Văn hóa, xã hội

Cần Thơ: Diễn đàn các giải pháp thích ứng, tác động hạn mặn đến phát triển kinh tế và doanh nghiệp ĐBSCL

Ngày 21/10,VCCI Cần Thơ tổ chức khai mạc chuỗi sự kiện “Hội chợ sản phẩm, giải pháp thích ứng biến đổi khí hậu ĐBSCL” và “Diễn đàn các giải pháp thích ứng, tác động hạn mặn đến phát triển kinh tế và Doanh nghiệp ĐBSCL”

Đọc tiếp