bắt sống tướng Quách Quân Biện, Triệu Phụng Huân đem về Hoa Lư, giúp cho Đại Cồ Việt thanh bình, bảo toàn được nền độc lập của đất nước.

Năm 982, Lê Hoàn tự làm tướng đi đánh Chiêm Thành, chém Bê Mi Thuế tại trận, bắt sống được quân sĩ nhiều vô kể, cùng là tài nữ trong cung trăm người; san phẳng thành trì, phá hủy tông miếu của Chiêm Thành rồi trở về.

Cùng với xây dựng Đền thờ tại quê hương ông, các thế hệ người dân trong vùng đã hình thành và phát triển nên một lễ hội đặc sắc - Lễ hội đền thờ Lê Hoàn.

Lễ hội nhằm tái hiện lại các nghi lễ truyền thống gắn liền với cuộc sống sinh hoạt của người dân dưới triều Hoàng đế Lê Đại Hành. Lễ hội bắt đầu với nghi thức truyền thống: rước kiệu, dâng hương, tấu trình chúc văn kính cáo anh linh Hoàng đế Lê Đại Hành và các bậc tiền nhân. Tiếp đó là màn trống hội sôi động, hào hùng thể hiện cho hào khí, tinh thần chống giặc ngoại xâm của dân tộc. Sau cùng là chương trình nghệ thuật đặc sắc với chủ đề: “Hoàng đế Lê Đại Hành – Chiến công ghi mãi ngàn năm”.

Với những giá trị to lớn và nét độc đáo, năm 2023, Lễ hội đền thờ Lê Hoàn đã được ghi danh vào Di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia. Tại buổi lễ, thay mặt Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hoàng Đạo Cương đã trao bằng công nhận Di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia - Lễ hội đền thờ Lê Hoàn cho tỉnh Thanh Hóa.

 

Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hoàng Đạo Cương đã trao bằng công nhận Di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia - Lễ hội đền thờ Lê Hoàn cho tỉnh Thanh Hóa.

 

 

 

Tin, ảnh: PHẠM THỌ