Sóc Trăng: Án quá thời hạn chuẩn bị xét xử đã được khắc phục triệt để

Tin ảnh: THÚY QUỲNH - Ngày 17/10/2022, TAND tỉnh Sóc Trăng tổ chức tổng kết công tác Quý 4 năm công tác 2022 và phương hướng, nhiệm vụ Quý 1 năm công tác 2023.

17 tháng 10 năm 2022 20:37 GMT+7    0 Bình luận

Quý IV hàng năm là thời điểm các đơn vị TAND hai cấp tập trung đẩy nhanh tiến độ giải quyết các loại án, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ được giao trong năm. Do đó, Ban Cán sự đảng, Đảng ủy và Lãnh đạo TAND tỉnh Sóc Trăng đã căn cứ vào tình hình thực tế và tiến độ thực hiện nhiệm vụ của từng đơn vị để tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo; nắm tình hình và kịp thời có giải pháp phù hợp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của từng đơn vị để hoàn thành các mục tiêu nhiệm vụ chung của TAND hai cấp đã đề ra ngay từ đầu năm 2022.

Để kịp thời đôn đốc, nhắc nhở TAND hai cấp quan tâm chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ trong tâm theo chương trình công tác năm, Chánh án TAND tỉnh đã ban hành Công văn số 298/TA-VP ngày 28/9/2022, chỉ đạo thực hiện một số nhiệm vụ đến cuối năm 2022.

Tiến độ giải quyết các loại vụ việc tại TAND hai cấp tăng so với cùng kỳ năm 2021 và năm 2022, đạt và vượt chỉ tiêu được giao đối với tất cả các loại vụ việc. Án quá thời hạn chuẩn bị xét xử đã được khắc phục triệt để.

Trong công tác chuyên môn, mặc dù đã được nêu rút kinh nghiệm nhưng Tòa án cấp sơ thẩm vẫn còn mắc một số thiếu sót cơ bản như: Thông báo nộp tiền tạm ứng án phí không đúng quy định (2 đương sự kháng cáo nhưng chỉ cho 1 đương sự nộp tạm ứng án phí, vụ án KDTM nhưng cho đương sự nộp tạm ứng 300.000 đồng, v.v.), miễn, giảm án phí không đúng quy định, xác định tư cách tham gia tố tụng của đương sự không đúng (xác định người đã chết, Chi nhánh ngân hàng, Hộ kinh doanh là đương sự trong vụ án, v.v.). Các trường hợp này Tòa án cấp phúc thẩm phải khắc phục, bổ sung. Có trường hợp đương sự yêu cầu bổ sung làm thay đổi thẩm quyền giải quyết, TAND cấp huyện chưa thụ lý yêu cầu đã chuyển hồ sơ về TAND tỉnh, có trường hợp chưa tống đạt đầy đủ quyết định chuyển vụ án cho các đương sự thì đã chuyển hồ sơ về TAND tỉnh, v.v. TAND tỉnh chưa đủ điều kiện để thụ lý.

Kết quả thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm: Trong tổng số 8.442 vụ việc đã giải quyết, có 8.052 vụ việc được sự đồng thuận của các bên tham gia tố tụng và Viện kiểm sát nhân dân; không có kháng cáo, kháng nghị; chiếm tỷ lệ 95,4%; giảm 0,5% so với cùng kỳ 2021. Trong đó, có 1.625 vụ việc hòa giải, đối thoại thành theo Luật Tố tụng (trong tổng số 4.774 vụ việc Dân sự, Hôn nhân và gia đình, Lao động, Kinh doanh thương mại, hành chính, tỷ lệ hòa giải, đối thoại thành đạt 34,04%). Tỷ lệ hòa giải, đối thoại thành theo Luật tố tụng đạt (trên 30%) so với chỉ tiêu được giao.Tổng số án bị hủy, sửa có lỗi của Tòa án là: 39 vụ.

Trong đó, TAND tỉnh bị hủy, sửa án có lỗi 04 vụ; TAND cấp huyện bị hủy, sửa án có lỗi 35 vụ. Tỷ lệ án bị hủy, sửa có lỗi của Tòa án là: 0,46%. So với cùng kỳ năm 2021, án bị hủy, sửa tăng 07 vụ, tỷ lệ giảm 0,01%. So với cùng kỳ năm 2020, án bị hủy, sửa giảm 17 vụ, tỷ lệ giảm 0,25%. Tiếp tục giữ ở mức cho phép theo chỉ tiêu của Nghị quyết số 96/2019/QH14 ngày 27/11/2019 của Quốc hội.

 

  Chánh án TAND tỉnh Sóc Trăng Thái Rết phát biểu chỉ đạo tại buổi tổng kết

Chánh án TAND tỉnh Sóc Trăng cho biết phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm quý 1 năm 2023. Thứ nhất: Tiếp tục quan tâm đến công tác chính trị tư tưởng đối với đội ngũ cán bộ công chức, nhất là cán bộ có chức danh tư pháp về nhận thức và trách nhiệm đối với việc thực hiện các Nghị quyết của Đảng và Quốc hội về công tác tư pháp và cải cách tư pháp. Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XIII) về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn đảng và hệ thống chính trị. Kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá";

Thứ hai: Tiếp tục quán triệt thực hiện nghiêm Quy định số 37-QĐ/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về những điều đảng viên không được làm. Bộ Quy tắc đạo đức và ứng xử của Thẩm phán và Quy tắc ứng xử của cán bộ công chức TAND;

Thứ ba: Chuẩn bị phục vụ công tác kiểm tra chuyên môn năm 2022 của TAND tối cao đối với 02 đơn vị trực tiếp được kiểm tra là TAND tỉnh và TAND huyện Mỹ Xuyên, các đơn vị khác phối hợp thực hiện và có kế hoạch sẵn sàng nếu có yêu cầu đột xuất của Đoàn kiểm tra;

Thứ tư: Triển khai thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm theo Chương trình công tác năm 2022 và Công văn chỉ đạo số 298/TA-VP ngày 28/9/2022 của Chánh án TAND tỉnh về một số nhiệm vụ từ nay đến cuối năm 2022”.

Bình luận (0)

Ðiền thông tin gửi bình luận

Tên hiển thị: *
Ðịa chỉ email: *

Nội dung (trên 20 ký tự): *

* Bình luận của bạn sẽ được ban quản trị phê duyệt trong thời gian sớm nhất

Hủy